“Hassas insanlar”ın empatiyle ilgili beyin bölgeleri yüksek aktive göstermekte…

NY, Stony Brook Üniveristesi psikologları, nüfusun %20’sinin genetik olarak daha çok farkındalık ve empatik olmaya meyilli olduğunu açıkladırlar.. Şimdi, yeni bir araştırma ile araştırmacılar bunların hangi bölgelerle ilişiği olduğunu gösteriyor ve bu çalışmalarını da “Beyin ve Davranış” adlı dergide de yayınladılar.

Stont Brook’tan Dr. Elaine Aron, nüfusun yaklaşık %20’sinin güç algılanan, uyarıcılara –ister olumlu ister olumsuz olsun—karşı çok yüksek farkındalık gösteren ve bilgiyi daha derinliğine proses eden “oldukça yüksek hassasiyete sahip insanlar(HSP)” olduğunu dile getirmekte.

Dr. Aron ve meslektaşları, bu özelliklerin, tanımlanabilir davranışlar, genler fizyolojik tepkiler ve beyin aktivite kalıpları ile ilişkilendirilip, ilişkilendirilemeyeceğini görmek için “yüksek hassasiyete sahip insanlar(HSP)”  olan bireylerin fMRI(fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme)ile  beyin taramalarını yaptılar.

Araştırma ekibi, 18 evli çiftin bireylerine gülen ve üzgün insan yüzlerinin resimlerini göstererek,  beyin taramalarını yaptılar. Bu resimler ya tamamen onlara yabancı kimselerin ya da eşlerinin resimleriydi.

Dr. Aron ekibinin bulgularını şöyle dile getiriyor:
Fotorafları görmeleri ile birlikte 12 saniye boyunca daha az hassassiyete sahip insanlara göre, yüksek hassasiyete sahip insanların farkındalık ve duygunun da dahil olduğu empatik duygularla bağlantılı olan beyin bölgelerinde çok daha fazla kan akışı olduğunu gördük.”

Bu, yüksek hassasiyete sahip insanların duyguları tetikleyen özellikle de sosyal durumlara karşı—burada üzgün ya da mutlu yüzlere karşıydı– beyinlerinde tepki verdiklerinin fiziksel bir kanıtıdır.

Beyin bölgelerindeki aktivite artışı farkındalık ve empati ile bağdaştırıldı.

Araştırmacılar tarafından yüksek hassasiyete sahip(HSP) tanımlanan araştırmaya katılan deneklere eşlerinin resimleri gösterilir, tüm açığa çıkan beyin aktivitelerinin en yüksek Ekran Alıntısıolanını eşlerinin güler yüzlü fotoraflarını gördüklerinde sergilerler.

HSP beynin fMRI taraması— bu beyindeki renkli noktalar, HSP’lerin HSP olmayanlara göre daha fazla aktivasyonun oluştuğu beyinlerindeki bazı bölgeler.  Bu görüntü: Stony Brook Üniversitesi tarafından yayınlanmıştır.

Araştırmacılar,yüksek beyin aktivitesi sergileyen beyin bölgelerini, farkındalık, duyusal bilgiyi işleme, aksiyon planlama ve empatik reaksiyon ortaya koyma—pek çoğu “ayna nöron sistemi” içinde ilişkilendirilen– ile ilişkili olduğunu tespit ettiler.

Bir yıl sonra pek çok katılımcının beyni tekrar taranır ve araştırmacılar bir önceki testte verilen reaksiyonların benzeri reaksiyonlar gözlemlerler.

Araştırmacılar, fMRI sonuçları, HSP’nın  sadece çevrelerine karşı yüksek derece uyumlu olma değil ayrıca yüksek farkındalık ve duygusal cevapverebilirliğin de bu grup insanlar için özden, kendiliğinden gelen özellikler olduğunu belirtirler.

Bu yılın ilk zamanlarında, Medical News Today dergisi, Social Cognitive and Affective Neuroscience dergisinin bir çalışmasını yayınladı. Bu çalışmada araştırmacılar, sevdiğiniz birisinin üzüntüsünde ve sıkıntısında ya da sosyal dışlanma deneyimlemesinin fiziksel acı hissetmeye sebep olup olamayacağını incelemek için fMRI (fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme) kullandılar.

Araştırmacılar, hem “sosyal acı”yı deneyimlemenin, hem de diğerlerinin ortaya koydukları üzüntüye şahit olmanın fiziksel acının duyusal işleyişi ile bağlantılı olan  “posteriorarka insular korteks”i aktive ettiğini bulurlar.

Yazar Giorgia Silani bu çalışmanın sonuçlarını şöyle açıklıyor:
“ Bizim tespitlerimiz diğerlerinin duygularına dahil olmayı açıklayan empatinin teorik modelini desteklemekte, bu nedenle bizim sunduğumuz, benzer durumlardaki kendi duygusal deneyimlerimizin gösterilişi.”

Çeviri : AylinER
http://www.medicalnewstoday.com/articles/278589.php#.U6nK9vgm13o.twitter

Check Also

Geri Dönüşü Olmayan İnsan Ruhunun Ölümsüz Yolculuğu