Düzensiz Uyku Genç Yetişkinlerde Dikkat Bozukluğuna Neden Olup, Yaratıcılığa Zarar Veriyor

Baylor Üniversitesi araştırmacıları, yetersiz uyumanın sonucu olarak genç yetişkinlerde hem dikkat hem de yaratıcılık alanında, bilhassa zorlu projelerde kavrayış eksikliği oluştuğunu söylüyorlar.

Yard.Doç.Dr.Michael Scullin şöyle dedi: “Geceden geceye uyku düzenleri ne kadar değiştiyse, hafta içindeki kavrayışalrı da o kadar azaldı. Dönem ödevlerini yaparken öğrenciler daha az uyurlar ve sonra uykuya gömülürler. Bu bir döngü halinde böyle sürer gider. Önemli projelere hazırlanırken, uygulamaları gereken pek çok adım ve ödevi yetiştirmeleri gereken bir tarih olduğu için uyku düzensizlikleri daha fazla olur.”

İç mimarlık öğrencilerinin çalışması Journal of Interior Design da online olarak yayımlandı.

Baylor Robbins College da İç mimarlık alanında Yardımcı Doç. Dr Elisa King: “İç mimarlık garip bir kültürdür; uykusuzluk bir onur göstergesidir” dedi.

Elisa King: “Bir proje üzerinde geç saatlere dek çalışmak, bazı öğrenciler ve hocalar tarafından bir şeyleri ertelemek olarak algılanmaz. Aksine öğrencileri kariyerlerine hazırlayan, özellikle bu bölümlerdeki müfredatın gereği geleneksel bir şey olduğunu düşünürler.”

Toplumun geneli hala iç mimarlık mesleğini anlamadığı için ve dekoratörlerle bizim aynı olduğumuzu düşünme hatasına düştükleri için, sanki onlara aksine ispatlamak için daha fazla çalışmak istiyormuşsunuz gibi bir algı var. Ama son zamanlarda bu tür düşünmenin sonuçlarını görüyoruz: Anksiyete, depresyon, diğer zihinsel hastalıklar ve de ayrıca uykusuzken araba kullanma tehlikeleri.”

Araştırma çok bilinen bir söyleme – en iyi dizayn fikirlerinin sadece gece oluştuğu sanısına- meydan okuyor. Araştırmacılar bunun aksini buldu: Devamlı alışkanlıklar en azından toplam uyku süresi kadar önemlidir.

Düzensiz uykunun dikkat, planlama yapma, karar verme, hataları düzeltme ve yeniliklere adapte olma üzerine olumsuz etkisi vardır. Değişken uykunun da yaratıcılık üzerinde negatif etkisi olduğu bulundu.

Ulusal Uyku Vakfı, özellikle genç yetişkinlerin günde 7 ila 9 saat uyumaları gerektiğini söylüyor. Ama Baylor araştırmasındaki 28 iç mimarlık öğrencisi için uyku kısa ve bölük pörçüktü. Sadece bir denek, gecede 7 saat veya daha fazla uyudu. %79 u ise haftada en az 3 gece 7 saatten daha az uyudu.

Scullin: “Pek çok öğrenci aslında uyuduklarından en azından 4 saat daha fazla uyuduklarını sanıyorlar.”

“Projeler genelde uzun soluklu olur; teslim tarihleri bazen haftalar ya da aylar sonraya kadar uzanabilir. Pek çok projeyle uğraşma stresiyle birlikte öğrenciler genelde günlerce projeyi yetiştirme telaşında daha az uyurlar. Sonrasında da aradaki eksikliği kapatmak için en az 10 saatlik uykuya yatarlar.

Araştırmacılar aktigrafi aracılığıyla, hareketlerini ölçmek üzere taktıkları bilekliklerden öğrencileri deneye tabii tuttular. Ayrıca öğrenciler uykularının nitelik ve niceliğiyle ilgili de günlük tuttular.

Bileklikler bir şekilde Fitbit araçlarına benzer. Ama uyku kalitesini etkileyen, uyku esnasındaki kısa uyanmalar da dahil olmak üzere, tespit etme işleminde çok daha iyidirler.

Tüm katılımcılar, yaratıcılık ve dikkat üzerine iki bilişsel teste tabi tutuldular. Her biri laboratuvarda yaklaşık 1 saat sürdü. Seanslar araştırmanın ilk ve son günü ve de günün aynı saatinde yapıldı.

Yaratıcılık dediğimiz şey, insanların ilk bakışta alakasız olarak gördüğü şeyler arasında bağlantı kurabilme yeteneğidir. Testlerden bir tanesi de bu yetenekten faydalanmaktadır.

Bir örnek: katılımcılara birbirleriyle çok da alakalı olmayan 3 kelime verilir. Ağrı, omuz ve ter gibi. Sonra da deneklerden bunlarla ilgili 4.kelimenin ne olabileceğini bulmaları istenir.

Akla ilk gelen şey “egzersiz” ile ilgilidir. Ama burada sadece egzersiz kelimesi güzel bir cevap değil. Aslında yaratıcı ve de doğru kelime “soğuk” olmalıdır.

Bu arada, dikkat – çalışan hafıza- insanlar farklı işlerle uğraşırken bilgiyi kısa süreliğine akılda tutmalarını sağlar. Araştırmada, denekler siyah beyaz karelerden oluşan grid bir şekille ilgili teste tabi tutuldular.

Şeklin simetrik olup olmadığına çok çabuk karar vermeleri gerekiyordu. Simetri kararları kolaydır. Ama her bir karar sonrası deneklere içlerinden bir karenin kırmızı olduğu grid şekiller gösterildi. Bundan sonra başka bir simetri kararı verdiler. Hemen akabinde de yine grid şeklin içinde kırmız boyalı kare gösterildi. Yaklaşık 5 defa aynı şey tekrarlandıktan sonra deneklerden tüm karelerin yerini doğru olarak hatırlamaları istendi. Bu iki adım arasında gidip geldikten sonra karelerin yerini doğru hatırlamak çok zordur.

Araştırmacılar, daha fazla katılımcıyla, daha fazla yerde ve farklı üniversitelerde bu çalışmanın tekrarlanmasının önemli olduğunu söylüyorlar.

Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE
http://neurosciencenews.com/sleep-creativity-attention-6485/?hootPostID=2aebe808da42fdf415c6cf2ed677142c

Check Also

Geri Dönüşü Olmayan İnsan Ruhunun Ölümsüz Yolculuğu