Şu Anda Işık Hızı Bariyerini Aşan 4 Şey

Bana en sık sorulan sorulardan bir tanesi de ışık hızı bariyerini aşıp aşamayacağımız. Çünkü eğer bu bariyeri aşamazsak, uzaktaki yıldızlar her zaman erişilmez olacaklar.

Pek çok ders kitabında hiçbir şeyin ışıktan daha hızlı gidemediği yazar, ama aslında bu bilgiler yeniden değerlendirmeye alınmalıdır. Aslında evet, ışık hızı bariyerini aşabilirsiniz. Ama tabi ki bu, filmlerde gördüğümüz şekilde değildir. Işıktan daha hızlı yol almanın farklı yolları vardır:

  1. Big Bang(Büyük Patlama) ışıktan çok daha hızlı yayılmıştır. Ama bu, sadece “hiç bir şey” ışıktan hızlı gidebilir demektir. “Hiçbir şey” den kasıt, uzay boşluğu olduğu için, “hiçbir şey” ışık hızından daha hızlı yayılabilir çünkü ışık bariyerini engelleyecek bir madde yoktur ortada. Bu yüzden uzay boşluğu kesinlikle ışıktan daha hızlı yayılabilir.
  2. Eğer bir el fenerini gece gökyüzünün bir ucundan bir ucuna doğru sallarsanız, prensipte bu görüntü ışık hızından daha hızlı yol alır. (Çünkü ışın demeti evrenin bir ucundan diğer ucuna gidiyordur, ki bu da prensipte bir çok ışık yılı mesafe demektir.) Sorun şu ki, hiçbir madde aslında ışıktan daha hızlı hareket edemez. (1 ışık yılı çapında devasa bir küreyle kuşatıldığınızı düşünün. Fenerden çıkan ışın nihayetinde 1 ışık yılı sonra küreye ulaşacaktır. Küreye değen bu ışın daha sonra, küre 1 ışık yılı çapında olsa da saniyeler içinde tüm küreyi dolaşacaktır.) Gece gökyüzündeki ışın görüntüsü bile, ışıktan daha hızlı hareket etmektedir. Ama aslında bu görüntü boyunca ilerleyen hiçbir mesaj, bilgi ya da maddi nesne yoktur.
  3. Kuantum dolanıklık ışıktan daha hızlı hareket eder. Kuantum teorisine göre, eğer birbirine yakın 2 elektron varsa bunlar birbirleriyle uyum içinde titreşebilirler. Eğer daha sonra bunları ayırırsam, birbirlerinden pek çok ışık yılı uzakta da olsalar, bu iki elektronu birbirine bağlayan görünmez bir bağ-göbek bağı gibi- ortaya çıkar. Bu elektronlardan bir tanesini hafifçe titretirsem, diğer elektron derhal bir titreşimi algılar; bu algılama ışık hızından hızlıdır. Hiçbir şey ışıktan daha hızlı gidemeyeceği için, Einstein bunun kuantum teorisini çürüttüğünü düşünüyordu.

Ama aslında bu deney (EPR deneyi) defalarca yapıldı ve her defasında Einstein yanılıyordu. Bilgi gerçekten de ışıktan daha hızlı gider. Ama son gülen Einstein oldu. Çünkü ışık bariyerini kıran bilgi rastgeledir ve bu yüzden de işe yaramaz. (Mesela diyelim ki bir arkadaşınız sürekli olarak bir yeşil, bir de kırmızı çorap giyiyor. Hangi ayağına hangi çorabı giydiğini bilmiyorsunuz. Birden bir ayağında kırmızı çorabı görseniz, o anda ışık hızından daha hızlı bir biçimde diğer ayağındaki çorabın yeşil olduğunu bilirsiniz. Ama bu bilgi işe yaramaz çünkü kırmızı yada yeşil çoraplar aracılığıyla Morse kodu yada faydalı bilgi transferi yapamazsınız.)

  1. Negatif madde. Işıktan daha hızlı sinyal göndermenin en inandırıcı yolu negatif madde aracılığıyladır. Bunu da 2 yolla yapabilirsiniz:
  2. a) Önünüzdeki uzayı sıkıştırarak ve arkanızdaki uzayı genişleterek. Böylelikle bükülmüş uzayın dev dalgalarında gezinebilirsiniz. Eğer negatif maddeyle(şu ana dek hiç görülemeyen yabancı bir madde) tetiklendilerse, bu dalganın ışıktan daha hızlı hareket ettiğini hesaplayabilirsiniz.
  3. b) Uzay-zamanda bir kapı ya da kısayol olan solucan deliği kullanarak, tıpkı Alice Harikalar Diyarında da olduğu gibi

Özetle, ışık bariyerini aşabilmenin tek geçerli yolu Genel Görelik ve uzay-zamanı bükmek olabilir. Ama negatif maddenin var olup olmadığı ve solucan deliğinin kararlı olup olmadığı bilinmiyor. Kararlılık sorusunu çözmek için tam bir ‘kütle çekimi kuantum teorisi’ne ihtiyaç vardır. Bunun gibi, kütle çekimi ile kuantum teorisini birleştirebilen tek teori ise string teorisidir. Maalesef teori o kadar karmaşık ki, bu güne kadar kimse bunu tamamıyla çözemedi, tüm soruların cevabı verilemedi. Belki de bu bloğu okuyan birileri string teorisini çözmek ister ve ışık bariyerini gerçekten aşıp aşamayacağımız sorusunun cevabını bulur.

Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE
http://bigthink.com/dr-kakus-universe/what-travels-faster-than-the-speed-of-light?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1484504545

Check Also

Geri Dönüşü Olmayan İnsan Ruhunun Ölümsüz Yolculuğu