Gülşen-i Raz -21-

  SORU :

 1. Hangi nokta da söylenir; “Enel-hak = Ben Hakkım?”
  O mutlak remz, saçmaladı mı?.
 2. CEVAP :

 3. “Enel Hak”; mutlak sırları ortaya çıkarmaktır,
  Hak’tan başkası, “Ben Hak’kım” der mi?.
 4. Âlemdeki bütün zerreler, Mansur gibidir;
  Sen istersen onlara sarhoş söyle, ister mahmûr!..
 5. Bu tesbihi (Allah’ı tenzih etme),
  bu tehlili (Allahtan başka ilâh yoktur, deme)yi dile getirmedeler…
 6. Tümü, bu anlamla iç içedir her zaman!..
  Eğer kolayca anlamak istersen,“Hiçbir şey yoktur ki..”
  Âyetini bir kez daha oku!..
 7. Sen de kendini pamuk atıcı yaparsan,
  Sen de Hallac gibi, bu nefese erişirsin!..
 8. Zan pamuğunu kulağından çıkar,
  Vâhid ve kahredici Allah sesini duy!..
 9. Hak’tan sürekli olarak sana yönelik çağrılar gelir;
  Ya sen, niçin durdun, ayağa kalksana!..
 10. Ansızın, Eymen Vadisine gel!.
  Bir ağaçtan ses gelir; “Şüphesiz Ben Allahım!.”
 11. Gönlünde kuşku bulunmayan herkes,
  Bilir ki, varlık “Bir” den başka değildir.
 12. “Ben”lik Hak’ka yaraşır;
  Ki O gâibtir.. Gâib olanı, vehimler almaz.
 13. Hak Hazretlerinde ikilik olmaz;
  O’nun huzûrunda “ben”, “biz” ve “sen” olmaz.
 14. Ben, biz, sen ve O hepsi “TEK”tir.
  Teklikte ayrılık olur mu?
 15. Bir kimse kendinden kurtulursa, bir boşluk gibi.
  “Ben Hak’kım”, ondan yalnızca bir şekil ve sedâ olur.
 16. Bâki olan Allah’ın yüzünün yanında başkası helâk olur;
  Sülûk, seyir ve sâlîk hep bir olur.
 17. Somutlaşan, varlıktan ayrı olur;
  Fakat, Hak kul olmadığı gibi, kul da Allah olmaz…
 18. Hülûl ve Allah-kul bütünleşmesi, söz konusu değildir;
  Çünkü, birlik, hep seyirden doğar.
 19. Burada hülûl da, bütünleşme de imkânsızdır,
  Birlik’te ikilik’se sapıklığın kendisidir!..
 20. Halkın varlığı, çoklukta görülür;
  Yoksa, her göründüğü yer de vardır, demek değildir.

Check Also

Gülşen-i Raz -47-

O gül bahçesinden yeniden koku aldım, Ve adını “GİZEMLERİN GÜLBAHÇESİ” koydum… Onda gönül sırlarından güller ...