Kadın Beyni Erkek Beynine Göre Daha Genç

Yeni Yapılan Araştırmaya Göre Kadın Beyni Erkek Beynine Göre Daha Genç Görünüyor

Bilim insanları kadın-erkek beyinleri arasında yeni bir fark tespit ettiler: Beyinde yaşa bağlı değişiklikler kadınlarda erkeklerden daha yavaş gerçekleşiyor.

Kadınlarla erkekler arasındaki bilişsel farklılıkların yapısal-doğal mı yoksa beslenmeden mi kaynaklı ya da ne ölçüde bu farklılıkların olduğu konusunda halâ henüz karar verilmiş değil ancak cinsiyetler arasındaki ortalama yapısal farklıların olduğu da bir gerçek.

Yapılan bu son araştırma, beyin metabolizması açısından ortalama olarak, kadın beyinlerinin aynı yaştaki erkeklerin beyinlerinden yaklaşık üç yıl daha genç göründüğünü gösteriyor.

Araştırmacılar, bu farkın kadınların erkeklerden daha uzun süre net ve keskin zihne sahip kalmalarından dolayı olabileceğini belirtiyorlar.

St. Louis’teki Washington Üniversitesi Tıp Okulu’ndaki Mallinckrodt Radyoloji Enstitüsü’nde nörobilimci olan Manu Goya: “Cinsiyetle ilgili çeşitli faktörlerin beyin yaşlanmasının gidişatını ve beynin nörodejeneratif hastalıklara karşı kırılganlığını nasıl etkileyebileceğini anlamaya başladık. Beyin metabolizması, erkekler ve kadınlar arasında yaşlandıkça gördüğümüz bazı farklılıkları anlamamıza yardımcı olabilir.”

Bilim insanları yaşa bağlı gri madde hacmindeki azalmanın erkek beyinlerinde kadın beyinlerinden daha hızlı gerçekleştiğini çoktan belirlediler. Ayrıca, beyindeki gen ifadesinin, yaşlanan erkeklerde kadınlardan daha hızlı değiştiği ve bunun sonucunda erkek beynindeki molekülleri oluşturma ve parçalama yeteneğinin azaldığı da gösterilmiştir.

Bu kanıtlar, kadın beyninde bir neoteni (olgunlaşma süresinin yavaşlaması sonucu büyümenin daha uzun zaman alması) formu akla getiriyor ama şimdiye kadar hiç kimse de metabolizmaya (beynin glikoz üzerinde nasıl çalıştığına) bakmadı.

Yaşlandıkça, beynin glikoz kullanımı değişir. Çocuklarda aerobik glikoliz olarak adlandırılan metabolik bir işlem çok fazla özellik gösterir. Sinaptik formasyon ve büyüme ile senkronize olarak artan beyin gelişimi ile ilişkilidir.

Bu süreç yetişkinliğe doğru yavaşlar ve yavaş yavaş azalmaya devam eder. Beyin halâ bilişsel işlev için şeker kullanır, ancak genellikle 60’lı yaşlarda insanlarda aerobik glikoliz platoları düşük seviyededir.

Açıkçası, tam olarak bu yaş kişiden kişiye değişebilir, ancak bu noktada cinsiyet farklılıklarının da bir rolü olup olmadığını anlamak için araştırma ekibi, pozitron emisyon tomografisi (PET) ile 20-82 yaş arasında 121 kadın ve 84 erkeği toplamda 205 kişiyi incelediler.

Araştırmacılar, aerobik glikoliza giden-ayrılan glikoz oranını belirlemek için 205 kişinin beyinlerindeki oksijen ve glikoz akışına bakarlar..

Daha sonra yaş ve beyin metabolizması arasında bir ilişki kurmak için erkek örnek verilerine makine öğrenme algoritmasıyla bakarlar.

Araştırmacılar, bunu temel alarak, algoritmadan, kadınların yaşlarını, yalnızca beyin metabolizma verilerine dayanarak tahmin etmesini isterler. Algoritma, kadınların gerçekte olduklarından ortalama 3,8 yıl daha genç hesaplar.

Sonra tersten işlem yaparlar. Kadınların verilerini temel olarak kullanırlar ve erkeklerin yaşlarını yalnızca metabolizma verilerine dayanarak hesaplarlar. Erkeklerin gerçek yaşlarından ortalama 2.4 yıl daha yaşlı olduğunu hesaplanır.

Ve daha da ilginç olanı; bu farkın 20’li yaşlarındaki genç insanlarda bile gözlemlenmesidir..

 Goyal: “Erkek beyinleri sadece daha hızlı yaşlanmıyor ayrıca yetişkinliğe kadınlardan yaklaşık üç yaş büyük başlıyorlar ve bu da yaşam boyu devam ediyor.  Bilmediğimiz şey ise bunun ne anlama geldiği… Bence bu; kadınların ileri yıllarda o kadar çok bilişsel gerileme yaşamamasının dolayı beyinlerinin etkili bir şekilde daha genç kalması anlamına gelebilir ve şu sıralar bunu onaylamak için bir çalışma yürütüyoruz.”

Araştırmalarının bir sonraki aşamasında da, ekip, daha genç görünen beyinleri olan kişilerde bilişsel sorunların daha az görülüp görülmediğini belirlemeye çalışacak.

Çeviri: AylinER
https://www.sciencealert.com/women-seem-to-have-more-youthful-brains-than-men

Check Also

Geri Dönüşü Olmayan İnsan Ruhunun Ölümsüz Yolculuğu