Biyomanyetizm: İnsan Bedeni Tarafından Üretilen Manyetik Alanlar

Biyomanyetizm, manyetik alanların canlılar tarafından özelikle insan vücudu tarafından üretilidiği bir olgudur. Bu, manyetikbiyoloji olarak adlandırılan, bedene uygulanan manyetik alanlardan farklıdır.  Bedenin manyetik alanları çok zayıftır ve bu alanlar, çoğunlukla manyetik olarak korunmuş olan bir odada, pek çok dışsal rahatsız edici faktörleri dışarda tutan SQUID (Süper İletken Kuantum Girişim Cihazı) adı verilen hassas bir detektör ile ölçülür. Bedenin çeşitli kısımlarının manyetik alanlarını ölçen dünya üzerinde 160’dan fazla laboratuvar bulunmaktadır. Çoğu da manyetosefalogram veya MEG denilen beyindeki manyetik alanı ölçer. MEG, elektroensefalografi’ye (EEG) tamamlayıcı bilgi gösterir ve normal insan beyni hakkında değerli bilgiler üretir, sunar. MEG, ayrıca, beyin anormalliklerinin kilinik teşhisinde de bir umut olmuş, bunların teşhislerinde yardımcı olmaktadır. Dolayısıyla, Biyomanyetizm, genel olarak, insan vücudu için, özellikle beyin için umut verici bri pencerdir. Darthmouth’daki Thayer Mühendislik Okulu, şimdi bir MEG sisitemi edinmekte ve böylelikle onlardan heyecan verici gelişmler duymayı umut ediyoruz.

Çeviren: AylinER
https://engineering.dartmouth.edu/events/biomagnetism-magnetic-fields-produced-by-the-human-body

Check Also

Geri Dönüşü Olmayan İnsan Ruhunun Ölümsüz Yolculuğu