Anıların Kodlanması ve Geri Çağrılması

 Hipokampal İşlevi Hücresel Seviyede Anlamak

Beynin hipokampüs adlı alanına ait aynı bölge ve hatta aynı hücrelerin, anıların kodlanması ve geri çağrılmasıyla alâkası var mıdır ya da bu yapının farklı bölgeleri bağlantılı mıdır? Bu soru sinirbilimcileri uzun zamandır meşgul ediyor.  Ruhr Üniversitesi’nden Mercator Araştırma Grubu “Belleğin Yapısı”, her iki proseste de aynı beyin hücrelerinin faaliyet gösterdiğini ortaya çıkardı. Bulgularını Hippocampus dergisinde yayınladılar.

Hipokampüs: hafızanın anahtarı

Belleğin Fonksiyonel Yapısı” çalışma grubundan Dr Nozomu Nakamura ve Prof  Dr Magdalena Sauvage, projeleri boyunca beynin hipokampüs alanına odaklandılar. Denizatı benzeri bu yapı, uzun süreli belleğin oluşumunda ve sonrasında bellek içeriğinin geri çağırımında çok önemli bir rol oynamaktadır. Bu, bellek kaybı (amnezi) olan hastalarda ya da bu bölgenin hasar görmesiyle ciddi bellek yitimi olan yaşlı hastalarda kanıtlandı.

Anıların kodlanması ve geri çağırımı

Araştırmacılar, fareler üzerindeki çalışmalarıyla, insanlar için standardize edilmiş bir kelime-tabanlı hafıza testi  uyarladılar. Araştırmacılar, kum dolu kupalara küçük ikramlar gizlediler. Ek olarak her kupa, farelerin ikramları ararken koklayabileceği, kekik ya da kişniş gibi ayrı bir kokuya sahipti. Her eğitim ünitesi üç aşamadan meydana gelmekteydi. Öğrenme aşamasında, araştırmacılar hayvanlara birkaç koku sundular. Devamında bir ara verildi ve akabinde tanıma aşamasına geçildi. İkincide, hayvanlara diğer kokuların yanısıra öğrenme aşamasındaki kokular da sunuldu. Hayvanlar, doğru tepki için ödüllendirildikleri yer olan kafesin arka duvarına koşarak öğrenme aşamasındaki bir kokuyu tanıdıklarını ortaya koydular. Bununla birlikte koku, öğrenme aşamasındaki kokulardan biri değilse bunu ön patileriyle kumu eşeleyerek gösterdiler.

anılar

Moleküler görüntüleme kullanılarak, araştırmacılar hipokampüs bölgelerini ve hücrelerini tanımladılar. Aktivite sırasındaki kodlama ve geri çağırım kesin bellek performansından dolayı tahmin edilebilirdi.

Hücresel seviyedeki yeni bulgular

Moleküler görüntüleme kullanılarak, araştırmacılar hipokampüs bölgelerini ve hücrelerini tanımladılar. Aktivite sırasındaki kodlama ve geri çağırım kesin bellek performansından dolayı tahmin edilebilirdi. Bu amaçla, farklı aktivite işaretçilerinden mRNA’ların, bellek işlevine yakından bağlı olduğunu saptadılar. Sonuçlar gösterdi ki bu hücreler sadece farelerin hipokampüsünün üst kısmında yer alıyorlar. Bu alan insan hipokampüsünün arka kısmına denk geliyor. Dahası, araştırmacılar aynı hücrelerin hafızanın kodlanmasıyla ve geri çağrılmasıyla bağlantılı olduğunu gösterebiliyorlar.

Her iki proses için aynı ya da farklı hipokampüs alanlarının dahil olup olmadığı tartışması uzun zamandır var. Bizim yaklaşımımızın kendine has bakış açısı şu ki, her bir hücreyi analiz edebiliyoruz ve sonuç olarak aynı hücrelerin anıların oluşumuna ve geri çağrımına dahil olduğuna inandırıcı delil sunabiliyoruz” Prof Dr Magdalena Sauvage.

Çeviren : Gültekin METİN
http://neurosciencenews.com/hippocampus-cellular-memory-2331/

Check Also

Geri Dönüşü Olmayan İnsan Ruhunun Ölümsüz Yolculuğu