“Es-Sıddîk”

Bunun üzerine Hazreti Osman`ı çağırtarak, O`na vasiyetnamesini yazdırdı:icerik_ah

“Rahman ve Rahıym olan Allah`ın adıyla başlarım;

Bu, dünya hayatını terkedip, ahiret hayatına başlamak üzere olan; dinsizin imana geldiği, günahkarın günahını idrak ettiği, yalancının yalanlarını itiraf ettiği, doğruyu söylediği anı yaşamakta olan Kuhafe oğlu Ebu Bekr`in vasiyetnamesidir…

Kendime halife olarak Hattab oğlu Ömer`i tayin ediyorum…

Bu sebeple O`nu dinleyin, O`na itaat edin!.. Ben bununla, Allah`ın, Rasûlü`nün ve Dinin emirlerine riayet, kendime ve size de iyilik etmek istiyorum.

Eğer adaletle idare ederse hakkında bildiklerimde ve O`ndan umduklarımda yanılmamışım demektir. Yok, adaletten ayrılırsa, muhakkak ki yaptıklarının karşılığını çekecektir…

Ben iyi niyetle hareket etmekteyim. Fakat, gaybı da bilmem…

Allahın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun …”

Bundan sonra Hazreti Ömer`i yanına çağırtarak, yazılı olarak devrettiklerini sözle de tekrar etti. Sonra Hazreti Ömer huzurdan ayrıldı

O büyük anın yaklaşmakta olduğunu anlayınca, kızı Hazreti Ayşe`ye şöyle buyurdu:

-Ayşe, sütünü içtiğimiz deveyi, kullandığımız eşyaları ve giymiş olduğum elbiseleri biliyorsun.

Biz müslümanların işleriyle meşgul olduğumuz sürece bunları kullanmıştık.

Ben aranızdan ayrıldıktan sonra, müslümanların hakkı olan her ne kullanmış olduğumuz eşya varsa, onların hepsinin karşılıklarını, benim veresemden alarak Ömer`e verirsin…

Son deminde bile fazilet, insanların emanetine riayet örneğini veriyordu bu büyük insan…

Son nefesini vermeden evvel şu sözler döküldü dudaklarından:

-Rabbim, Müslüman olarak teslim al, ve sÂlihlerin yanına ilhak et..

Tarih:

22 Cemaziyyel ahır, 13. Hicret yılı…

23 Ağustos, 634. Miladi sene

Pazartesi…

Namazında, Hazreti Ömer imamete geçti..

Efendimizin yatmakta olduğu Hazreti Ayşe`nin odasına; Efendimizin hizasında açılan yerden gerçek aleme tevdi edildi…

İnsanlık, Efendimizden sonra, artık yeri asla doldurulamayacak olanIslâmın ilk Halifesi ulu ve eşsiz insan Hazreti Ebu Bekr es Sıddık`ı da arasından kaçırmıştı…

Sadakatin en büyük örneği, Sıddık`ı Ekber, artık dilediği âleme kavuşmuştu…

Allah bizlere de O âleme, gerçeğe erişmeyi lütuf ve keremiyle ihsan buyursun.

AHMED HULÛSİ
25 Rebiülahır 1385 
23 Ağustos1965
Cerrahpaşa,İSTANBUL

Check Also

Geri Dönüşü Olmayan İnsan Ruhunun Ölümsüz Yolculuğu