Kötü anıları silin gitsin

Kötü hatıraları unutmamızı sağlayacak teknolojiler artık çok da uzakta değil. anı

İsveç’teki Lund Üniversitesi’nde görev yapan bilim insanları, beyin dalgaları etkinliğinin elektrik yöntemiyle izlenmesini sağlayan elektroensefalografi (EEG) sayesinde anıların unutulabileceğini öne sürdü.

“Araştırmayı yöneten Gerd Thomas Waldhauser, prensibin, unutulmak istenen hatıranın “yeterince uzun süre” baskı altında tutulması olduğunu söylüyor. EEG aracılığıyla birkaç saatliğine baskıda tutulan beyin, bir kerteriz noktası geçildikten sonra, istenmeyen hatırayı,geri dönüşü neredeyse hiç olmayacak bir biçimde unutturmayı sağlıyor.”
Kaynak: http://www.hurriyet.com.tr/planet/18199882.asp?gid=381

Bu bilimsel araştırma, Ahmed Hulûsi tarafından yıllar önce kitaplarında ne şekilde açıklandı birlikte görelim:

HAC’CA GELİNCE

(” Akıl ve İman ” Kitabından)

Hac günü belirli bir süre Arafat`ta bulunup geçmiş günahlarına tevbe eden kişi, kul hakkı da
dahil olmak üzere o ana kadarki bütün günahlarından kurtulur!.

HAC, İslâm Dini şartları arasında herkese son derece yararlı olan bir çalışmadır!. Zira…

Yaşamı boyunca kişinin bilerek veya bilmiyerek yanlışlardan yaptığı beyninde oluşan ve “günâh” adı
verilen tüm negatif yük, eksiksiz onun dalga(wave) bedenine yani ruhuna yüklenmiştir!..

Ruhundaki bu negatif yükün getirdiği ağırlık yüzünden de cehennem denilen ortamda battıkça batacaktır!.

İşte başına gelecek olan bu felâketten kişinin kendini tümüyle kurtarabimesi; ruhuna yüklenen
negatif yükün tamamiyle “sıfırlanması-silinmesi” HAC`da mümkün olur!…

O ana kadar ruhuna yüklenmiş olan tüm günâh adı verilen negatif yükleri silinir ve
anasından doğduğu günkü kadar günahsız olarak” geri döner!.

Ve gene Rasûlullah Aleyhisselâm’ın açıklamasına göre, “acaba benim günahlarım afvoldu mu; diye şüpheye düşerse, yeryüzündeki en büyük günahkâr olur.”

KÂ’BE ve ARAFAT SIRLARI 

(“İnsan ve Sırları” Kitabından)

Bizim müşahedemize, Cenâb-ı Hakk`ın bizde izhar etmiş olduğu ilme göre…

İnsan bedenini saran sinir sisteminde akmakta olan bioelektrik gibi, dünyanın yüzeyi altında da
akan negatif ve pozitif radyasyon akımları, kanalları mevcuttur.

Şayet sizin kurmuş olduğunuz ev yada işyeri veya çiftlik negatif radyasyon akım kanallarından birisi üzerine isabet ederse, o evde başınız hastalık ve sıkıntıdan kurtulmaz.işyerinizde daima işler ters gider.
Çiftliğinizde kaza-belâ eksik olmaz, hayvanlarınız barınmaz vesaire.

Aynı şekilde şayet eviniz, işyeriniz ya da çiftliğiniz pozitif radyasyon akım kanallarından biri üzerine isabet ederse. Bu defa da eviniz son derece huzurlu olur. Dışardan çoğu zaman evinize kaçarsınız.
İşyeriniz son derece verimli, bereketli olur. Çiftliğiniz, hayvanlarınız kezâ öyle.

İşte bu anlattığımız akım kanallarına batıda özellikle İngiltere`de de «ley» hatları deniliyor.
Negatif olanlarına da «kara akım hatları» tâbiri kullanılıyor.

İşte dünyanın bedeni içindeki pozitif enerji hatlarının kesişip sanki bir enerji santralı gibi yayın yaptığı en önemli merkez Mekke`de bulunan Kâbe-i Muâzzama`nın altı ve bunun uzantısı içinde Arafat Dağı`nın altıdır!..

Keşif sahiplerinin keşif yoluyla gördüğü bu gerçeğe Seyyid Abdülaziz Ed Debbağ da «Elibrîz» isimli eserinde değinmiş ve Kâbe`den göğe yükselmekte olan bir «nur» sütunundan adı geçen eserinde bahsetmiştir!..

Bu noktadaki çok güçlü pozitif enerji dolayısıyla Harem-i Şerîf`teki tüm insanların beyinleri öylesine etkilenip öylesine güçlü bir faaliyet içine girmektedirler ki bunu anlatabilmemiz mümkün değildir.

Kaynak : http://ahmedhulusi.org/tr

Check Also

Geri Dönüşü Olmayan İnsan Ruhunun Ölümsüz Yolculuğu