Beyin Gelişimi ve Yaşlanma

Araştırmacılar, beynin “dinlenm”e pozisyonundayken fMRI verilerini analiz ederek, beyin bölgelerinin anlık nasıl değiştiğini ve bu değişikliklerin yaş ve katılımcılar arasında nasıl bir kalıp-model oluşturduğunu tespit ettiler.

Kaynak: NeuroscienceNews.com Miami Üniversitesi’nde yayınlanan bir haberden almıştır.

Özet: Araştırmacılara göre, belirli beyin bölgelerindeki beyin sinyalleri, esnekliğini korumak için önemli olabilecek şekilde değişir.

Miami Üniversitesi psikologlarının yaptığı yeni bir çalışmaya göre,belirli bölgelerdeki beyin sinyalleri, esnekliği korumak için, ömür boyunca önemli olabilecek şekilde ve yollarla değiştiğini ortaya koymakta.

Beyin karmaşık bir organdır—düşünce, bellek, hareket ve his üreten sinir hücreleri veya nöron ağlarıdır. Bu karmaşık sistem, optimal davranış tepkileri sağlamak için, çocukluktan yetişkinliğe ve yaşamın son evrelerine geçişte nasıl değişir?… Bu soruların cevabını almak için Miami Üniversitesi’nden bir grup psikolog,iki ayrı veri kümesinden yüzlerce fMRI beyin taraması yaparak, bir insanın ömür boyunca beyin sinyal değişkenliğinin nasıl olduğunu ya da nasıl aynı kaldığını incelerler.

Miami Üniversitesi’ndeki bu araştırma ekibi, beyinleri “dinlenme” pozisyonundayken (fMRI taraması yapılırken herhangi bir işle meşgul olmazken) yaşları 6 ile 86 arasında değişen yüzlerce beyin taramasını analiz ederler. Nörogörüntüleme araştırmacıları tarafından rahatça elde edilebilen halka açık bu veriler, Nathan-Kline Enstitüsü’nden temin edilir.

Doktora sonrası araştırmacı Jason Nomi: “Aslında beyni “dinlenme hali” şeklinde adlandırmak doğru değil. Çünkü, beyin özünde, doğası itibariyle her an bir şeyler yapmakta. Bizim incelediğimiz taramalar, herhangi bir zamanda beyinde devam eden aktivite değişikliğinin temeli.  Şu ana kadar hiç kimse bu temelin ömür boyunca özelliklerini saptayıp, karaterize etmedi.”

Miami Üniversitesi Sanat ve Bilim Koleji’nde psikoloji profesörü olan Lucina Uddin, “dinlenme” durumundaki beyni çalışmanın, araştırmacılara, ekstra stres etkeni ya da uyarıcı olmadan, temel olarak beyin organizasyonunu inceleme imkanı sunmak olduğunu dile getirir. Uddin: “Biz beynin asıl,hakiki, içsel organizasyonunu ve ömür boyunca nasıl değiştiğini inceliyoruz.”

Araştırmacılar, beynin dinlenme durumundayken fMRI verilerini analiz ederek,beyin bölgelerinin anlık olarak nasıl değiştiğini ve bu değişkliklerin yaş ve katılımcılar arasında nasıl bir kalıp sergilediğini tespit ederler. Elde edilen sonuçlarda, yaşlanma ile değişkenliğin genelde azaldığını gösteren daha önceki araştırmaların aksine,beyin, bölgesel farklılıklar gösterir; beyinin bazı bölgelerindeki değişikliğin artışı yaşla olurken, bazı bölgeleri de yaşlanma sürecinde düşüş gösterir.

Psikoloji bölümünde yardımcı doçent olan ve bu araştırmanın baş yazarlarından Aaron Heller: “Beynin bazı belirli bölgeleri daha değişken olurken, bu değişkenlik artarken,bazı kısımları da sanki bunu kompanse eder gibi, düşük değişkenlik göstermekte.”

Nomi de şunları ekliyor: “Beyin sinyallerinde fark ettiğimiz bu çeşitlilik değişkenliğinin, çevredeki yeni zorluklara cevap verme yeteneği ile alâkalı olduğunu düşünüyoruz.”

Heller, bir sonraki adımın; bu değişkenlik modellerinin, yaşam süresi, yaşlanma, duygusal düzenleme ve otizm gibi gelişimsel bozuklukları anlamada etkili olup olmadığını anlamak olacağını sözlerine ekliyor.

Çeviren:AylinER
http://neurosciencenews.com/neurodevelopment-aging-6830/

Check Also

Geri Dönüşü Olmayan İnsan Ruhunun Ölümsüz Yolculuğu