Ben Görmüyorum ama Beynim Onun ne olduğunu Biliyor!

Hemineglect” adlı rahatsızlık, kişilerin beyinlerinin sol kısmındaki duyusal bilginin farkında olmama ve hatta görememe durumudur. Öyle ki, bu gözardı edilen, görülemeyen uyarılar kişide farkındalık oluşturmadan da beyinde işlem görmektedir.

Bu konu hakkında Paris’te bulunan Unite de Neuroimagerie Cognitive’de Jerome Sackur ve meslektaşlarının bu konuda yaptıkları araştırmaya Mayıs 2008de yayınlanan “Cortex” adlı dergide yer verilmiştir. Yaptıkları araştırma sonucunda ulaştıkları sonuçta bu rahatsızlığa sahip olan bir kişi, beynine ulaşan duyusal bilgilerin bilinçli olarak farkında olmasa da, beyin sembolerin neye işaret ettiğini çözümleyebilmektedir. Buna ek olarak, beyinin sol kısmına gösterilen sayı ya da numaraların kelimeleri hemineglect’li hastalar tarafından bilinçli olarak farkedilemeyip, görülemese de, bunların sayısal-rakamsal değerleri- anlamları yani neyi anlatmak istedikleri, kişilerce sanki bu rakam ya da numaralar görülmüşcesine işleme sokulabilinmektedir.

Araştırmayı yapan grubun başkanı Dr. Sackur bu konuda şöyle bir açıklamada bulunuyor:
Bu çalışma bizlere hemineglect’e sahip olan hastaların bilgiyi bilinçli olarak kullanamasa da, beyinlerinin sol tarafının “kör!” olmadığıdır!. Hastalar, bilinçli olarak beyinlerinin sol kısmındaki bilgiyi algılayamadıkları halde okuyup, o bilginin neye işaret ettiğini anlayabiliyorlar.”

Çeviren: AylinER
http://www.medicalnewstoday.com/articles/109175.php

Yukarıdaki makale vesilesi ile bir kere daha hatırlamamız gereken nokta: “Önemli olan, işaretleri görmek değil! O işaretlerin neyi anlattığını “GÖR”mek!”

Yeni Ufuklar (New Horizons)
ayliner.blogspot.com

Check Also

Sinir Sistemi Nesiller Boyunca Bilgiyi Aktarabiliyor

Hemen hemen tüm ekolojik ortamlarda bulunan nematotlar(iplik kurdu), üzerinde en çok çalışma yapılan organizma modellerindendir. ...