Ruhani Açıdan Cerrahi Yan Etki

Kaynak: Greg Miller http://news.sciencemag.org/sciencenow/2010/02/10-02.html?etoc
Çeviri: Mehtap YAZICIOĞLU

Birçok inançtan gelen insanların ortak inancına göre kişisel yaşayışların ötesine geçen bir gerçeklik vardır.ruhani2

Bugün, beyin kanseri hastalarıyla yapılan bir çalışma beynin belli bölgelerinin ruhani düşüncenin bu boyutunu düzenleyebileceğine işaret etmektedir. Araştırmacılar,  parietal korteksi alınmak üzere ameliyat olan bazı hastaların benlik aşımına (self-transcendence) daha yatkın olduğunu görmüştür.

Bilim adamları giderek artan bir merakla dini inancın kaynağı ve nöral dayanaklarıyla ilgilenmektedir.

Ancak fazla meraklı medya raporlarının aksine, Tanrı ile ilişkilerini iyice düşünmesi istenen farklı inançlardan insanların beyin taramalarında görülmüştür ki bu düşünce beynin belli bir noktasında gerçekleşmemektedir ve bu da ruhani düşünce söz konusu olduğunda beynin birçok bölgesinin işin içinde olduğuna işaret etmektedir.

Bu yeni çalışmada, İtalya’nın Udine Üniversitesi’nden psikiyatrist Cosimo Urgesi ve çalışma arkadaşları farklı bir yöntem izlemiş ve tümörleri alınmak üzere ameliyat olacak olan 88 beyin kanseri hastasının geniş çapta kullanılan bir kişilik anketini ameliyat öncesinde ve sonrasında doldurmasını istemişlerdir. Bu testin bir bölümü “benlik aşımı”nı ölçmektedir. Bu hastalara ,örneğin, zamanı ve mekanı unutturacak aktivitelere kendilerini kaptırma eğilimleri ve başka insanlarla ya da doğayla güçlü, ruhani bir bağ hissedip hissetmedikleri gibi sorular sorulmuştur.

Urgesi ve çalışma arkadaşları, temporal(şakak) ve parietal korteks dahil beynin arka bölgelerinde (posterior) kötü huylu tümöre sahip hastaların, frontal (ön) korteksinde tümörü olan hastalardan ortalamanın üzerinde bir benlik aşımına uğradığını rapor etmişlerdir. Ayrıca, bu posterior tümör hastalarının benlik aşımının ameliyat sonrası daha yüksek oranda olduğu görülmüştür. Ek analizlerin ileri sürdüğüne göre arka paretial korteksin bazı alanlarını kaybetmiş olan hastalarının benlik aşımında artış görülmesi oldukça muhtemeldir.

Araştırmacılar beynin bu bölgelerinin ruhani düşünceyi kısıtladığını, tümör ve ameliyat dolayısıyla bu bölgelere verilen hasarın ise bu kısıtlamayı zayıflattığı sonucuna varmıştır. Yine araştırmacılar frontal (ön) lob tümör hastalarının ya da beyni saran mambrandaki tümörün organa zarar verilmeden alındığı bir grup menenjiom hastalarının ameliyat sonrasında benlik aşımlarında herhangi bir değişim olmadığını gözlemlemişlerdir.

Madison, Wisconsin Üniversitesi’nden nörolog, Richard Davidson, bedenin pozisyonu ve yer farkındalığının hissedilmesinde arka parietal beyin bölgelerinin de rol oynadığını bildirmiştir. Davidson’a göre bu bölgede oluşacak bir hasar bu hissi etkileyebilir, böylelikle zaman ve mekan gerçekliğinin aşımını kolaylaştırabilir.

Danimarka’daki Aarhus Üniversitesi’nden psikiyatrist Uffe Schjødt’in belirttiğine göre kendisi ve diğer bilim adamları, beynin aynı bölgelerinin bir kısmının dua ederken ve meditasyon sırasında aktif olduğunu bulmuşlardır. Ancak Schjødt,  yazarların bu hastalarla ameliyatları sonrası daha detaylı bir görüşme yapmak gibi altın bir fırsatı kaçırdıklarını da belirtmiştir. “Bu çalışma kişinin dindarlığı, dini uygulamaları ya da ameliyat sonrası mistik tecrübeleriyle ilgili ne yazık ki bize hiçbir bilgi vermemektedir.”

Pennsylvania Üniversitesi’nden nörolog Anjan Chatterjee, cevaplanması gereken birçok sorunun olduğunu, fakat yine de büyük bir aşama kaydedildiğini belirtmiştir.

Bazen insanlar ruhaniyet ve dini nörolojiyle bağlamakta oldukça şüpheci yaklaşırlar.” “Bu gelişmeler katı olan yaklaşımların yumuşatılmasında en çok umut veren gelişmelerdendir”.

Check Also

Sinir Sistemi Nesiller Boyunca Bilgiyi Aktarabiliyor

Hemen hemen tüm ekolojik ortamlarda bulunan nematotlar(iplik kurdu), üzerinde en çok çalışma yapılan organizma modellerindendir. ...