Gülşen-i Raz -31-

 1. Tekilden daha fazla olan parça hangisidir?.
  Bu parçayı bulmanın yöntemi nasıldır?..
 2. Haberin olsun!. Varlık, tekilden fazla olan parçadır.
  Var olan ise, tekildir ve bu ters bir yansımadır.
 3. Var olan, göresel algılamada bir çokluğa sahiptir;
  Ama öz olarak Tek’den başkası yoktur..
 4. Tekilin varlığı çokluktan dolayı zâhir oldu..
  Ama o, Teklik açısından gizli bir parçadır..
 5. Tekil, açıklıktan dolayı çok olunca,
  Miktar olarak kendi parçasından daha az olur.
 6. Nasılsa Vâcip, varlığın bir parçasıdır;
  Varlık da O’nun yönetimi altındadır,
 7. Tekilin gerçekte bir varlığı yoktur;
  O, gerçeğe ilişen bir arâz gibidir.
 8. Tekilin varlığı, Tek’in çokluğunu ifâde eder;
  Çok ise, birlikten dolayı görünmektedir..
 9. Bir toplamdan ibâret varlığın bir arâz olduğunu bil,
  Araz ise, bizzat yok oluşa doğru koşar…
 10. Tekilden yok olunca her bir parça;
  Sonunda, Tekil de imkân âleminde yok olur..
 11. Âlem, bir bütündür ve göz açıp kapayıncaya kadar
  Yok olur; iki zaman arasında varlığı kalmaz!..
 12. Ama, her an taze âlemler var olma da…
  Her an, bir haşir ve neşir (ölüm ve dirim) yaşanmaktadır.
 13. Başka bir âlem meydana gelir bu kez,
  Her an bir yer ve gök oluşmakta…
 14. Âlemde bir şey iki anda görünür,
  Birinde doğar, öbüründe ölür.
 15. Ama, büyük kıyâmet bu değildir..
  Bu gün çalışma günüdür; o ise ücret alma günü…
 16. Bugün ile o gün arasında büyük fark vardır.
  Sakın!. Bilgisizliğin kucağına düşme!..
 17. Aç gözünü ve tafsilâta ve icmale,
  Bak, saata, güne, aya ve yıla!..

Check Also

Gülşen-i Raz -47-

O gül bahçesinden yeniden koku aldım, Ve adını “GİZEMLERİN GÜLBAHÇESİ” koydum… Onda gönül sırlarından güller ...