Atom-Parçalayıcısının “Tanrı parçacığını!” Bulma Çabası, Evrenin kodunu kırmak!

Avrupa’nın atom parçalayan bilim laboratuvarı CERN’de, olağanüstü bir araştırma için yerinaltına yerleştirilen muazzam büyüklükteki dev makina (Büyük Hadron Çarpıştırıcısı) ile büyük patlamadan (Big Bang) kısa süre sonra oluşan koşulları yeniden yaratarak, maddenin temel doğasını incelemek ve var olduğu düşünülen higgs parçacığını diye adlandırılan “sonsuz küçüklüğü” bulmak! Eğer herşey planlandığı gibi gelişirse, parça fizik tarihindeki bu en büyük deney ile atomaltı parçacığın hakikati gözler önüne serilecek.

Bu deney, İsviçre-Fransa sınırında, 27 kilometrelik bir tünele kurulan sistemde, atom altı parçacıklar, karşıt yönlerde birbirlerine doğru ışık hızına yakın hızlarda yol aldırılarak çarpıştırılacak ve çarpışma sırasında oldukça karmaşık detektörlerle yapılacak gözlemler sayesinde, “Tanrı parçacığı” diye adlandırılan maddenin oluşumuna ilişkin bilginin ortaya çıkması beklenmektedir.

Aşağıdaki linkte türkçeden ingilizceye çevirdiğim, bu deneyin nasıl gerçekleşeceğini anlatan görsel-şematik açıklamayı sizlerle paylaşmak istiyorum:
http://ngm.nationalgeographic.com/2008/03/god-particle/achenbach-text http://ngm.nationalgeographic.com/2008/03/god-particle/particle-interactive.html
(sol tarafta “go inside the god particle-Tanrı parçaçığının içine doğru…” adlı başlık)

*Proton makeup ( Proton oluşumu): Protonlar çok küçük paçacıklardan oluşurlar; 3 kuarkın yoğun gluonlarla bir arada durmaktadır. Hatta buna kuark-gluon plazması denmekte ve kuark ve gluonlardan oluşan bir çorba plazma da denilir.

1. Smashing protons (Parçalanan protonlar): Trilyonlarca proton ışık hızının 99. 9999991 oranında bir hızda çarpışırlar. “Higgs” adı verilen “Tanrı parçacığı” diye adlandırılan enrjiyi yaratmak üzere, protonların içindeki kuarklar ve gluonlar bu muazzam enerjiye ulaşmak için çarpışırlar. (İki numaralı şekle bakınız)

2.Higg Particle (Higgs parçacığı): Muhtemelen protonun kütlesinden100-200 kat daha fazla kütleye sahip olan Higgs parçacığı kararsız bir yapıdadır: Başka parçacıkların serpintileri içinde bozunmadan önce, saniyenin milyar kere milyar kere milyonda bir anında varolacaktır.

3.Evidence of Higgs (Higgs parçacığı kanıtı): Higgs parçacının varolduğunun kanıtı, geniş Hadron çarpıştırıcı dedektörü içindeki çarpışmadan sonra oluşan enerjinin spiral ve çizgiler şeklinde yayılması.

*Next Frontiers beyond the Higgs (Higgs parçacığı ötesi)
Teorik olarak, büyük patlama ile madde ve antimadde eşit oranda oluşmalıydı ve birbirini yok ederek, geriye geniş boş bir evren bırakmış olmalıydı! Gerçekten de durum bu şekilde ise, neden o zaman evrenimiz maddeden oluşmaktadır? Uzak galaksilerin ve supernovanın hareketleri bizlere geniş ve uzayıp giden bir alan içerisinde çok daha fazla madde ve enerji olduğunun ipuçlarını vermektedir. Büyük Hadron Çarpıştırıcısı ile gerçekleştirelecek deneyler ile, işte bu görünmeyen ve kara madde, kara enerji olarak adlandırılanın ardındaki sırrın çözülmesine ve maddenin özüne ulaşılmasına yardımcı olabilecektir.

Bu deney için her ne kadar “tanrı parçacığını bulma” denilse de, mikro evrendeki atomaltı boyutta gerçekleştirelecek bu seyr’le tüm düşünen beyinlere akıl ötesi bir yolculuk sunmaktadır!…

Check Also

Sinir Sistemi Nesiller Boyunca Bilgiyi Aktarabiliyor

Hemen hemen tüm ekolojik ortamlarda bulunan nematotlar(iplik kurdu), üzerinde en çok çalışma yapılan organizma modellerindendir. ...