Bağırsak Mikropları Yaşa Bağlı İltihaplanmaya Katkıda Bulunmakta

 

Farelerle Yapılan Araştırma: Bağırsak Mikropları Yaşa Bağlı İltihaplanmaya Katkıda Bulunmakta

Thevarajan ve arkadaşlarının tespitini gösteren bu göreselde özet olarak; genç ve yaşlı, mikroptan arınmış ve konvensiyonel fareler kullanılarak, yaşla ilişkili mikrobiyotik değişkliklerin, bağırsak permeabilitesi (geçirgenliği), yaşla ilişkili iltihaplanma ve makrofaj (dokularda bulunan patojenlerin, ölü hücrelerin, hücresel kalıntıların ve vücuttaki yabancı maddelerin yutulmasından sorumlu hücreler) fonksiyonunu azalttığı gösterilmektedir.

İltihaplanma, yaşla beraber artar ve yaşlılarda güçlü bir ölüm riski de oluşturur.Ancak, bunun altında yatan sebep halâ net ve anlaşılmış değildir. 12 Nisan tarihli Cell Host & Microbe adlı dergide yayınlanan bir çalışmada, bağırsak mikroplarının farelerde yaşa bağlı iltihaplanma ve erken ölüme neden olduğu açıklanmakta.Yaşlı farelerde bağırsak mikroplarının bileşimindeki dengesizlikler bağırsakta sızıntıya neden oluyor ve böylelikle de iltihabı tetikleyen ve bağışıklık fonksiyonunu bozan bakterilerin salınmasına neden oluyor.

Mc Master Üniversitesi, Michael G. DeGroote Enfeksiyöz Hastalık Araştırma Enstitüsü’nden Dawn Bowdish: “Bugüne kadar yaşla ilgili iltihaplanmayı azaltmak için yapabileceğiniz tek şey; sağlıklı gıda tüketmek, egzersiz yapmak ve kronik enflamatuar koşullarına karşı elinizden gelenin en iyisini yapmaktı. Gelecekte, mikropları oldukları yerde tutmak ve yaşla ilişkili iltihaplanmayı ve bununla birlikte gelen tüm kötü şeyleri azaltmak için bağırsak bariyer işlevlerini arttırmada ilaç, prebiyotik veya probiyotikleri kullanabilmeyi umud ediyoruz.”

Yaş, tümor nekroz faktörü (TNF) düzeylerinde ve kan dolaşımında ve dokulardaki diğer por-inflamatuvar sitokinlerindeki bir artış ile ilişkilidir.  Bu inflamatuvar molekülleri daha yüksek seviyede olanların, daha fazla zayıf, daha çok hastaneye kaldırılan daha az ilaca ve tedaviye bağımlı olma ihtimali vardır ve bu kişiler, belirli enfeksiyon türlerine karşı daha hassastırlar ve demans ve kardiyovasküler hastalık gibi çeşitli kronik hatalıklara yakalanmaları ve ölüm oranları da daha yüksektir. Bazıları yaşla ilişikili iltihapların, bağışıklık hücrelerindeki aşınma ve yıpranma birikiminden kaynaklandığını ileri sürerken, bazıları da kronik viral enfeksiyonlarla mücadele eden bağışıklık hücrelerinin buna neden olduğunu söylerler. Fakat, bu hipotezleri destekleyen kanıtları bulmak zordur ve yaşla ilişkili iltihaplanmanın altında yatan neden pek bilinemez.

Bowdish ve meslektaşları, mikropsuz ortamda yetiştirdikleri fareleri, geleneksel olarak yetiştirdikleri ile karşılaştırırlar. Geleneksel olarak yetiştirilmiş olan farelerin aksine, mikropsuz ortamda yetişen farelerde, dikkat çekici bir şekilde, permeabilitesinde veya bakteriyel düzeyde veya kan dolaşımındaki pro-inflamatuvar sitokin düzeylerinde yaşa bağlı artış gözlemlenmemiştir.

 Dahası, yüksek oranlarda mikrop içermeyen fareler, 600 güne kadar yaşamaktaydılar ve mikrop içermeyen farelerden elde edilen makrofajlarla, anti-mikrobik aktiviteler sürülebilinir. Birlikte ele alındığında, bu bulgular, bağırsak mikrobiyomunda yaşla ilişkili değişikliklerin, bağırsak bariyerini zayıflattığını ve iltihabı teşvik eden, bağışıklık fonksiyonunu bozan ve ömrü azaltan bakteri salınımına yol açtığını da göstermektedir.

Bu çalışmaya ilave yapılan deneyler, iltihaplanma ile  mikrobiyoloji arasındaki ilişkinin iki yönlü olduğunu gösterir. İltihaplanmaya karşı korunan TNF eksikliği olan farelerde bağırsak mikroplarının bileşiminde yaşa bağlı değişiklikler gözlemlenmiştir. Dahası, insan kullanımı için onaylanmış bir anti-TNF ilacı ile yapılan tedavide mikrobiyomdaki yaşla ilişkili değişkilikler tersine çevrilir.

Bowdish: “Enflamasyonu azaltıp, bağışıklık fonksiyonunu

iyileştirirsek, sağlıklı bir bağırsak mikrobiyotaya sahip olma imkanı olabilir ama bundan kesin olarak emin de olamayız. Yaşa bağlı iltihaplanmanın üzerinde durup, bu konuda elde ettiklerimizle bağışıklık sağlığını geliştireceğimize inanıyoruz ve ayrıca piyasada halihazırda bulunan ilaçların farklı kullanım için yeniden tasarlamanın yollarını incelip, yeni startejiler ya da terapötikler (tedaviler) geliştiriyoruz.”

Bowdish ve meslektaşları gelecekteki çalışmalarında, bağırsağın sağlıklı ve tam ve düzgün şekilde işleyişini koruyan iyi bakterilerin yanı sıra bağırsağın sızıntı yapmasına neden olan kötü bakterileri de tespit etmeye çalışacaklarını ifade ederler. Ayrıca, Bowdish ve meslektaşları, mikrobiyotadaki bu değişimlerin bazılarının yaşamın ne kadar erken safhasında başladığını anlamaya çalışacaklar ki böylelikle, bağışıklık işlevini değiştirmeye kadar giden ciddi durumlara karşı önceden müdahale edebilsinler.

Sonuçta, bu araştırma, bağırsak sağlığını iyileştirmek ve yaşla ilişkili iltihaplanmayı azaltmak için mikrobiyomu manipüle etmede yeni stratejilere vesile olabilir. Bowdish: “Yaşa bağlı iltihaplanmanın sağlıksız yaşlanmanın bir çok yönüyle ilişkili olması nedeniyle, bu stratejilerin, yaş ilerledikçe daha sağlıklı, aktif ve bağımsız olmamıza yardımcı olabileceğini öngörmekteyiz.”

Çeviren: AylinER
https://m.medicalxpress.com/news/2017-04-gut-microbes-contribute-age-associated-inflammation.html

Check Also

Geri Dönüşü Olmayan İnsan Ruhunun Ölümsüz Yolculuğu