Bağırsaklarda Olanlar: Mikrobiyom, Zihin Sağlığını ve Tedavileri Etkileyebilir

Araştırmacılar ruh hali, zihinsel sağlık ve bağırsak bakterileri arasındaki bağlantıyı onaylıyorlar.

gut

Stresli anlarda karnında bir gerginlik hisseden herkes bağırsaklar ve ruh hali arasında bir bağlantı olduğundan kuşkulanmıştır. Bu, Amerikan Koleji Nöropsikofarmokoloji  toplantısındaki bir dizi sunum ile bilimsel olarak doğrulandı.

Bu oturumun başkanı Dr Vicki Ellingrod’un da belirttiği üzere, hem hayvanlar hem de insanlar üzerinde yapılan araştırma bağırsak mikrobiyatası, ruh hali, endişe durumları ve de bağırsak mikrobiyomunu değiştirmek üzere uygulanan psikiyatrik tedaviler arasında ilişki bulunmaktadır.

Bu bağlantı özellikle, beyaz fareler 7 hafta boyunca kronik strese maruz bırakıldıklarında, sindirim sisteminde yaşayan mikroorganizmaların çeşitliliğindeki değişiklikler ölçüldüğünde gözlendi. Stres kronikleştikçe, sadece mikroorganizmaların sayısı azalmadı; aynı zamanda, farelerde mutsuzluk ve umutsuzluk benzeri davranışlar sergilendi. Üstelik strese maruz kalmış farelerdeki bu organizmalar stres yaşamamış yeni farelere aktarıldığında, yeni farelerde de 5 gün sonra benzer davranışlar görülmeye başlandı.

İnsanlar üzerinde yapılan bir dizi çalışma incelendiğinde görüldü ki, hem majör depresyon hem de bipolar bozukluk problemi olan deneklerin mikrobiyomunda da benzer  azalmalar görüldü. Bu değişiklikler endişe artışı, uyku problemleri ve de artan genel sağlık problemleriyle ilişkilendirildi. Dr Simon Evans, bipolar deneklerdeki bu durumla ilgili olarak şunu söyledi: “Bipolar rahatsızlıkların tedavisinde mikrobiyomu hedeflemek etkili bir yaklaşım olabilir.”

Son iki sunumda tedavilerin önemi üzerinde duruldu. Zaman içinde çalışırken Dr Chadi Calarge’ın, bireyler depresyondayken, nekahat dönemindeyken, anti depresan ilaç(SSRI) kullanırken ya da kullanmazken mikrobiyomlarında oluşan değişiklikleri inceleme şansı oldu. Depresyondaki hastalarda bağırsak bakteriyal çeşitliliğinde değişiklik gözlenmezken, tür düzeyinde farklılıklar gözlendi. Ayrıca, SSRI tedavisinin başlaması, artan indol üretimiyle eşleştirildi. Bu da triptofanaz üreten bakterilerdeki değişikliği göstermektedir. İlk kanıtlar göstermektedir ki, depresyonda bağırsak geçirgenliğinde artış olmaktadır; bu da muhtemelen bakteriyal yer değişiminde artış demektir.

Son olarak, vücudumuzun enerjiyi metabolize edişindeki değişiklikler ve kilo alımıyla sonuçlanması atipik antipsikotip (AAP) tedavilerin yan etkisi olabilir. Günün son sunumunda Dr Stephanie Flowers şunu belirtti: AAP tedavisi sonucu kilo alan bayan bipolar deneklerin mikrobiyom çeşitliliğinde çok büyük azalma varken, AAP tedavisi gören ama kilo almayan bayan bipolar hastalar da bu azalma oranı daha küçüktü. Bu da şunu göstermektedir ki, bağırsaklarımızın sağlığı bazı tedavilerin yan etkilerinde bizleri tehlikeye sokabilir.

Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE
http://neurosciencenews.com/microbiome-mental-health-5702/

Check Also

Geri Dönüşü Olmayan İnsan Ruhunun Ölümsüz Yolculuğu