Alzheimer Hastalarının Beyinlerinde Bulunan Bakteri

 Alzheimer hastalarının beyinleri, sağlıklı beyinlerle kıyaslandığında bakteriyel popülasyonlar açısından değişiklik göstermektedir.

Özet: Frontiers in Aging Neuroscience’ta yayınlanan yeni bir çalışma, bakteriyel enfeksiyon ve iltihaplanmanın Alzheimer hastalığının oluşmasına katkı sağlayabileceğine ilişkin yeni kanıtlar sunmakta. Araştırmacılar, Alzheimer’lı hastaların, hastalığı taşımayanlara kıyasla, beyinlerinde Proteobacterialara göre Actinobacteriaların genel oranda 10 kat fazla olduğunu saptamıştır.
 Kaynak: Frontiers.

 İngiltere’de araştırmacılar, Alzheimer’lı hastaların öldükten sonra beyinlerindeki bakterileri incelemek için DNA dizilimini kullandı. Bulguları, Alzheimer’lı beyinde, sağlıklı beyinlere göre bakteri popülasyonun arttığını ve değişik oranlarda belirli bakterilerin olduğunu ortaya koydu. Elde ettikleri bu sonuçlar, beyindeki bakteriyel enfeksiyon ve iltihaplanmanın Alzheimer hastalığının oluşmasında pay sahibi olabileceği konusundaki delillere katkı sunabilir.

Alzheimer, bilişsel yavaşlama ve sonunda ölümle sonuçlanan nörodejeneratif bir hastalıktır. Hastalık, beyinde nöronlarda bozukluğa ve onların ölümüne yol açmakta; ayrıca amyloid isimli peptitin yüksek oranda oluşumuna ve tau adı verilen bir proteinde birikime sebep olmaktadır. Bununla birlikte, bilim adamları enflamasyonun da burada bir rol oynayabileceğini değerlendirmeye başlıyorlar.

Bristol Üniversitesinde bir araştırmacı olan ve konu hakkında en son Frontiers in Aging Neuroscience dergisinde yayınlanan çalışmanın yazarı David Emery, “Alzheimerlı kişinin  beyninde genellikle nöroinflamasyona ait bulgular mevcuttur ve araştırmacılar, gitgide, bu durumun  beyindeki nöronların dejenerasyona uğramasına sebep olarak, hastalığın olası etmeni olabileceğini düşünüyorlar.” diyor.

Peki bu enflamasyona sebep olan nedir? Alzheimer hastalığı için bazı genetik risk faktörlerinin inflamatuvar tepkinin oluşumunda etkisi olabilir fakat iltihabın da bir rol oynayabilmesi söz konusu. Emery, “Beyindeki nöroinflamasyon, bakterinin varlığına karşı oluşmuş bir reaksiyon olabilir.” diyor. Normalde beyin, kandaki, bakteri gibi yapıların giriş yapmasını çok zor kılan, özellikli kan damarlarının arkasında gizlenmiştir. Buna rağmen, Alzheimer hastalığı için genetik risk oluşturan faktörlerden en azından bir tanesi bu kan damarlarının bütünlüklerini kaybederek bakterinin giriş yapmasına ve beyinde yerleşmesine sebep olabilir.

Araştırma ekibi, Alzheimer’lı hastaların beyinlerinde ve sağlıklı beyinlerde bulunan bakteri türlerinde herhangi bir fark olup olmadığını keşfetmek için harekete geçti. Çalışmada yer alan araştırmacılardan biri olan olan Shelley Allen, “Alzheimer’lı kişinin beynindeki bakterileri inceleyen daha önceki çalışmalar, öncelikli olarak belirli bakteriyel türleri araştırdı.” açıklamasında bulundu.  “Alzheimer’lı hastanın beynindeki tüm bakteriyel popülasyona ait mümkün olabilecek en kapsamlı değerlendirmeyi elde edebilmek ve bu sonuçları sağlıklı olarak yaşlanmış bir beyinden elde edilen verilerle karşılaştırabilmek için tarafsız bir metod izlemek istedik.”

Araştırmacılar, 8 Alzheimer hastasına ait olan ve insanların öldükten sonra tıbbi araştırmalar için beyinlerini bağışta bulunduğu beyin bankasından elde edilen 6 sağlıklı beyin örneğini analiz ettiler. Belirli bakteriyel genleri tespit etmek için Yeni Nesil Dizileme (NGS) adı verilen bir teknik kullandılar. Allen, “NGS Teknolojileri, bu komplike bakteri popülasyonuna objektif bir genel bakış imkanı sağlayarak, DNA moleküllerinin milyonlarcasının aynı anda dizilimine imkan vermektedir.” şeklinde açıklıyor.

Araştırmalar sonunda, Alzheimer görülen beynin, sağlıklı beyinlere kıyasla farklı oranlarda kendine özgü bakteriler ihtiva ettiği bulgusu ortaya çıktı. Emery, “Bakteri popülasyonları arasında karşılaştırma yapmak, sağlıklı bir beyne kıyasla Alzheimer hastasının beyninde Proteobacteria’ya göre, toplam Actinobacteria’da (çoğunlukla P.acnes bakterisi) en azından on kat daha yüksek bir oran olduğunu göstermiştir.” diyor. 

Araştırmacılar, Alzheimer görülen beynin, sağlıklı beyinlerle kıyaslandığında farklı oranlarda spesifik bakteriler taşıdığını ortaya çıkarmıştır.

Bununla birlikte, Alzheimer’a rastlanan beyinde daha fazla bakterinin gözükmesi de araştırmacılar arasında şaşkınlık uyandırmıştır. “Beklenmedik bir şekilde, Alzheimer hastalarının beyinlerinde, sağlıklı kişilerin beyinlerinde rastlananın üzerinde, bakteriyel sınıflandırmada belirgin olarak, ortalama 7 kat fazla bir artış görülmüştür.” diyor Allen. Sağlıklı beyinler, ya arka plandaki bir uyarımla tutarlı olarak sadece düşük seviyelerde, ya da beyin dokusundaki kan akışında mevcut normal seviyelerde bakteri sıralamaları ortaya koymuştur.

Ekip, NGS metodunun, doğrudan esas bakteri sayılarını göstermediği ve Alzheimer hastalığında bakterilerin aktif bir rol oynayıp oynamadığını tasdik etmek için daha fazla çalışmaya gereksinim olduğu konusunda uyarıda bulunmakta. Allen, “Beyinde bakterilerin varlığı üzerinde daha fazla kantitatif çalışmaya ihtiyacımız var.” diyor. “Daha fazla sayıda beyin örneğine gereksinim duymaktayız ve gelecekte yapılacak olan incelemeler, bakterilerin nöroinflamasyon içeren diğer nörodejeneratif hastalıklara yol açıp açmadığını da araştırmalı.”

Çeviri : Sena ERKAN
http://neurosciencenews.com/alzheimers-brain-bacteria-7091/

Check Also

Geri Dönüşü Olmayan İnsan Ruhunun Ölümsüz Yolculuğu