Dormino: Rüyaların İnsan Yaratıcılığının Artmasında Arayüz Olarak Kullanılması

Uyku, zihnin unuttuğu bir şeydir: Yaşamlarımızın üçte biri uykuda geçse de teknolojimizin çoğu uyanık olduğumuz durumlar için tasarlanmaktadır.

Mevcut teknolojik arayüzler, rüyalarda ve yarı-lucid durumlarda süregiden eşsiz, yaratıcı ve uyumlu bilişe erişimi gözden kaçırmaktadır. Dolayısıyla, her birimiz, uykuyla derinden bağlantılı olan hafızayı güçlendirme, yaratıcı içgörü, sezgi oluşturma ve meselenin özünü anlama, anafikri yakalama ve duyguları düzenleme süreçlerini etkilemede arayüzleri kullanma fırsatını kaçırmaktayız.

Uyku izleme teknolojileri genellikle son derece pahalı ve külfetlidir. Tam uykuya dalmadan önce yarı uyku hali olan Hipnagojiğe (Hypnogogia) uygun, ucuz ve serbest ve açık kaynak şeklinde bir tane ürettik!: “Dormio”

 Bu projede, uyanıklık hali ile bilinçli olmama durumu(bilinçaltı) arasındaki bir süreçte, rüyaları uzatarak, etkileyerek, rüyalardan elde edilenle insanda yaratıcılığı artırmanın yollarını araştırıyoruz. Uyanık olduğumuz zamanlarda konsantre olmak ve kendimizi yaratıcı olmaya zorlamak oldukça zordur. Çünkü, çoğu kontrol dışı, zaptedilemeyen fikirlerin akla gelmesi ve yaratıcılığın ortaya çıkamaması, yönlendirilmiş dikkatin ve etkili bir şekilde bilişin mevcut olmamasından, eksikliğinden meydana gelir. Dikkatin kendisi, bilincimizin oldukça değişik, alışılmadık bulduğu bazı yaratıcı fikirleri engelleyen filtrelere ve sansürlere neden olur. Eğer rüyalar kontrol edilebilinirse, yönlendirilmiş dikkatin ve bilişsel kontrolün yokluğunda, farklı düşünceleri harekete geçirmede bize imkan sağlayacaktır.

Uykunun başlangıcında, tamamen bilinç halinden bilinçsiz hale geçmeden önce yarı-lucid uyku hali olan hipnagojiya (hypnagogia) bize bir fırsat kapısı açar. Hipnagojiya (Hypnagogia), fenomenolojik olarak önceden kestirilemeyen, mekan ve zamanın çarpık, karmaşık algısı ve benlik algı kaybı, ani ve akıcı fikir birliği ile karakterize edilir.

Edison, Tesla, Poe, ve Dali’nin her biri, hipnagojiya diye adlandırılan bu uyku safhasına ellerinde çelik toplar tutarak geçtiler ve toplar yere düştüğünde de bu hipnagojik mikrorüyalarda meydana gelen yaratıcı fikirlere ulaştılar.

Sinirbilim, hafızanın güçlenmesi, yaratıcı içgörü-sezginin meydana gelmesi, öğrenme, duygu düzenlemesi ve daha pek çok şey için uykunun önemli olduğunu göstermiştir. Ama uyku için güvenilir bir teknolojik arayüzü mevcut değildir.

Dormino ile, ele takılan uyku safhalarını takip eden sistemini, sosyal robotların benzersiz etkileşimi ve şekillendirilip, yapılandırılmış yetenekleri ve  uyku aşamasındaki geçişler hakkındaki geri bildirimleri kullanarak, modernize ediyoruz.

Dormino’yu kullanarak, ilk kez hipnagojik mikrorüyaları, etkileyip, bilgi edinip, süresini uzatabildik: Deneklerin hepsi deneyi yapanlar tarafından onlar için önceden seçilen konular hakkında rüya görürler. Dormino sistemi ile hipnagojinin aktif kullanımı, insan yaratıcılığında düşüncenin esnekliği, akıcılığı, ayrıntılandırılması ve orjinalliğini artırabilir. Bu etkileşim, özellikle hipnagojiya için özel olarak oluşturulmuş, açık kaynaklı donanım ve yazılım ile sağlanmıştır ve böylelikle de bu sistem, hantal ve maliyetli geleneksel uyku izleme teknolojilerine olan ihtiyacı da ortadan kaldırmaktadır.

Bu sistem, yeterince kullanılmamış ve üzerinde az çalışılmış bu uyku safhasını (hypnagojiya) kullanarak, zihin için hayati önem taşıyan hafıza öğrenme ve yaratıcılık konularında gelecekte yapılacak araştırmalar için imkanlar sağlamaktadır.

Bu çalışmanın, hem laboratuvar ortamlarında hem de laboratuvar ortamları dışında, uyku safhalarının daha aktif bir şekilde araştırılmasına ilham olup, katkıda bulunacağını umuyoruz.

Çeviren : AylinER
https://www.media.mit.edu/projects/sleep-creativity/overview/#faq-in-laymans-terms-how-does-dormio-workhttps://www.youtube.com/watch?v=joYEbU2R57Q

Check Also

Geri Dönüşü Olmayan İnsan Ruhunun Ölümsüz Yolculuğu