Gülşen-i Raz -24-

 

 • Rûhun bu mânâdan haberdar olursa,
  O anda, “tevbe ediyorum, bağışlanmak diliyorum!”, dersin…

 

 

  1. Sen yoksun, yokluksa her zaman durgundur!..
   Mümkün yok’un vâcibe ermesi mümkün mü?.

 

 • Hiçbir cevher, araz olmadan muayyen olmaz!..
  Araz ne ki?. İki zaman arasında, yok olup gider!.

 

 

  1. Bir filozof, bu sahada eser vermiş;
   Uzunluk, en ve derinlikle tarif etmiş…

 

 • Heyûla, mutlak yokluktan başka nedir?.
  Ona gerçek şekil veren kimdir?

 

 

  1. Heyûlasız şekil, öncesiz değildir..
   Heyûla da onsuz, yokluktan öte bir şey değildir!..

 

 • Âlemdeki cisimler, bu iki yoktan var olmuş!..
  Ki, onlardan bilinen de sadece yokluktur!..

 

 

  1. Varlığını az-çok gör,
   Özünde ne yoktur, ne de var!..

 

 • Hakikâtten imkân tarafına bak!..
  Çünkü, onsuz varlık, noksanın ta kendisi olur!..

 

 

  1. Varlık, kendi kemâli doğrultusunda yol alır;
   Muayyen oluşlar, göreceli olgulardır.

 

 • Göreceli olgularsa, var değiller,
  Sayı çok ama; sayılan bir parça…

 

 

 1. Cihânın sâdece mecâzi bir varlığı var!..
  Baştan başa işi, oyun ve eğlencedir!..

Check Also

Gülşen-i Raz -47-

O gül bahçesinden yeniden koku aldım, Ve adını “GİZEMLERİN GÜLBAHÇESİ” koydum… Onda gönül sırlarından güller ...