Yeni Beyin Hücreleri Konuşmadan Önce Dinliyorlar !..

Science Daily (www.sciencedaily.com),  1 Kasım 2007

 Çeviren: Esin Tezer

Yale Tıp Okulu araştırmacıları, travma veya nöro-dejenarasyona uğramış olan beyin hücrelerini yenileriyle değiştirmede yetişkin nöral kök hücrelerinin kullanımı için önemli olarak anlamlandırdıkları buluşu Nörobilim Dergisi’nde bildirdiler.

Yetişkinlerde yeni yaratılan nöronlar, varolan hücrelerle iletişim kurabilmeden önce kendi olgunlaşma ve ayakta kalmalarını düzenlemek için uzaktaki beyin bölgelerinden gelen sinyallere güveniyorlar.

Nörocerrahi, Nörobiyoloji profesörü ve bu çalışmanın kıdemli yazarı olan Charles Greer’e göre, belli önemli sinaptik bağlantılar, yani beyin hücrelerinin birbirleriyle konuşmalarına izin veren devre, aslında yeni hücrelerin doğumundan 21 gün sonraya kadar ortaya çıkmamaktadır. Bu arada beynin diğer alanları, hücreler olgunlaşana değin devam eden fonksiyonları rahatsız etmekten koruyup, yeni hücrelere bilgi temin etmektedir.

Daha evvelki çalışmalarda yetişkin beyninin çeşitli bölgelerinin, daha sonra varolan beyin devresiyle bütünleşerek yeni nöronları üretmeye devam ettiği kanıtlanmıştır. Bununla beraber, bunun olmasına izin veren mekanizmalar bilinmemektedir.

Bu soruyu yanıtlamak için, Yale’de M.D./Ph.D. adayı olan Greer ve Mary Whitman, diğer fonksiyonlarla beraber izler arasından ayırmaya yardımcı olan koklama duyusuna ait soğanın içerisine nöronların nasıl bütünleştiği üzerinde çalışmışlardır.

Yeni nöronların ilk meydana geldikten sonra altı ila sekiz hafta içerisinde olgunlaşmaya devam ettiklerini ve yeni nöronların daha yüksek olan beyin bölgelerinden herhangi bir çıktı yapabilmeden önce girdiyi 10 güne değin almaya devam ettiklerini keşfettiler. Diğer beyin bölgeleri, bilgiyi daha sonra onlar varolan iletişim ağlarının içerisine bütünleştikçe, yeni nöronlara tedarik etmeye devam ediyorlar.

Bu daha önce tanınmamış mekanizmanın keşfi kayda değer” demektedir Greer. Çünkü, “eğer kök hücrelerini kaza veya hastalıkla kaybedilen nöronlarla değiştirmek için kullanmak istersek, felç veya idraksal bozukluğa yolaçabileceklerinden, onların uygunsuz bir şekilde ateşleme yapmadıklarından emin olmalıyız.”

Nörobilim Dergisi 27: 9951-9961 (Ekim 2007)

Check Also

Sinir Sistemi Nesiller Boyunca Bilgiyi Aktarabiliyor

Hemen hemen tüm ekolojik ortamlarda bulunan nematotlar(iplik kurdu), üzerinde en çok çalışma yapılan organizma modellerindendir. ...