Anne-Bebek Bağlantısı ve Kalbin Zekâsı !..

Yazan: Joseph Chilton Pearce    (http://www.touchthefuture.org/services/publications/mother_infant.htm’den çevrilmiştir.)
Çeviren: Esin Tezer

Fizikçiler enerjinin alanlarını; onların mana, bilgi ve zekâya nasıl işaret ettiklerini belirtiyorlar.

Yeni araştırma kalp alanının; yeni canlılık için genetik sistemin kendi direktiflerini hecelemesinin altındaki genel çevresel durumları saptadığını ileri sürmektedir. Bu kısa ve öz program; bu yeni araştırmanın ışığında, bağlantıyı yeniden tanımlamaktadır.

KALBİN ZEKÂSI İLE İLGİLİ YENİ ARAŞTIRMA

Tıpkı beyinde bulunanlar gibi, kalp hücrelerinin yüzde 65 kadarı nörondur. Kalp ve beyin arasında direkt, aracısız bir nöro-bağlantı; direkt iletişim hattı vardır. Beyin kalbe kendi genel duygusal durumunu bildirir ve kalp de beyni akıllı bir yanıt vermesi için cesaretlendirir. Şairler ve bilgeler bunu kalp hakkında çağlardır söylemektedirler.Kalp Matematiği Enstitüsü’ndeki Nörokardiyoloji’nin yeni geliştirilen alanı ve araştırma; kalbin zekâsını ait olduğu yere, biyoloji alanına yerleştirmektedir.

Kalp Tarafından Üretilen Ölçülebilir Enerji Alanları

annebebek2

Kalp atışının her safhası, vücudu çeviren alanın kendi kısmını yaratır. İlk olanı çok kısa, kalbe yakındır. Bir sonraki en az 3 feet dışarı yayılır ve çok güçlüdür. Üçüncü alan vücuttan 12 ila 15 feet devam etmektedir. Bir kişinin alanının bir başkasınınkiyle çakıştığını görmek kolay olacaktır. İki alan çakıştığında, birbirleriyle etkileşirler. Bu rezonant alan her ilişkide mevcuttur; fakat bilhassa anneler ve bebekler için önemlidir. Anne ve bebek tarafından paylaşılan alanların anlamı her ikisi için de çok miktarda kritik bilgiyi kapsamasıdır.

Kalbin Ritimlerini Değiştirme:

Uyumsuz Dalga Formu’nda, Gerilimannebebek3

Uyumlu Dalga Formu’nda, Zevk Alma

O kalp alanları etkileşirler ve bu ilave olma açık, ölçülebilir, bilimsel bir durumdur. İki kalbin frekansları ve Hertz değerleri uyum halini, bütünlüğü ve sağlığı yaratarak uyumlu hale gelir. Bebeğin kalbi ve annenin kalbi birbirlerine ilave olduklarında; beyin yapıları da senkronize hale gelir (birlikte hareket eder ve işler). Biz bu dengeli durumu anne ve bebek arasındaki bağlantı olarak adlandırıyoruz. Anneyle olan ilk bağın yokluğunda sonraki gelen bütün bağlantılar yalnızca riske sokulmakla kalınmaz; meydana getirilmeleri de çok zordur.

Harvard’daki araştırmalar erken bağlarımızın doğasının hem kişinin sağlığında hem de etkileşim kabiliyetinde sosyal olarak hayatı boyunca yansıtılmakta olduklarını göstermektedir. Allan Schore ilk 18 ayın, zekânın daha sonraki hareketlerini nasıl belirlediğini anlatmaktadır. Neden? Çünkü, çocuğa ilk 18 ay esnasında verilen duygusal deneyim; o devrede gelişen nöral yapıların doğasını ve kalitesini belirlemektedir. Duygusal besleme (paylaşılsın veya paylaşılmasın), o anki çevreyle direkt olarak alan etkisinin içine aktarılmaktadır. O çevre ilk 18 ay esnasında anne, baba ve diğer birincil derecedeki bakıcılardır.

Check Also

Sinir Sistemi Nesiller Boyunca Bilgiyi Aktarabiliyor

Hemen hemen tüm ekolojik ortamlarda bulunan nematotlar(iplik kurdu), üzerinde en çok çalışma yapılan organizma modellerindendir. ...