Hücrenin Gizli Yaşamı

Çeviren : Sıdıka Özemre

Hazırlayan : Hakan Çakmak

Hücrenin Gizli Yaşamı

Bu bedende trilyonlarca hücre var. Bu hücreleri biz bugün, çok yüksek büyütme kapasitesi olan mikroskoplarla görebiliyoruz. Ve, esasında vücudumuzdaki bu hücrelerin milyarlarcasının faaliyetinden haberimiz yok. Farkında bile değiliz…
O hücreler ne yapıyor?. Ne tür ilişkiler içinde? Nasıl yaşıyor, nasıl ölüyor? Yerine yenileri nasıl meydana geliyor?.. Bunların hiçbirinden haberdar değiliz..
O hücrelerin her biri, belli bir canlılık ve kendi yapısal özelliği içinde de bir faâliyet halinde. Ama, dediğim gibi, biz bunun farkında değiliz!.
Trilyonlarca hücreden meydana gelmiş beden, aslında tek bir hücreden oluşmuş!… Bu tek hücrede mevcut kromozomlardaki genler, sayısız bilgileri ihtiva ediyor. Bu sayısız bilgileri ihtiva eden genlerin önerdiği doğrultuda hücreler çoğalmağa başlıyor. Ve, değişik bileşimlerle, terkiplerle bir böbreği, bir karaciğeri, bir mideyi, kalbi, beyni meydana getiriyor!.
Tümüyle apayrı görevler yapan organlar, o tek hücreden meydana gelme!. Ve, her bir organın kendine has bir bilinci, bir görevi ve bir çalışma sistemi var.

Ve lekad halâknel İnsane min salsalin min hamein mesnun; Hicr 26
Andolsun ki, biz insanı dönüşüp gelişen hücresel yapıdan (toprak + su + hava) halkettik.

Vücudumuzdaki her hücre, tüm kozmosu içerir. Her yağmur damlası ve her yaprak da!. (Dosttan Dosta)

Tekin Seyri –> Üst madde

Videodan NOTLAR: 
Bu hücrenin hikayesi yenilenmenin hikayesidir, hücredeki evrenin hikayesidir.
Biz farkında olsak da, olmasak da  virüslerle olan savaş 7 milyar bedende her saniye devam ediyor.
Bu savaşla birbirimizi değiştiriyor, geliştiriyoruz.
İnsan bedeninde her biri birbirinden farklı  120 trilyon hücre bulunmaktadır.
İnsan hücre çekirdeğinde yaklaşık 23.000 gen bulunuyor.
Hücre içerisinde inanılmaz bir bilgi işleme, okuma ve uygulama sistemi bulunmaktadır.
Hücre alemindeki her şey büyük bir plana hizmet eder.
Her bir gende belirgin bir proteini oluşturacak bilgi, komut mevcuttur.
Vücutta her bir hücredeki DNA 1.8 mt uzunluğundadır.
Tüm DNA düz bir çizgi halinde açılıp, dizilse, Dünya’dan Ay’a binlerce kez gelip gidecek kadar uzun olurdu.
Hücredeki her an devam eden savaş, silahlanma yarışı ve muhteşem bağışıklık sistemi.
Virüsler hücrelerimizi nasıl istila edeceklerini nereden biliyorlar?
Bir kez enfeksiyon kapınca, hücre bu enfeksiyon için antikor yapınca, bu hayatınızın geri kalanında kemik iliğinde saklanır.
Eğer aynı virüsten yine enfeksiyon kaparsanız, bağışıklık sistemi nasıl tepki vereceğini, hangi antikoru yapacağını biliyordur, ve çok çabuk tepki vererek hasta olmanıza engel olur.

Check Also

Bunu anladığınızda Tüm Hayatınız Değişecek – Bruce Lipton