Beyin Devre Çalışması Depresif Belirtilere Anahtar Bağlantılar Buluyor

Özet: Araştırmacılar belirli nöral devreler arasında bariz davranışsal depresyon belirtilerine bir bağlantı keşfettiler. Cell’de yayımlanan çalışma, ağları değiştirmenin sosyal içe kapanma ve savunmasızlık gibi belirtileri düzeltmeye yardımcı olduğunu rapor ediyor.
Kaynak: UCSD

Belirgin beyin yollarını değiştirmenin sosyal içe kapanma ve savunmasızlık davranışı gibi belirtilere yardımcı olduğu bulundu.

Kaliforniya San Diego Üniversitesi bilim adamları beyindeki belirgin hatları depresyonun bariz davranışsal belirtileriyle bağlantıladılar.

Cell Dergisinde yayımlanan bir çalışmada, UC San Diego’nun Biyoljik Bilimler Bölümü araştırmacıları fare çalışmalarında umutsuzluk ve savunmasızlık hisleri ile bağlantılı beyin devreleri  buldular ve bu belirtileri azaltabildiler, hatta tersine çevirebildiler.

Çalışmanın ilk yazarı, bir  UC San Diego mezunu olan  Daniel Knowland, ”Depresyon çalışmalarına değişik beyin alanlarının ve değişik beyin devrelerinin çok farklı depresyon görünüşlerine aracı veya yardımcı olabileceği hissiyatı ile bir yaklaşımda bulunduk” dedi.”Mesela, A beyin alanı iştah kaybına katkıda bulunurken, B beyin alanı sosyal kapanıklığa vesaire

Nörobiyoloji Bölümü’nde bir asistan profesör ve kıdemli yazar olan Byungkook Lim, sonuçların depresyonlu insanlara uygulanması için çok daha fazla çalışma ve değerlendirmeye gereksinim olduğunu, fakat hayvan modellerdeki yeni araştırmaların sağlam temel teşkil ettiğini söyledi.

Lim, ”Bu, spesifik belirtilere sahip değişik depresif davranış tiplerinde değişik beyin devrelerinin işe dahil olduğunu gösteren açık deliller sağlayan ilk çalışmalardan biridir” dedi.”Beynin her bölgesi farklı hücre tipleri ve bağlanabilirlik özellikleri ile farklıdır, dolayısıyla eğer bir devre alanının kısmi olarak bir belirtide işe diğerlerinden daha çok dahil olduğunu teyid edebilirsek, sonuçta bir depresyon hastasını herkese uygulanan aynı tip tedavi şeklinden daha verimli bir şekilde tedavi edebiliriz.”

NeuroscienceNews.com resmi sadece görsel tasvir amaçlıdır.

Araştırmacılar belirgin davranışlarda işe dahil olan beyin yolları ve farklı nöron alanlarını araştırmak için resimleme teknikleri ve sosyal strateji davranışsal modellerini de kapsayan değişik araçlar kullandılar.

Beynin ventral pallidum (bazal ganglia’nın bir kısmı) bölgesinde altta yatan depresif davranışa anahtar olarak iki nöron grubu tanımlandı.

Yeni çalışma, depresyon özellikleri gösteren bir farede bu iki alandaki yolların spesifik olarak düzenlenmesinin, sağlıklı bir fareninkine benzer davranışsal değişikliklerin gelişmesine yol açtığını buldu. Bundan daha önemlisi, bu çalışma depresyondaki  değişik beyin alanlarının arasındaki etkileşimi anlamak için güçlü  bir kavrama sağladı. Daha önceki çalışmalar beynin değişik alanlarının yalnızlıktaki rolü üzerine odaklanmıştı. Yeni çalışmada araştırmacılar değişik bölgeler arasındaki bağlantıları ve birinin diğerine nasıl etki ettiğini de inceleyebildiler.

Çeviren : Emre Ümit Tuncel
http://neurosciencenews.com/depression-brain-network-7089/

Check Also

Geri Dönüşü Olmayan İnsan Ruhunun Ölümsüz Yolculuğu