“Zihin Okuma” Algoritması, Algıladıklarımızı EEG Tekniği ile Yeniden Yapılandırıyor

Toronto Scarborough Üniversitesi’ndeki sinirbilimciler tarafından geliştirilen teknikle, ilk defa insanların algıladıkları imajlar yeniden yapılandırıldı. Bu da EEG tarafından elde edilen beyin aktivitelerine ait data vasıtasıyla yapıldı.

Dan Nemrodov tarafından geliştirilen teknik, denekler tarafın görülen imajları dijital olarak yeniden yapılandırabiliyor. Bunu da EEG verilerine dayanarak yapıyor.

Nemredov: “Bir şey gördüğümüzde, beynimiz zihinsel bir algı yaratır; ki aslında bu o şeyin zihinsel bir izlenimi-taklitidir. EEG kullanarak, bu algıyı yakalayabildik ve bu süreçte beyinde neler olduğunu direkt olarak resmedebildik.”

Bu çalışma için, EEG ye bağlanan deneklere yüz şekilleri gösterildi. Bu esnada beyin aktiviteleri kaydedildi ve daha sonra bu kayıtlar, makine öğrenme algoritmasına dayanan bir teknik kullanılarak, deneğin zihnindeki imaj dijital olarak yeniden yaratıldı.

Araştırmacılar, beyin görüntüleme teknikleri kullanarak, görsel uyarıcılara dayanan şekilleri yeniden yapılandırmayı zaten yapabiliyorlardı. Şu anki metodun öncülüğünü, Nestor yapmıştı. Nestor, fMRI kullanarak yüz şekillerini yeniden yapılandırabilmişti. Ama bu sefer ilk olarak EEG kullanılıyor.

Nemrodov: “fMRI gibi teknikler, ki bu teknik kan akışındaki değişiklikleri kaydederek beyin aktivitesini ölçer, beyinde belli alanlarda neler olduğunu çok daha detaylı gösterebiliyor. EEG ise, fMRI ya kıyasla daha yaygın, portatif ve de ucuz olduğunu düşünecek olursak, çok daha fazla pratik potansiyeli bulunmaktadır.  Ayrıca EEG, daha büyük bir zamansal duyarlığa sahiptir; yani bir algının milisaniye gibi bir süre içinde nasıl geliştiğini detaylı olarak ölçebilir.”

fMRI, saniyelik zaman dilimleri içinde aktiviteyi yakalar. Ama EEG, milisaniyelik zaman diliminde yakalar. Bu yüzden bir yüz algılamasının beynimizde nasıl geliştiğini EEG vasıtasıyla çok daha detaylı olarak görebilmekteyiz. Aslında araştırmacılar, beynimizin gördüğümüz bir yüzü 170milisaniye(0,17 saniye) içinde suretlendirebildiğini ölçtüler.”

Nestor: “Bu çalışma, sözel olarak iletişim kuramayan kişiler için bir iletişim aracı olabilir. Sadece kişinin algıladığı şeyi nöral olarak yapılandırmakla kalmayıp, aynı zamanda hatırladıkları, hayal ettikleri ve açıklamak istedikleri şeyleri de yeniden yapılandırmaya faydalı olabilir.”

Ayrıca adli vakalarda da faydalı olabilir. Görgü tanıklarının verdiği kelimesel ifadelere göre karakalem resim yaptırmaktansa, olağan şüpheliler hakkında bu yolla yaptırım uygulanabilir.

Nestor: Aslı heyecan verici olan şey, kareleri ya da üçgenleri yeniden yapılandırmıyoruz. Bir insanın gerçek yüzünü yapılandırıyoruz. Bunun içinde de bir sürü ince detay bulunmaktadır.”

“Beyin aktivitelerine dayanarak, kişinin görsel olarak deneyimlediği şeyleri yeniden yapılandırabiliyor olmamız bir sürü olasılıkları da ortaya atmaktadır. Zihnimizin sübjektif içeriğini gözler önüne sererken, algımız, hafızamız ve imgelememizin içeriklerini de ulaşılabilir, keşfedilebilir ve de paylaşılabilir yapmaktadır.”

Çeviren : Sıdıka ÖZEMRE
http://neurosciencenews.com/ai-eeg-images-8546/amp/?__twitter_impression=true

Check Also

Geri Dönüşü Olmayan İnsan Ruhunun Ölümsüz Yolculuğu