Gülşen-i Raz -32-

 1. Eğer bu anlamı bilmek istiyorsan,
  Senin içinde hem ölüm, hem de yaşama vardır.
 2. Âlemde aşağı, yukarı her ne varsa,
  Bir örneği senin bedeninde ve rûhunda mevcuttur…
 3. Âlem senin gibi bir kişiliğe sâhiptir;
  Sen onun için rûh, o da senin için beden gibidir.
 4. İnsan için üç türlü ölüm vardır:
  Biri; her an gerçekleşir ve Zât ile ilgilidir,
 5. İkincisi; isteğe bağlı ölümdür,
  Üçüncüsü; onun için bir zorunluluktur.
 6. Ölüm ve yaşam, birbirinin karşıtı oldukları için,
  Üç tür yaşam da bu üç aşamada var olur.
 7. Âlem için isteğe bağlı ölüm söz konusu değildir,
  Bütün âlemde yalnız sen, bu tercihe sahipsin!..
 8. Ama, her an bir dönüşüm yaşanmaktadır…
  Sonunda, başlangıç gibi olur..
 9. Mahşerde ortaya çıkacak her şey,
  Senin varlığında kendilerini belirginleştirirler.
 10. Bedenin yere benzer, baş da göğe…
  Duyular yıldız, rûh ise güneştir.
 11. Sert kemikler dağ gibidir;
  Bitkiler kıl ve organlar ağaç…
 12. Bedenin ölüm vakti; pişmanlıktan titrer,
  Kıyâmet günü yerin sarsılması gibi…
 13. Beyin karman çorman ve rûh karanlığa gömülür,
  Duyuların da, yıldızlar gibi söner…
 14. Kıl dipleri terden birer derya olurlar,
  Sen oraya, başsız-ayaksız batarsın boğulursun..
 15. Ey miskin adam!.. Can çekişmeden dolayı,
  Renkli yüne döner kemikleri, saçılır etrafa…
 16. Bacaklar birbirine dolaşır,
  Her çift, eşinden ayrılır…
 17. Rûh bedenden tümüyle ayrılınca..
  Zemin gibi bedenin dümdüz olur; üzerinde bir tümsek görünmez…
 18. Dünyanın işi bu mihvâl üzre devam eder,
  Ölüm anında bu hâlleri kendinde de görürsün…
 19. Kalıcı olan, Vech’tir; gerisi fani…
  Bunların açıklaması “ tekrarlanan yedi (Kur’ân) dedir.”
 20. nun üzerindeki her şey fanidir.” i açıklayınca,
  “Yeni bir yaratılmadadır” gerçeğini vurguladı…
 21. İki âlemin var edilişi ve yok edilişi,
  Ademoğlunun nefsinin yaratışı ve dirilişine benzer…
 22. Yaratılmışlar, dâimâ yeni bir yaratılışa tabîdir,
  Ömrü pek de uzun olsa da…
 23. Dâima Hak’kın feyzi ve lûtfu,
  “O”nun şan’ından tecelli eder.
 24. Var etme ve olgunlaştırma O’ndan kaynaklanır;
  Bu tarafta ise, sürekli bir dönüşüm!..
 25. Ancak, dünya hayâtını bu şekilde geride bıraktı mı,
  Bütünsel kalıcılığı bulur öbür dünyada.
 26. Gördüğün her şeyde zorunlu olarak,
  Mânâ ve şekilden iki âlem mevcûttur.
 27. İlk kavuşma ayrılmanın tâ kendisidir,
  Diğeri de Allah katındandır, kalıcıdır.
 28. Tezâhürler, zâhir olanla uyumlu olursa,
  İlkinde, sonundaki gibi görünürler…
 29. Kalıcılık, varlığın adıdır, ama…
  Zâhir varlık kalıcılık niteliğini elde ederse…
 30. Bu âlemde teoride var olan her şey,
  Öbür âlemde pratikte var olur.

Check Also

Gülşen-i Raz -47-

O gül bahçesinden yeniden koku aldım, Ve adını “GİZEMLERİN GÜLBAHÇESİ” koydum… Onda gönül sırlarından güller ...