Sinirbilimciler Tamamen Yeni Bir Sinirsel İletişim Şekli Buldular!

Bilim insanları, beyin dokusunda kendiliğinden yayılan daha önce bilinmeyen bir nöral iletişim şekli tanımladıklarını açıklıyorlar. Onlar,cerrahi olarak ayrılmış olsa dahi bir beyin dokusundaki nöronlardan diğer bir bölümündeki beyin dokusuna “kablosuz (bağlantsız şekilde)” olarak sıçrayabilen yeni bir nöral iletişim tespit ettiklerini bildirdiler.

Bu keşif, sinaptik aktarım, aksonal taşınma ve aralıklı kavşak (gap) bağlantıları gibi geleneksel olarak bilinen mekanizmalarla ilgili olmayan gizemli bir prosesle, nöronların birbirleriyle olan iletişim şekilleri hakkında bazı yeni radikal görüşler sunuyor.

Case Western Reserve Üniversitesi’nden nöral ve biyomedikal mühendisi Dominique Durand: “ Bu keşfin “Olup biten ne”’ şeklindeki kısımını daha henüz tamamen keşfedemesek de bunun beyinde tamamen yeni bir iletişim şekli gibi göründüğünü de biliyoruz. Bu yüzden çok heyecanlıyız.”

Yukarıda bahsedilen ve sinaptik aktarım gibi üzerine detaylıca çalışmalar yürütülen bağlantıların yanı sıra beyinde daha fazla nöral bağlantı bulunduğu geçmişte biliniyordu.

Örneğin; araştırmacılar, beyin, amacını henüz anlayamadığımız, fakat uyku anında korteks ve hipokampusta ortaya çıkan dolayısıyla da hafıza kuvvetlenmesinde rol oynadığı varsayılan yavaş sinirsel salınım dalgaları sergilediğini on yıllardır biliyorlar.

Bu yeni araştırmada yer almayan ancak kendi görüşünü bir makale yazan Alberta Üniversitesi’nden nörobilimci Clayton Dickinson şunu söylüyor: “Bu kopuk bağlaşımlı giriş/input ve çıktı/output işlevsel ilişkisi ve yavaş ağ ritmi gizemini korumaya devam ediyor. Ama muhtemelen bu, hücresel ve hücre içi mekanizmaların her ikisinin de ortaya çıkmasına neden olan bir açıklama ile çözülecektir.”

Bu amaçla, Durand ve ekibi, laboratuvarda cam tüplere konulan farelerden kesilmiş hipokampal parçalarının yavaş periyodik beyin dalga aktivitelerini incelerler.

Buldukları şey; yavaş periyodik aktivitenin, komşu hücreleri aktive eden, kimyasal sinaptik aktarım veya boşluk (gap) kavşakları olmadan bir tür sinirsel iletişim biçimi oluşturan elektrik alanları üretebildiği idi.

Durand: “Bu dalgaları uzun zamandır biliyoruz, ancak hiç kimse tam işlevlerini bilmiyordu ve kimse kendiliğinden yayılabileceğine inanmıyordu. 40 yıldan beri beynin sadece küçük bir parçası olan hipokampüsü inceliyorum ve beni şaşırtmaya devam ediyor.”

Bu sinirsel aktivite aslında zayıf elektriksel alanlar uygulanarak modüle edilebilir, güçlendirilebilir veya engellenebilir ve ephaptik bağlanma adı verilen başka bir hücre iletişim yönteminin analog bir şekli olabilir.

Araştırmadaki asıl, en radikal bulgu ise, bu elektriksel alanların; iki parça fiziksel yakınlıkta kaldıklarında, nöronları kopmuş beyin dokusundaki bir boşluktan da aktive edebilmeleriydi.

 Bu araştırmayı yapan yazarlar makalelerinde şunu dile getiriyorlar: “Dilimin tamamen kesildiğinden emin olmak için, iki doku parçası ayrıldı ve daha sonra yeniden birleştirildi ve cerrahi mikroskop altında açık bir boşluk gözlendi. Yavaş hipokampal periyodik aktivitenin, tüm dilim boyunca yapılan tam bir kesimin diğer tarafında kesin bir olay-aktivite yaratabildiği gözlemlendi.

Bu durumun garip olduğunu düşünüyorsanız, yalnız değilsiniz. Çünkü araştırmanın yayımlandığı The Journal of Physiologynin inceleme-yeniden gözden geçirme komitesi de çalışmanın yayımlanmadan önce deneylerin tekrarlanması gerektiği konusunda ısrar etti. Komitenin uyarısı ile ekip, deneylerini tekrarladı ve aynı sonuçları tekrar gözlemledi. Yapılan tüm deneyler tespitleri tekrar doğruladı.

Durand: “Bu, bizim için ve şimdiye kadar anlattığımız her bilim insanı için çok şaşrtıcı, ağzımızın açık kaldığı bir an.. Şimdiye dek test etmek için yaptığımız her deney tespitimizi doğruladı.”

Durand: “Bu tuhaf sinirsel iletişim biçiminin insan beyninde olup olmadığını –ve ne işe yaradığını tam olarak– anlamak için çok daha fazla araştırma yapılmasına ihtiyaç duyuyoruz, fakat şimdilik, tüm yönleriyle son derece şaşırtıcı olan yeni bir bilimsel bulguya sahibiz.”

Bulguların, uyku sırasında ve uyku benzeri durumlarda hem kortikal, hem de hipokampal dokularda meydana gelen spontan yavaş ritimlerle ilgili olup olmadığı belirsizliğini koruyor ve zamanla görülecek..

Çeviri: AylinER
https://www.sciencealert.com/neuroscientists-say-they-ve-found-an-entirely-new-form-of-neural-communication

Check Also

Geri Dönüşü Olmayan İnsan Ruhunun Ölümsüz Yolculuğu