Mause Party

Esin Tezer

Uyuşturucu kullanan farelerin beyinlerinin içine bir bakın!
Her uyuşturucunun aşırı bağımlılığı kendine has moleküler bir mekanizmaya sahiptir.
Bu çeşitli uyuşturucuların kullanıcıyı “coşkun” hissettirmek için nasıl snapsların bozulmasına yolaçtıklarını öğreneceksiniz!

Uyuşturucu hareketinin burada sunulan basitleştirilmiş mekanizmaları hikayenin sadece ufak bir kısmıdır. Uyuşturucular vücuda girdiklerinde beynin pek çok farklı bölgelerinde çok karmaşık etkilere sebep olurlar.

Çoğu kez pek çok farklı türdeki nörotransmitter’larla (sinir taşıyıcılarıyla) etkileşirler ve farklı yerlerdeki çeşitli reseptör türleriyle sıkışabilirler.

Örneğin esrardaki THC, snapstaki presnaptik ve/veya postsnaptik hücrenin üzerinde yerleşmiş olan kanabinoid reseptörlerini sıkıştırabilir.

Uyarlanabilir bu sunum, aslında dopamin nörotransmitter’larının uyuşturucularla nasıl etkileştiğini tasvir etmektedir çünkü bu web sitesi beynin ödül yoluna odaklanmaktadır.

Fare Partisi“, uyuşturucu kullananın hissettiği “coşkunluğa” neden olan kimyasal etkileşimlere snaptik düzeyde ufak bir kısa bakış sağlamak için dizayn edilmiştir.

Check Also

Sinir Sistemi Nesiller Boyunca Bilgiyi Aktarabiliyor

Hemen hemen tüm ekolojik ortamlarda bulunan nematotlar(iplik kurdu), üzerinde en çok çalışma yapılan organizma modellerindendir. ...