Şizofrenideki İşitme Eksiklikleri Belirli Beyin Reseptörüne Bağlı

 

Özet: Araştırmacılar, işlevsel olmayan NMDA beyin reseptörlerinin, görünüşe göre şizofreni hastalarında yaygın olan işitme problemlerinden sorumlu olduğunu bildiriyorlar.
Kaynak: Kolombiya Üniversitesi

Bir amino asitin eğitimi ve yönetimiyle, hastalar ses perdesindeki ince farklılıkları ayırt etmeyi öğrenebilirler.

Kolombiya Üniversitesi Tıp Merkezi araştırmacılarına göre, şizofreni hastaları için yaygın ve zayıflatıcı bir problem olan ses perdesindeki küçük değişimleri duyamama yetersizliği, N-metil-D-aspartik(NMDA) beyin reseptörlerinin işlevsiz olmasından kaynaklanıyor. Çalışma ayrıca, işitme egzersizleriyle NMDA reseptörlerini hedef alan bir ilacı birleştirerek, bu işitme sorununun iyileştirilebileceğini gösteriyor.

Bulgular Brain dergisinde online olarak yayınlandı.

CUMC psikiyatri kliniğinden asistan profesör ve başyazar Joshua T. Kantrowitz, “Ses tonumuzdaki hafif değişiklikler duyguları iletmede önemli bir yöntemdir, örneğin mutluluk ve üzüntü. Ses perdesindeki ince değişimleri saptayamama yetersizliği aynı zamanda okurken ‘ses çıkarmayı’ zor hale getirebilir. Bu durum, disleksi (yazı okuyamama) ile sosyal ve iş alanlarında gitgide kötüleşen iletişim problemleri yaşayan hastaların % 70’inden fazlasında görülmektedir. Ancak psikiyatristler belirtilerin kontrolü için ilaç önerseler de, bu tedaviler, işin temelini oluşturan işitsel engelleri ele almamıştır.”, diyor.

Kantrowitz ve meslektaşları 40 stabilize şizofreni hastasında ve 42 sağlıklı bireyde, işitsel esnekliği (işitme vazifelerden öğrenme yeteneği) karşılaştırdı. Her bir kişi bir dizi ton çiftini dinledi ve kendisinden hangi tonun daha yüksek olduğunu belirtmesi istendi. Kişinin performansına dayanarak, sonraki ses tonu çifti için görevin zorluğu değiştirildi. Bireyler daha yüksek olan sesi doğru olarak saptadığında, sonra gelen ton çiftlerinde perde farkı azaldı; bireyler yüksek tonları ayırt etmede başarısız olmaya başladığında, tonlar çok daha yükseltildi.

Dr. Kantrowitz, “Normal işitsel plastisiteye sahip kişiler, test ilerledikçe iki ton arasında ayrım yapmakta genellikle daha başarılı olurlar, bu öğrenme yeteneklerini yansıtır. Ve çalışmamızdaki sağlıklı kişilerin durumu buydu” diyor.

işitme

Denekler işitsel beyin egzersizleri yaparken uygulanan EEG kayıtlarında, şizofreni hastalarının sağlıklı kişilere göre daha düşük beyin dalgası aktivitesine sahip olduğu ortaya çıkmıştır.

Başlangıçta, tonların ses perdelerinde yüzde 50 farklılık vardı (1,000 Hz ve 1,500 Hz gibi). Sağlıklı bireyler ortalama olarak ton farklılıklarını perdedeki yüzde 3’lük düşük farklara kadar seçebiliyordu. Aksine, çok fazla ilerleme gösteremeyen hastalar ortalama olarak ses perdesindeki yüzde 16’lık farkı ayırt edebiliyordu.

Denekler işitsel beyin egzersizleri yaparken uygulanan EEG kayıtlarında, şizofreni hastalarının sağlıklı kişilere göre daha düşük beyin dalgası aktivitesine sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Beyin dalgası aktivitesinin düşük olması, işitsel duyu korteksi işlevinin bozulması ve egzersizlere verilen cevapların azalması ile ilişkilidir.

Dr. Kantrowitz ve meslektaşları, şizofreni hastalarının, ses perdesi ayırt etme yetilerini geliştirememe sebebinin, öğrenme ve hafıza için kritik olan NMDA reseptörlerindeki işlev bozukluğundan kaynaklandığından şüphelendi. Eğer doğruysa, NMDA faaliyetinin iyileştirilmesi, ses perdeleri arasında ayrım yapabilme yeteneklerini artıracaktır.

Bu hipotezi test etmek için, çalışmadaki bazı şizofreni hastalarına haftada bir kere olmak üzere üç haftaya kadar, NMDA reseptörlerini aktive eden bir amino asit olan D-serin verildi. Diğerlerine ise plasebo verildi. İşitsel eğitimle birlikte hastalar, ses perdesi saptamayı önemli ölçüde geliştirdiler. Ancak bu sadece D-serin iki hafta üst üste alındığında gerçekleşti. D-serin’i sadece bir kez kullanan hastalarda veya plaseboyu kullananlarda iyileşme görülmedi.

Dr. Kantrowitz, “D-serin veya başka bir NMDA aktive edici ilacın bu amaca en uygun olup olmadığı belirsizliğini koruyor” diyor. “Önemli olan şey ise, şizofreni hastalarının, işitsel egzersiz çalışmaları ve NMDA reseptörünü etkileyen öğrenmeyi güçlendirici tekrarlayan dozlu bir ilac kombinasyonu ile ses perdesi algılamasını iyileştirebileceklerini bildiğimizdir.”

Çeviren : Gültekin METİN
http://neurosciencenews.com/schizophrenia-hearing-receptor-5667/

Check Also

Geri Dönüşü Olmayan İnsan Ruhunun Ölümsüz Yolculuğu