Kur’ân !

– Tasavvuf temeli olmayan Kur’ân tefsiri, ruhsuz cesed gibidir!.   icerik_ah

– Tasavvuf,  Kur’ânı anlama ilmidir!

– Kıyamette ana-baba evlattan, koca karısından kaçacaksa. Kur`âna göre; cennette herkes aynı yaşta olacaksa; dünya yaşamı gerçekte yalnızca saniyeyle tanımlanırsa, bundan ne çıkar?…

– MÜRŞİD, KUR`ÂN `DIR!

– Kur`ân `ın her âyeti, ümmetten her bir ferdi ilgilendirir .

– Her bir âyet, her bir birimi ilgilendirir. Her bir birim kendi kapasitesi kadar O`ndan âyet alır!.

– Kur`ân `ı hatmetmekten daha değerli olan, Kur`ân `ı anlamaktır; Kur`ân `daki bu değişik işaretleri, mânâları bir araya getirip bir sonuç çıkartmaktır ve de düşünürek yaşamaktır!

– Gâfillerin veya câhillerin Kur`ân-ı Kerîm`in “RUHU”nu okuyamamaktan dolayı edinmiş oldukları yanlış kanaatler, İslâm Dini`ni bağlamaz!

– Kur`ân-ı Kerîm`i “OKU”yamayanların yanlış yorumlarına kapılıp, İslâm`dan ve Kur`ân’dan mahrum kalmanın mâzereti olmaz!.

– Sen, Allah`ı bir tek Kur`ân `la kayıt altına alamazsın! O`nun sonsuz kelâmından bir kelâmdır, KUR`ÂN ! Ve yaşadığımız âlem, O `nun sayısız-sonsuz âlemlerinden bir âlemdir!.

– Düşünebilen beyinler, Kur`ân-ı Kerîm`i anlamak istediklerinde çok önemli işaretler ve uyarılarla muhatap olmaktadırlar!

– Muhakkikin tek kriteri vardır: KUR`ÂN!. Kâh âfaktan okur; kâh enfüsten, kâh cilt içindeki sayfalardan!.

– Kur`ân, okunduğu zaman “Sistem ve düzen” farkedilir; ki bu da, “Allah ahlâkı”nın farkedilmesi sonucunu getirir!

– Rehberin, Efendimiz; MÜRŞİDİN, KUR`ÂN, râbıtan, Zât-ı Hak olsun!.. Bil ki, hiç bir fânî mürşid olamaz ve değildir!..

– “ALLAH adıyla işaret edilen”i bilmeyenler, “O”nun yarattığı isimlerle “O”nu tanımaya çalışanlar, Kur`ân `ı kelimelerine bakarak anlamaya çalışanlar;  nereden bilsin “ALLAH Adıyla İşaret Edilen`in Ahlâkı “nı!!!…

– “OKU”yabilirsen ”ÜMMÜL KİTAB”ı; “ALLAH Adıyla İşaret Edilen`in ahlâkı”yla ahlâklanırsın!…

– Kur`ân `ın veya Hz.Muhammed`in anlattıklarını hissedebilmek önemlidir, ezberlemek ve tekrar etmek değil!

– Kur`ân, “İnsan” a gelmiştir!.. İnsan boyutuna hitâb eder! Allah`ın kelâmlarından da bir tanesidir!

– İlmin en geniş kapsamlısı, Kurân’dır!

– Kur`ân `ı ele almanın ana okul düzeyidir, Kur`an meâlini açıp O`nu okumak!

– Kur`ân-ı Kerîm`i anlamak istiyorsak; önce, ŞİRK düşüncesinin pisliğinden ARINMAK mecburiyetindeyiz!

– Siz Kur`ân okurken, eğer onu yazanla iletişim kuramazsanız, lâfzında kalırsınız!.

– Kur`ân `ı “OKU”yamayan, “ÜMMÜL KUR`ÂN”ı hiç okuyamaz!.

– Öz`ündeki – “sır”rındaki hakikatı, Kur`ân `ı anlayabilmen için, ancak ve ancak, temizlenmiş- arınmış olman şart!.
– Devâ Kur`ân’ dadır!… Kur`ân “OKU”maya çalışın!.

– “ALLAH”a, Kur`ân `ı okuyup- ona iman etmeyenler, kaçamazlar!.

– Ayakta Kur`ân okurken gerçekte dilinde okuyan, Kur`ân sahibidir… Onun önünde zâhirinle sen eğilirsin!..

 

Check Also

Geri Dönüşü Olmayan İnsan Ruhunun Ölümsüz Yolculuğu