Özgür İrade

Newton Determinizmi evrenin bir saat olduğunu söylerler.

Zamanın başlangıcından itibaren çalışan bir saat ve Newton’un
hareket kanunlarında göre halâ da işlemekte.

Dolayısıyla bugünden itibaren 10 yıl sonraki Ocak ayında ne yiyeceğiniz, çoktan ayarlanmış.Newton’un hareket kanunlarına göre çoktan bilinmekte!.

Einsten de buna inandı. Einstein da deterministti.

O zaman bu, bir katilin, kitle katliamcısının gerçekte bu suçundan dolayı suçlu olmadığı, çünkü bu olayın milyarlarca yıl öncesinden belirlenmiş olduğu anlamına mı geliyor?!…

Einstein diyor ki: “Bir anlamda evet öyle. Kitle katlimacılarınn ne yapacağı bile önceden belirlenmiştir! Ama yine de onlar hapise gitmeliler!” daha sonra Heisenberg geldi ve Heisenberg belirsizlik prensibini ileri sürdü.

Ve buna cevabı: “Saçma!”oldu. ve dedi ki: ““belirsizlik” vardır.Bir elektronun nerede olduğunu bilemezsin. Burada ya da burada ya da pek çok yerde “eş-aynı zamanda” mevcut olabilir.” Bu fikri tabii ki Einstein beğenmedi ve dedi ki:
“Tanrı evrenle kumar oynamaz!”…

Einstein yanılmıştı! Einstein’ın yanılmış olmasına alışın!

“Tanrı zar atar, oyun oynar!”

Elektrona her baktığımızda, elektron hareket eder. Elektronun bulunduğu yer bakımından “belirsizlik” vardır. Peki bu özgür irade açısından ne demek oluyor?

Bu şu demek oluyor ki: Bir anlamda bir çeşit özgür iradeye sahibiz. Hiç kimse, geçmiş tarihinize bakarak, sizin gelecekteki olaylarınızı belirleyemez. Her zaman olan beklenmedik durum ve olaylar vardır, her zaman ne yaparsak
yapalım her zaman belirsizlik olasılığı vardır.

Dolayısıyla aynada kendime baktığımda, kendime şunu diyorum: Gördüğüm şey gerçekten de ben değilim! “ben” gibi gözüküyor ama aslında “ben” değil!
Bugünki, şimdiki “ben” değil! Saniyenin milyarda biri kadar önceki ben!
Çünkü ışğın bana ulaşması ve sonra aynaya vurup geri gelmesi
saniyenin milyarda biri kadar vakit aldı!

* * *

Abdullah b. Amr b. As rivayet ediyor:
Bir gün Allah Rasûlü elinde iki kitap olduğu halde yanımıza geldi.
-Bu kitaplar nedir, biliyor musunuz
? diye sordu.
-Hayır bilmiyoruz. Haber verirsen biliriz Ya Rasûlallah! dedik. Şöyle buyurdular:
Bu sağ elimdeki kitap, cennet ehli olanların isimlerinin yazılı olduğu kitaptır.
Burada onların, babalarının ve kabilelerinin ismi yazılıdır
.”
(Burada Allah Rasûlü konuşmayı kesti. Yani kitapta, o insanın kabilesi nereye
kadar uzanıyorsa hepsi yazılıdır. Melekler o insanın ismini hiç şaşırmadan tesbit edebilecektir.
Çünkü en küçük teferruata kadar o kitapta tesbit yapılmıştır…).
Devam eder:
Bu sol elimdeki kitaba gelince onda da bütün cehennem ehlinin isim listesi vardır
. Onlar da orada baba ve kabile isimleriyle kaydedilmiştir…
Bu her iki kitaptaki isimler ebedî olarak ne artar ne de eksilir
.”
Allah Rasulü böyle deyince sahabi sordu:
“Ya Rasulallah! Madem ki iş neticelenmiş, kitaplar dürülmüş, kalem kaldırılmış biz niçin amel ediyoruz?”
Efendimiz şu cevabı verdi: “İstikametten ve itidalden ayrılmayın. Cennet ehlinden olan hayatı boyunca
ne yapmış olursa olsun, cennet ehline ait ameli işlemeden defteri kapanmayacaktır
.”
Ve Allah Rasulü sözlerine şöyle devam buyurdular: “Eğer kişi cehennem ehliyse, daha önce ne yapmış
olursa olsun, cehennem ehline ait bir amel işler ve defteri öyle kapanır
.”
(Ahmed b. Hanbel, II/167)

Check Also

Bunu anladığınızda Tüm Hayatınız Değişecek – Bruce Lipton