Depresyon ve Beyin Hasarı Hakkındaki 3 Gerçek

 

Depresyon, beyin yapısı ve işlevindeki yaygın değişikliklerle ilişkilidir.

Buna yönelik bazı örnekler:

  1. Çok güçlü araştırmalar neticesinde depresyona sahip olan kişilerin genellikle hipokampusları daha küçük olmakta. Hipokampusun, uzun süreli depolama için hafızayı proses etmesinden dolayı beynin önemli bir kısmı olduğu bilinmektedir. Hipokampus ayrıca, strese karşı ne hissettiğimiz ve bunlara nasıl tepki verdiğimizi düzenleyen beynin bir çok alanı ile de bağlantılıdır. Örneğin; hipokampus, korkuyu deneyimlediğimiz kısım olan amigdala ile de bağlantılıdır.

Depresyon stresle ilişkili bir hastalık olarak kabul edilir ve depresyonu olan kişilerin stres hormonu olarak bilinen kortizol seviyelerini yüksektir. Kortizol hipokampustaki hücrelere karşı toksiktir ve depresyonda kişilerin aşırı kortizol üretmesi de kişilerin hipokampus bölgelerinde kayıplara yol açabileceğinden, o kişilerin neden daha küçük hipokampusa sahip olduklarını bu durum açıklayabilmektedir. İlginçtir ki; kişiler henüz önemli bir stres yaşamasalarda daha küçük hipokampuslara sahiplerse, bu, onların strese bağlı psikiyatrik bir rahatsızlığa yakalanma riskini artırmaktadır.

  • İyi Haber: Hipokampus beyinde yeni nöronlar üretebilen nispeten benzersiz özgün bir kısımdır. Antidepresan ilaçların nörojeneziyi (diğer bir deyişle yeni beyin hücrelerinin büyümesi) teşvik ederek, hipokampusun hacmini arttırdığı görülmüştür. Yine ilginçtir ki; yeni hipokampal hücrelerin büyümesini tamamlaması 6 hafta kadar sürer ve bu, çoğu monoaminerjik antidepresanın (örneğin; SSRI) tam olarak etkili olması için gereken süre ile aynıdır.
  1. Depresyonda olan kişiler, çoğunlukla olumsuz bir önyargıya sahip bir şekilde bilgiyi farklı proses ederler.Bir başka deyişle, depresyondaki kişiler, olumlu şeyler yerine, yaşamdaki olumsuz şeyleri fark edip, bunlara tepki gösterme eğilimindedirler. Bazı beyin görüntüleme araştırmaları, depresyon hastalarının anormal bazı beyin aktivasyonu kalıplarına sahip olduğunu ortaya koymaktadır; bazı alanlar aşırı aktifken, diğer alanlar da yetersiz, düşük bir aktivite kalıbı sergilerler ve bu farklılığa olumsuz önyargı sebep olabilmektedir.Bu durum bir beyin hasarı olmasa da, bir beyin anormalliğidir ve üzerine durulması gerekir.

İyi Haber: Antidepresanların beyin aktivasyon kalıplarını değiştirerek, ruhsal durum ve önyargıyı normal seviyelere çektiği görülmüştür.

  1. Depresyon, genlerimizdeki değişikliklerle ilişkilendirilir; beyindeki genlerle. Her ne kadar sabit bir genetik kod ile doğsak da yaşam deneyimimiz, genlerimizin aktive edilme biçimini değiştirir.Yaşam deneyimimiz, belirli bir molekül salgılayarak, aslında genlerimizin kolay ya da zor bir şekilde aktifleşmesini (örneğin; epigenetik) sağlar. Farelerle yapılan deneyler göstermiştir ki; tekrarlanan stresli olaylara maruz bırakılan fareler önemli genetik değişimlere sahip olmuşlardır ve bu değişimler onları gelecekte yaşayacakları strese karşı daha savunmasız ve zayıf yapar. Yakın tarihli bir çalışmada, bu durumun insanlarda da aynı şekilde olduğu ortaya çıkmıştır. Belki de bu değişimler şu gerçeği göstermektedir: tek bir depresyon vakası bile kuvvetli bir şekilde, gelecekte depresyona girme riskini artırır.
  • İyi Haber:Antidepresan ilaçların depresyondaki kişilerin gen ifadelerini değiştirdiği görülmüştür. Bu ilaçlar aslında olumsuz epigenetik etkilere karşı konulmasını sağlayarak, depresyondan etkilenen genetik ifadeyi daha normal kalıplara dönüştürür.

Açıkçası, depresyon beyindeki değişimlerle alâkalıdır. Bu değişkliklerin kalıcı olup olmadığının cevabını bulmak zordur. Buna net bir cevap bulmak için; depresyon önce, depresyondan sonra ve iyi olduktan sonra insanların beyinlerini incelemeliyiz. Bildiğim kadarıyla bu tarz bir inceleme şimdiye kadar yapılmamıştır. Ancak, kesin olarak söyleyebileceğimiz şey; depresyonu olan kişilerin beyinlerinin hem yapısal, hem de işlevsel açıdan farklı olduğudur.

İyi Haber: Bunun tedavisi, her zaman ruh halinin, davranışın ve depresyonla ilişkili beyin anormalliklerinin normalleştirilmesi ile gerçekleşir.

 Çeviren: AylinER
http://www.medicaldaily.com/3-key-facts-about-depression-and-brain-damage-good-news-backed-science-408185?utm_content=buffer98b4d&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer

Check Also

Geri Dönüşü Olmayan İnsan Ruhunun Ölümsüz Yolculuğu