Bilimadamları Yeni Bir Garip Beyin Hücresi Keşfettiler

strange new neurons

 

Tipik olarak beyin hücrenizde, diğer nöronlardan elektrik sinyalleri alan dallara ayrılmış dendrtiler (Nöron Gövdesinden Çıkan-Gelen Sinyalleri Alan Lifler) vardır ve onlar bu sinyaleri bir kere proses ettikten sonra, hücrenin ana kolu olan aksonlar boyunca diğer nöronlara aktarırlar. Araştırmacılar, şimdilerde, daha önce hiç görmedikleri yeni bir beyin hücre şekli (dendritlerin bir tanesinden doğrudan çıkan akson) keşfettiler. Buluşları, geçen haftaki Neuron adlı dergide yayınlandı.

Aksonlar ve dendritler genellikle nöron hücresine gövdeden bağlanırlar. Nöronun merkezinde  sinyal iletmek yerine, bu sıradışı sinir hücreleri bilgiyi iletmek için kısa yolu seçer: Sinyallerin hücrenin etrafından tıpkı yangeçit-yanyol gibi geçerler.

Heidelberg Üniveristesi’nden Christian Thorne yaptığı basın açıklamasında şunları ifade ediyor: “Dendritlerdeki girdi sinyallerinin tüm hücre bedeni boyunca dağılmasına gerek yok. Ve diğer herhangi bir yerden gelen sinyallere göre bu sinyaller daha etkin bir biçimde gönderiliyor.”

Ekip, beynin hafıza ile ilgili bölgesi olan hipokampustaki piramit şeklindeki hücrelerin aksonlarının çıkış noktalarını boyadılar. Hücrelerin yarısından fazlasında, aksonların hücre bedeninden değil de bir dendritten çıktıklarını gördüler. Böylelikle, dendrit- taşıyan aksonlardaki sinyallerin etkilerini araştırmak için, ekip, “glutamat” adlı nörotransmiteri, ışık atılımları tarafından aktive olabilecek farenin beyin dokusuna enjekte ettiler. Ekip, yüksek çözünürlü bir mikropkop kullanarak, belirli bir dendrite doğrudan ışık demeti yönlendirdi ve nörotransmiteri bir girdi sinyali uyarması için aktive ettiler.

Bu çalışmanın yazarı da olan Bonn Üniveristesi’nden Tony Kelly şunları söylemekte: “Ölçümlerimiz, aksonlara doğrudan bağlanan dendritlerin, küçük bir girdi uyarıcıyı bile aktif olarak yaydığı ve nöronu aktive ettiğini göstermektedir.

Onlar buna “ayrıcalıklı sinaptik girdi”diyorlar.

Ekip, bilgisayar simulasyonları kullanarak bu etkinin, özellikle hücre bedenindeki inhibitor sinyal girdileri tarafından dendritlerden aksonlara akan bilginin baskılandığında açıklanabilececeğini düşünmekteler. Kelly: “Bu yolla, bu özel dendrit ile aktarılan bilgi, hücre bedeninin davranışını, diğer herhangi bir dendrittten gelen inputa göre daha çok etkilemekte.”

Bu sıradışı şekillerin neden orada olduğunu anlamak için, ekip, şimdilerde bu tarz dendritler tarafından güçlenen biyolojik fonksiyonları araştırıyorlar.

 

Çeviri: AylinER
http://www.iflscience.com/brain/scientists-discover-strange-new-brain-cell-shape

Check Also

Geri Dönüşü Olmayan İnsan Ruhunun Ölümsüz Yolculuğu