Manyetik Suyun Hafıza Etkisi

“Allah Rasûlü muhteşem insan Hazreti Muhammed aleyhisselâm daima “abdest” alırken dua ediyordu; herkese de abdest alırken dua
etmesini tavsiye ediyordu… Niçin?… İşte geldik, Allah Rasûlü Muhammed Mustafa’nın bir mucizevî tesbitine daha…
Kişi, abdest alırken, dua etmek suretiyle, belli bir anlam ihtiva eden beyin dalgalarıyla su kristallerini değiştirerek,
etkileyerek, iyonize ederek vücuduna yararlı su iyonlarının girmesini sağlar!. Su içerken veya birşey yerken elindekine besmele
“OKU”manın (beyin dalgalarını içtiğine veya yediğine yönlendirmenin) anlamı da buradadır!.
Ve dahi, su kristallerinin insanların yaydıkları düşüncelere göre nasıl şekil aldıkları mikroskoplarla açık seçik tesbit edilebiliyor!.
İnsan beyninin farkında olarak veya olmayarak yaydığı dalgalar, aynı esasla, suyu, sudan varolmuş canlıları sürekli etkilemektedir.
Bu yüzden de “insan düşüncelerini açıklasa da açıklamasa da sonucunu yaşayacaktır” anlamına gelen bilgi verilmiştir
Bakara Sûresi 284. âyetinde. Abdest alırken dua okumak, yani, düşünceni dileğini beyin dalgaları şeklinde suya yönlendirerek,
su kristallerini şekillendirme ve o suyu ozmos yoluyla vücuduna almak… Ya da “suya okumak” denilen şekilde belli bir anlam taşıyan
beyin dalgalarını suya yönlendirerek o yönde suyu şekillendirmek ve o suyu içmek veya içirmek!..
Düşünün ki, insan vücudunun yaklaşık yüzde 80’i sudur. Bu duruma göre, bu su yapı ağırlıklı varlığa,
karşısındaki kişinin yönelerek pozitif veya negatif düşünce dalgalarını yollaması, acaba ne boyutta tesirler oluşturur?..”
AHMED HULÛSİ – YENİLEN (HZ.MUHAMMED’İN MUCİZEVÎ TESPİTİ)

“Hazret-i Resûl aleyhi’s-selâm, genellikle namazlardan sonra İhlâs ve Kul Eûzüleri avuçlarına üfleyip, bütün vücudunu sıvazlardı;
ve bunu üç kere tekrar ederdi.Her Cumâ namazından sonra, dünya kelâmı etmeden, ihlâs ve “muavizeteyn” denilen
Kul Eûzü’leri yedi defa okuyup vücuduna sürerse, o kişi gelecek Cumâ namazına kadar her türlü tehlikeden emin olur, buyruluyor
.Bunun haricinde, cinnî etki altında olanların, büyü yapılmış olanların, Âyetel Kürsî ile beraber 41 defa bu sûreyi okuyup, ayrıca bu okuma sırasında,
nefesi suya üfleyip içmenin bir hayli faydalı olduğu da çeşitli kaynaklardan bize ulaşmıştır.
Ayrıca, bu tür rahatsızlıkları olanlara, topluca bu âyetlerin 41 defa okunmasının da çok yararlı olacağı belirtilmiştir.”
AHMED HULÛSİ, DUA ve ZİKİR

Su, doğadaki en alışılagelmiş ve en önemli maddedir; fakat dünyada su tam olarak nedir ve hangi özelliklere sahiptir? Bu, insanların düşündüğünden daha zorlu bir problemdir.

Manyetik alanın hareketinin altındaki suyun özelliklerindeki değişimler üzerinde yüz yıldır çalışılmaktadır; fakat o asla çözülememiştir. Çin’deki Bilim Serileri G-Fizik Mekanik&Astronomi nin Kasım 2008 sayısında bildirilen yeni bir araştırmada yazarlar, sudaki moleküler yapının ayırt edici özelliklerine anlayış kazandırmak ve suyun manyetizasyon mekanizmasını araştırmak için Işığın Spektrumu Teknikleri’ni kullanarak suyun ışık spektrumunu, onun özelliklerini topladılar ve üzerinde çalıştılar. Nitekim bu spektrumlar; sudaki atomların ve moleküllerin yapılarına anlayış kazandırarak ve suyun ayırt edici özellikleri için bazı kesin ve güvenilir veriyi sağlayarak suyun moleküler, atomik ve elektronik yapılarının ayırt edici özelliklerini belirtebilirdi.

Profesör Pang Xiao-Feng ve Deng Bo; suyun özelliklerini ve suyun moleküler ve atomik yapılarına anlayış kazandırabilecek Kızılötesi, Raman, Gözle görülebilir, Ultraviyole ve X-ışını ışıklarının Spektrum Teknikleri tarafından toplanmış manyetik alanın hareketi altındaki değişiklikleri üzerinde çalıştılar.

Manyetizasyondan sonra, suyun bazı özelliklerinin değiştiği bulundu ve pek çok yeni ve tuhaf fenomen keşfedildi. Manyetize olmuş su; gerçekten de bir canlılık(Saturasyon) ve hafıza etkisi olan manyetize olmuş +Fe3O4 karışımı saf suyla bağıntılı manyetize olmuş su karışımının X-ışını kırınımının (Difraksiyonunun) en üst sınır değişimi tarafından kanıtlanan manyetizmaya sahiptir.

“Bu çalışmada, suyun ışık spektrumunu ve onun özelliklerini bazı modern cihazlar ve teknikler kullanarak, örneğin; Kızılötesi, Raman, Gözle Görülebilir, Ultraviyole ve X-ışını ışıklarını kullanarak, saniyeler içerisinde topluyoruz ve onların üzerinde çalışıyoruz. Bu spektrumlardan suda (serbest su molekülleri hariç) her biri ayrı miktarda Suyun İletkenlik Durumu ve Manyetizasyonu için sorumlu olan moleküllerin doğrusal (Linear) ve hidrojen-bağlı zincirlerini bol miktarda bulduk. Aynı zamanda; manyetize olmuş suyun pek çok yeni ve garip özellikleri, canlılık ve hafıza etkisi, kızılötesi emilimlerinin geri dönüşümsüz etkisi, ultraviyole emiliminin üsse bağlı artımı, suyun hem kızılötesi emiliminin daha artması hem de suyun Su Geçirmezliği’nin (Hidrofobikliği) azalması sağlandı. Bu özellikler, suyun manyetizasyonunun mekanizmasını ortaya çıkartmak için yardımcıdır.

“Çin Elektronik Bilim  ve Teknoloji Üniversitesi Profesörü Baş Araştırmacısı Pang Xiao-Feng, aynı esnada  ‘’Manyetize olmuş suyun etkisini kızılötesi spektrumununemiliminin artışı ile olduğunu gösterebiliriz. Bu araştırma, suyun manyetizasyon mekanizmalarının dikkatli bir şekilde gözlemlendiği ilk tezdir” diye belirtmiştir.

Deneylerde, manyetize olmuş suyun; manyetize olmuş su artı nanoFe3O4’ün nanoFe3O4 artı saf suyla X-ışını kırınımının (Difraksiyonunun)  deneysel karşılaştırmasının belirgin bir canlılık (Saturasyon),hafıza etkisi ve manyetizmaya sahip olduğu bulunmuştur.Suyun bazı yeni veolağan olmayan fenomeni de keşfedilmiştir. Örneğin; sıcaklıktaki kızılötesi emiliminin yüksek derecede artan ve azalan, tuhaf, tersine çevrilemez etkisi, 200-300 nm aralığındaki ultraviyole emiliminin üs değerinin artışı ve 1’in 3037, 3165,3280,3415,3540 ve 3665 cm altı en üst sınırın varlığındaki ve 3000-4000 cm dıştan uygulanmış alanların aralığındaki su sıcaklığıyla değişim geçirmeyen ultraviyole emiliminin artışı suyun özünde olan belirleyici özelliklerdir.Biz burada Yüzey Gerilim Kuvveti’nin değişimini (Varyasyonunu) ve Suyun maddelere olan Islatma Derecesi’ni, bakır, grafit ve muskovit de dahil maddelerin yüzeyinde manyetize olmuş ve saf olan suyun Kontak Açıları’nı 0°-180° aralığında, 27° nemlilik şartında OCA40 Mikro optik-görüntü cihazını kullanarak ölçmek aracılığıyla inceledik. Sonuç; manyetik alanın Suyun Su Geçirmezliğini (Hidrofobikliğini) değiştirebileceğini göstermesidir. Manyetize olmuş suyun köşelerinin azaltılması; polarize olmuş etkinin artmasına, dağılımdaki değişikliklere ve manyetizasyondan sonraki su moleküllerinin kümelenme yapılarına bağlıdır.

Profesör Pang; manyetize olmuş ve saf suyun yukarıdaki özelliklerinin su moleküllerinin yapısal özelliklerini açığa çıkartmada, mekanizmanın ve kendi tarafından ileri sürülen suyun manyetize olması teorisinin doğruluğunu kanıtlamada yardımcı olduğunu düşünmektedir. Pang, suyun moleküler yapısını esas alarak, suyun manyetize olması teorisini buzun hidrojene bağlı sistemlerdeki Proton İletkenlik Durumu (Kondüktivite) teorilerine ve maddenin manyetizmasına göre daha da pekiştirmiştir.

Yazarlar bundan başka “Eğer su manyetik bir alana maruz kalmışsa, o kapalı hidrojen-bağlı zincirler manyetik alanın Lorentz Kuvveti’nin hareketi altındaki Proton İletkenlik Durumu’ndan (Kondüktivitesi) dolayı; manyetizmayla ve bu ‘Moleküler Elektrik Akımı’elementlerinin birbirleriyle olan manyetik etkileşimleri veya dağılımın değişimlerinde dışarıdan uygulanmış manyetik alanın sonucuyla, su moleküllerinin ayırt edici özellikleri ve suyun manyetizasyonuyla bazı Elektrik-akımı Halkaları veya ‘Moleküler Elektrik Akımı’ haline gelirler,’’ şeklinde belirtmişlerdir.

Böylelikle bu deneysel sonuçlar, Pang’ın suyun manyetize olması teorisinin doğru ve inandırıcı olduğunu doğrulamaktadır.Buna ilave olarak, eğer daha fazla teknik kullanılsa önemli bir kanıt olabilirler.

Kaynak : http://www.science20.com/news_articles/magnetic_waters_memory_effect
Çeviri : Esin Tezer – esintezer@gmail.com

Check Also

Sinir Sistemi Nesiller Boyunca Bilgiyi Aktarabiliyor

Hemen hemen tüm ekolojik ortamlarda bulunan nematotlar(iplik kurdu), üzerinde en çok çalışma yapılan organizma modellerindendir. ...