ZEMZEM SUYU`nun sırrı!

[media url=”http://www.youtube.com/watch?v=ofqdIubZOsE” width=”100%” height=”550″]

 

Çeviri: Sıdıka Özemre

ZEMZEM SUYU`nun sırrı!

Zemzem suyu Kâbe`nin altında bulunan, bir tür jeneratör gibi yayın yapan bu pozitif radyasyon kaynağından
geçerek kuyuda toplanmaktadır.

Hemen hatırlayın yakın tarihteki «Çernobil nükleer santralındaki» kazâ dolayısı ile yayılan menfi radyasyonu ve
bunun suları nasıl zehirlediğini. Siz bu sulardaki zehirlenmeyi asla fark edemezsiniz, ama bu sular sizi öyle bir
zehirler ki hiç de anlayamazsınız!.. Ve sular yıllar yılı da radyasyonunu kaybetmez!..
Olayın önemini bilen batıdaki paniğin sebebi de budur.

İşte bunun tam zıddı bir biçimde, ZEMZEM suyu da Kâbe`nin altındaki pozitif radyasyon kaynağının içinden
geçmekte ve bu suyu içenlerde sayısız faydalar oluşturmaktadır.

tamamı

Check Also

7 Çakra ve Dengesizliklerinin Fiziksel Belirtileri

7 ÇAKRA VE  DENGESİZLİKLERİNİN FİZİKSEL BELİRTİLERİ Kök Çakra Hantallık/sakarlık, uyku problemleri, zayıf kan dolaşımı, üreme ...