Big Bang

Çeviri: Burcu Karabağ
Hazırlayanlar: Hakan Çakmak – Ekrem Caner Tuna

Neden patladı?
Ne patladı?
Patlamadan once orada ne vardı?
Nereden geldik?
Evrenin aslında bir başlangıcı veya sonu var mı?
Tamam da, nerede meydana geldi bu?
Burada mı oldu, yoksa şurada mı?
Nerede oldu bu patlama?
Bir şey hiçlikten nasıl gelir?
(Video içinde geçen Sorular)
Okyanus ötesinden 1
(28 ocak 1998)
Soru
-Bugün bigbang teorisinin doğruluğu, geniş ölçüde bilim adamlarınca iddia ediliyor….
Kitaplarınızda ise bu teorinin yanlış olduğunu yazıyorsunuz… Bütün bilim adamlarının dediğine ters
düşen bir şeyi neye dayanarak dile getirebiliyorsunuz ?… Hoşgörünüze sığınır, teşekkür ederim…

A.H.
– Bu konuda yola “Allah” isminin işâret ettiği mânâdan yola çıkıyorum…
Eğer biz, “Allah” isminin işaret ettiği mânâyı anlamamışsak; bu takdirde tanrının yarattığı,
bigbang ile bu evrenin oluşmasını kabul edebiliriz… Eğer “ALLAH” isminin işaret ettiği
mânâyı kavrayabilecek bir akıl verilmiş ise bize, bu takdirde düşünebiliriz ki…

Her an başsız ve sonsuz olarak, bu Zât’ın Sıfat’ları ve Esmâ’sı sınırsız bir şekilde tecelli etmektedir!…
O’nun tecelliyatının, bir başı ve sonu olamayacağına göre, evrenin ve evren içre evrenlerin, ve
evren dışı evrenlerin ne başı vardır ve ne de sonu vardır… Sürekli dönüşüm sözkonusudur!…

Ayrıca… Evren kavramını, biz şu andaki bedensel boyutumuzun algılamasına göre kabul etmiş durumdayız… Bedensel alıcılarımıza göre kabul ettiğimiz evren kavramı, ölümle birlikte çok değişecektir!… Cennet’e
girenler için ise, bugün yaşayanların düşünlerinin yanından bile geçmediği bir hâl alacaktır!….

Üstelik… Bundan biriki ay evvel New York ve New Jersey`deki TLC kanalında, Stephan Hawking`in
bir görüntülü açıklaması yayınlandı… Orada Stephan Hawking şu açıklamayı yapıyordu…

Evren tek bir bingbangle oluşmamıştır, evren başsız ve sonsuzdur…
Bigbang evren içindeki sayısız bigbanglerden biridir
“…

Not: Bu konuda detaylı bilgi 23 Şubat 98 tarihli Sabah, Yeni Yüzyıl ve Milliyet Gazetelerinde yayınlandı…
———————-
16 subat 1998 – Evrenin algıladığımız boyutu genişliyor… Ancak kendi öz yapısıyla gerçek evren sonsuz ve sınırsızdır… Ötesi diye bir şey yok!… Olay boyutsallık içinde anlaşılmalı… Bigbang algıladığımız boyutla ilgilidir…
————————
24 Şubat 1998 — -Evrenin boşlukta asılı bezelye tanesi büyüklüğünde bir nesne iken, bu noktadan sonsuza
dek büyümesi… olarak anlatılan olayda evrenin bezelye tanesi büyüklüğündeyken neyin içinde yer aldığı
gibi bir çelişkiyi ortaya çıkarmıyor mu ?..

A.H.
-O anlatımla, bigbangle başlayan evrenin de, bir başka evren içinde yer aldığı anlamı çıkıyor otomatikman…
Bu da sonsuz evrenin varlığını ortaya koyar!..

Biz, evrenin başı ve sonu yoktur derken, bu mevcut bilinen evreni kasdetmedik!…

Yazdıklarımı dikkatli okuyanlar; “k” anlatımındaki evren anlayışımızı; “Allah ve NOKTA
(Allah kitabı 13. baskı 66. sayfa) yazımızı okumuş olanlar; “TEKİN SEYRİ” kitabını
kendilerini vererek okuyanlar, bunları yıllar önce açıkladığımızı farkedeceklerdir…

S. Hawking bundan önceki kitabında evrenin dışında bir tanrı olabileceğinden sözederken
-okuyanlar bilir- biz öyle olmadığını anlatmıştık, dinleyenler bilir…

Özellikle “ALLAH İsmiyle İşaret Edilen“, mesajını insanların beynine sokmaya çalışırken,
tanrı kavramına yer olmadığını belirtmiştik…

Hawking şimdi son kitabında, evrenin dışında bir tanrı olmadığı noktasına ulaşıp;
evrenin kendi kendisini yaratmasından, sözediyor… Bununla şuna gelecek…
O HER AN YENİ BİR ŞANDADIR“…

Allah” ismiyle işaret edileni bilmediği ve anlamadığı için; dışarıda da bir tanrı olamayacağını farkettiği için; “evren kendi kendini yarattı” sonucuna varıyor kendine göre haklı olarak; çünkü,
varlığın özündeki YARATICILIĞI göremiyor!…

http://www.ahmedhulusi.org/kitap/okyanusotesinden.htm

15 Şubat 2010 –
Kuantum Potansiyel… Evren içre evrenlerin bir hayal, bir tasarım alanı olarak mevcut olduğu her türlü şekil,
sınır, mekân gibi kavramların söz konusu olmadığı; varlığında sonsuz anlam yaratan… Tasavvuftaki tanımlamasıyla “Esmâ mertebesi“! Bu potansiyeldeki sayısız sonsuz özelliklere çeşitli
Allah isimleri” ile işaret edilmiş. Burada lokalize isim müsemmaları mevcut değil.

Aliym” ismiyle işaret edilen özellik dolayısıyla bu potansiyel kendini ve potansiyelini bilir ve sonsuz potansiyelini “seyr” eder. İşte tasavvufta “ilmiyle ilmini ilminde seyreder” denilen boyut budur.
Fatiha Suresindeki “Elhamdulillahi Rabbül âlemiyn, Er Rahman-ir Rahiym” ayetlerinin
bir işareti de bu husustur. “Vahdet-i Şuhud” bu potansiyele işaret eder.

Her şey bu boyutta olup bitmiştir!

Bu boyutun açılımından, tecellisinden, açığa çıkmasından vs. söz edilmez; edilemez!

Kozmik Elektromanyetik açılım boyutu…
Kuantum potansiyelin ilminde, ilmiyle yaratılmıştır!.
2. Hayâl âlemidir!. Âlemlerin aslıdır!. Varlığı vehim nurundan oluşur!
Dalga okyanusudur! Algılanan ve algılanamayan her
yapı veya özellik bu boyutta dalga boylarından oluşmuştur. Türüne göre oluşmuş beyinler,
bu dalga boyu yapının bileşimsel -convertörler- dönüştürücüleridir. “Mâliki yevmiddin
âyeti buraya işaret eder. “Vahdet-i vücûd” anlatımı bu plana aittir.

Beyinler… Tüm varlıkta, dalga dönüştürücüsü olarak var olmuş dönüştürücülerdir. Birimlerin çok boyutlu hologramik dünyaları bu dönüştürücüler tarafından oluşmakta; her birim kendi hologramik dünyasında yaşamaktadır; dışsallıkta yaşadığını sanarak! “İyyake na’bbudu ve iyyake nastaiyn” den itibaren
bu oluşumu açıklar.

ahmedhulusi.org/yazi/beynindekihologramdunyan.htm

Check Also

Bunu anladığınızda Tüm Hayatınız Değişecek – Bruce Lipton