Ah Şu Beynimiz!

Beyinde işitme merkezi sağ ve sol kulak üstü hizasındaki temporal alanlarda bulunur. Sağ kulaktan alınan ses verileri sol temporalalana, sol kulaktan gelenler ise sağ temporal alana giderek işlenir.

Kulağın görevi, işitilen sesleri beyindeki işitme merkezlerine iletmektir. İşitme merkezlerinde değişik derecelerdeki yapısal ya da işlevsel sorunlar sesin algılanmasında güçlüklere yol açar.

Sağ ve solda bulunan bu merkezlerin çalışma özellikleri birbirinden farklıdır. Sol temporal bölge; seslerin somut, mantıklı ve gerçekçi içeriklerini deşifre ederken sağ temporal bölge; soyut, sanatsal, gerçek ötesi özellikleri daha iyi algılar.

Örneğin bir konserde kendinize göre salonun sağ tarafına oturulursa sesler öncelikle sol kulaktan girecek ve sağ temporal bölgeye daha kolay ulaşacak olan sesler daha iyi algılanıp yorumlanabilecektir. Müzik yerine gelen sesler seminerde olduğu gibi konuşma sesi ise salonun sol tarafında oturmak size avantaj sağlayacaktır.

Tarihte Avrupa’da kralların sağ yanına yönetimle ilgili kararlar veren danışmanları, sol yanına ise sanatçılar ve yönetim dışı danışmanları otururmuş. Sağcılık ve solculuk kavramlarının buradan kaynaklandığı rivayet edilir.

Dr Güçlü Ildız
Nöroloji Uzmanı
dr@gucluildiz.com

Check Also

Sinir Sistemi Nesiller Boyunca Bilgiyi Aktarabiliyor

Hemen hemen tüm ekolojik ortamlarda bulunan nematotlar(iplik kurdu), üzerinde en çok çalışma yapılan organizma modellerindendir. ...