Gülşen-i Raz -25-

 1. Denizden bir buhar yükselir;
  Hak’kın emriyle çöle yağmur olarak yağar…
 2. Güneşin ışığı, dördüncü felekten
  Aşağı iner ve toprağa karışır.
 3. Sıcaklık meydana getirir ve bir kez daha yükselir;
  Onunla deniz suyuna karışır.
 4. Su ve hava onlara karışınca,
  Yemyeşil bitkiler ortaya çıkarlar…
 5. Dönüşerek hayvanların yiyeceği olur..
  Sonra, insanın yiyeceği olup yeniden çözülürler,
 6. Bir nokta olur ve değişik biçimlere bürünür,
  Ve ondan bir kez daha insan meydana gelir!..
 7. Nefis nûru, vücûda yansıyınca..
  Aydınlık ve lâtif bir cisim oluşur.
 8. Çocuk olur, genç olur, yaşlanır, derken kocamış bir ihtiyar olur…
  Akıl, bilgi ve tedbiri öğrenir.
 9. Tertemiz âlemde öngörülen ecele varır,
  Tertemiz olan tertemiz olana, toprak olan da, toprağa gider!..
 10. Âlemin bütün cüzleri, bitkiye benzer;
  Her biri hayat denizinden bir damla gibidir…
 11. Zaman geçince, bir kez daha ona varır…
  Tümünün sonu, başlangıçlarına benzer.
 12. Her biri, merkeze doğru yürür;
  Fakat, tabiat onları bu hâlde bırakmaz.
 13. Birlik, bir denizdir, ama kanla dolu…
  Ondan binlerce Ceyhun dalgası doğar!..
 14. Bak!. Denizden bir damla yağmur..
  Nasıl birkaç şekil ve isim almada!..
 15. Buhar, bulut, yağmur, nem ve çamur,
  Bitki, hayvan ve kâmil insan…
 16. Tümü, baştan sona birer damladır!..
  Bundan somutlaşmıştır, bütün varlıklar.
 17. Akıl, nefis, felek ve cisimlerden oluşan âlemi,
  O damla gibi bil, başta da, sonda da…
 18. Feleğin ve bütün cisimlerin eceli dolunca,
  Bütün varlık, yoklukta yitip gider.
 19. Bir dalga vurursa, bütün cihân silinir!..
  “Sanki dün yokmuş..” buyruğu kesinleşir.
 20. Hayâl bir kere gözünün önünden gitti mi,
  Âlemde “Hak’tan başka bir şey kalmaz!..”
 21. O anda, sende bir yakınlık meydana gelir,
  Sen, sensiz dosta erersin!..
 22. Burada ermek, hayâli ortadan kaldırmaktır;
  Çünkü, ”O” ndan gâyri ortadan kalktı mı,ermişsin demek!..
 23. Mümkün sınırını aştı, deme!.
  Ne mümkün Vâcip olu, ne de Vâcip mümkün.
 24. Mânâlar âleminde yükselen her kişi, böyle demez!..
  Çünkü bu, gerçeklerin dönüşmesi anlamına gelirl.
 25. Efendi!. Önünde binlerce işâret var…
  Git ve gidişini düşün!..
 26. İnsanın cüzi ve tekil oluşu konusuyla ilgili,
  Her şeyi, gizli-açık, birer birer söyleyeceğim…

Check Also

Gülşen-i Raz -47-

O gül bahçesinden yeniden koku aldım, Ve adını “GİZEMLERİN GÜLBAHÇESİ” koydum… Onda gönül sırlarından güller ...