Gülşen-i Raz -8-

 1. Cânı, tecelli nûrunda olan kişi açısından,
  Bütün Evren yüce Hak’kın kitabıdır…
 2. A’raz irab; cevher de harfleridir..
  Mertebeler de, sonunda vakfe olan Âyetler gibidir.
 3. Evren içindeki her âlem özel bir Sûredir…
  Bunlardan biri Fatihâ, biri de İhlâs’tır.
 4. Evren kitabının ilk Âyeti tekil akıldır.
  Onda Besmele’nin “B” sı konumundadır..
 5. İkinci âyet; tekil nefistir..
  O da Nûr Âyetinde sözü edilen lâmba gibidir..
 6. Üçüncü Âyeti, Rahman’ın Arş’ıdır,
  Dördüncüsü Âyet’el Kürsî… Her zaman oku onu!..
 7. Ondan sonra, gök cisimleri gelir;
  Ki gökte, Kur’ân’ın tekrarlanan yedisi (Fatiha) gibidirler..
 8. Bir kez daha unsurların cisimlerine bak!..
  Ki, her biri, diğerine yönelik bir işâret taşır…
 9. Onlardan sonra, üç mevlide sıra gelir;
  Bu Âyetleri saymak mümkün değildir.
 10. Son nâzil olan, insanın nefsîdir…
  Nitekim, Kur’ân’ın son Sûresi de “Nâs”dır.

Check Also

Gülşen-i Raz -47-

O gül bahçesinden yeniden koku aldım, Ve adını “GİZEMLERİN GÜLBAHÇESİ” koydum… Onda gönül sırlarından güller ...