2014 Beyin Yılı

Bu ürün 200 bin yıldır araştırma ve geliştirmede kullanılanmasına rağmen sadece 9 ayda meydana geliyor, herhangi bir bilgisayar ya da varlıktan daha iyi çalışmakta ve süper hızlı, bir ömür süren pili ile tamamen mobil. Bu ürün, en son akıllı ürün ve insan ırıkının başardığı herşeyden sorumlu ve en yüksek çözünürlüğe ve en iyi dalga algılarına sahip, gelecekte olabilecek değişkliklerden etikilenmeyen ve becerisi yapay zekanın
çok ötesinde, siz buna gerçek zeka diyebilirsiniz ve bu ürünün adı: İNSAN BEYNİ!

Dr. Alastair Benbow ( EBC’nin (Avrupa Beyin Konseyi) İcra Direktörü-Avrupa Beyin Yılı Baş Direktörü):

Avrupa Beyin Yılı, Tüm Avrupa’ya kalıcı bir miras yaratmak için oluşturulmuş çok büyük bir program. Avrupa Beyin Konseyi (EBC) şimdiden hastalar ve aileleri ve bakıcıları, bilimadamları, sağlık hizmetleri uzmanları, politikacılar ve endüstrinin yer aldığı, çok hevesli bir koalisyondan oluşan bir komite oluşturdu bile
ve daha fazlasını da işin içine katmak istiyoruz.

Beyin hakkında bilgimiz ve anlayışımız her an artmakta ancak pek çok insan en hayati varlığını,servetini basit anlamda geliştirmeyi, beslemeyi, korumayı, muhafaza etmeyi bilmiyor. Bu muhteşem şey,“beyni”
kutlamak ve davranışları değiştirecek girşimler yaratmak ve sağlıkta ölçülebilir gelişmeler,
ilerlemelere vesile olmak istiyoruz.

Farkındalık oluşturmayı düşünüyoruz bunu da oldukça interaktif, heyecanlı ve eğlenceli bir şekilde eğitip, bilgilendirerek yapmayı planlıyoruz. Çocuklardan yeni anne olmuşlara, gençlerden yaşlılara, sokaktaki insandan en üst düzey doktor ve bilimadamlarına kadar, herkes bizim mesajımızı duymalı ve ona göre hareket etmeliler.

Yeni araştırmalar önemli olacaktır ancak Avrupa Beyin Yılı başarılı olması için, tüm Avrupalıların daha mutlu ve sağlıklı yaşam sürmeleri için kendilerine ve ailelerine nasıl yardımcı olacaklarını bilmelerine ihtiyacımız var.

Nihai amaç: “İnsanların beyinleri hakkında düşünme şekillerini değiştirmek ve geliştirmek”… beyinlerimiz kişiliğimizi, sevme becerimizi, değişen dünya ile başa çıkmak için düşünme,öğrenmeyi yaratmakta. Hayat değiştirecek bir şey yaratmak için eşsiz bir imkâna sahibiz.

Avrupa Beyin Yılını desteklemek için bir araya gelerek , gerçek anlamdaki değişim dönüşüme etkide bulunabiliriz.Genç bir çocuğun dilleri öğrenmedeki becerisini anlayarak, daha uygun öğretme teknikleri ve müfredatlar geliştirebiliriz. Diyetin ve egzersizin beynin sağlındaki rolünü fark ederek, yaşamlarımızı geliştirebilir ve uzatabiliriz ve beynin herhangi bir hasarının iyileşmesi için beyin kapasitesi hakkında daha fazla bilgiye sahip olarak, sağlık hizmetlerini daha iyi bilgilendirme imaknına sahip olabiliriz.Tüm insanların dörtte biri beyin bozukluklarından etkilenmiştir ve bunun arkadaşları, aileleri ve toplum üzerindeki etkisini de düşünürsek,
çok azımıza bu tarz bir problem ulaşmamış, dokunmamış oluyor.

Harika gelişimler, ilerlemeler gösterdik ancak halâ yapılması gereken pek çok şey var. Daha fazla bilgi
ve anlayış ile değişimi hızlandırabilir ve 2014’ün daha ötesine geçecek bu mirası geliştirebiliriz.
Başarılı bri projeyi yaratmak için Avrupa Birliği üzerinde bir etki yaratmalıyız…

900 şehre ve kasabaya heyecanlı ve interaktif bir tanıtım gezisi yapıyoruz. Yaratıcı, gözebatan billboardlar hazırlayarak, yüksek bir katılım planlanmaktadır.

Programlar, konuşmalar ve makalelerin ve TV’den sosyal ağlara kadar tüm medya formlarının yer aldığı kapsamlı ve interaktif bir web sayfası planlıyoruz ve okullarla ve üniversiteleri de bu konuya dahil ederek eğitim konusuna öncelik veriyoruz. Ayrıca kapsamlı bir tıbbi araştırma stratejisi de buna dahil olacak. Programı destekleyecek tüm sosyal sınıflardan, mesleklerden 100 den fazla ünlü temsilciler de olacak.

Amacımız her bir Avrupa vatandaşının beyin hakkında harika ve yeni birşey ve görmesi, duyması, okuması ya da tecrübe etmesi…

Dr. Alastair Benbow: .. Ancak, Avrupa Beyin Yılı sadece bir başlangıç. Avrupa ve ulusal girşimlerimizin hem politik hem de toplumsal seviyede devamı çok önemli. Örneğin: Yaşamı daha güvenli kılmak için yapılan yasama ile ilgili değişimler, zihinsel sağlıkla bağdaştırılan stigmaların (damga, kusurlar) azaltılmasına yönelik sosyal değişimler, daha iyi hastalık yönetimi için gerekli olan politik değişimler ve hepimizin beyinlerimiz hakkında farklı şekilde düşünmemizi sağlayacak kişisel değişimler…

Amacımıza ulaşmak için bu ve diğer gelişmelerin devamını sağlayarak, bunları 2014’ün ötesine geçirmeliyiz…

Sizin desteğinize, katılımınıza ve beyninize ihtiyacımız var.İnancımızı, bu konuya adanmışlığımız ve tutukumuzu paylaşacak işbirlikçiler, ortaklar arıyoruz.Bu projeyi yaşama sokmaya yardım edecek para ve uzmanlara ihtiyacımız var.İnteraktif sergilerimizi kurmaya, okullarda ve üniversitelerdeki programı geliştirmeye ve dijital
bir medya kampanyası yaratmaya ihtiyacımız var. Bu projeye şimdi yapılacak yatırım bunların olmasını sağlayacak. Programlarımızı şekillendirmede ve bu büyük, hevesli amaçlarımıza ulaşmada bize yardım edebilirsiniz. Hep BİRikte özel olan bir şeyi başarma imkânına sahibiz…

Çeviren: AylinER
Altyazı: Hakan Çakmak
http://www.europeanbraincouncil.org/projects/eyob/

Check Also

Bunu anladığınızda Tüm Hayatınız Değişecek – Bruce Lipton