Yeniden Bedenlenme

Yeniden bedenlenerek insanların dünyaya geri geleceğini savunan ruhçular Kur’ân’ın bazı âyetlerini de çarpıtarak yorumlamaktadırlar. Davalarına delil olarak kullanmak istedikleri âyetlerin gerçek yorumları ise şunlardır;

1.ALLAH’A NASIL OLUP DA KÜFREDİYORSUNUZ? SİZ ÖLÜLER İKEN , O DİRİLTTİ. SONRA, SİZİ YİNE O ÖLDÜRECEK ,TEKRAR O SİZİ DİRİLTECEK VE NİHÂYET O’NA DÖNDÜRÜLECEKSİNİZ…(2-28)

2.GECEYİ GÜNDÜZÜN İÇİNE SOKARSIN; GÜNDÜZÜ GECEYE SOKARSIN…ÖLÜDEN DİRİ ÇIKARTIRSIN; DİRİDEN ÖLÜ ÇIKARTIRSIN…DİLEDİĞİNE HESAPSIZ RIZIK VERİRSİN..(3-27)

3.(Nûh Nebi,kavmine hitap etmekte devam ederek; ) ALLAH SİZİ YERDEN OT GİBİ BİTİRDİ..

SONRA SİZİ YİNE ONUN İÇİNE DÖNDÜRECEK ; SONRA SİZİ YENİ BİR ÇIKIŞLA ÇIKARTACAK…

ALLAH YERİ SİZİN İÇİN BİR DÖŞEK YAPMIŞTIR…

ONUN GENİŞ YOLLARINDA,GEZİP DOLAŞASINIZ DİYE…(71-17/18/19/20)

Evet,işte reenkarnasyodncuların ,İslâm câmiasını yanlarına çekebilmek için davalarını ispatlamaya çalıştıkları birkaç âyet meâli..Âyetleri izah ettiğimiz zaman ,ne kadar çaba sarfettikleri ve mânâyı dejenere ettikleri ortaya çıkacaktır..

 

1.Âyetin mânâsı;

Ey insanlar,siz nasıl olup da Allah’a küfreder , yani Allah’ın mevcudiyeti gerçeğini örtmeye çalışırsınız?Kİ

“SİZLER ÖLÜ İKEN ,..”

yani insan bahsinde ölümün ne demek olduğunu izah ettiğimiz gibi , daha bedene sokulmadan madde kaydı altına alınmazdan evvel, sizi

“O DİRİLTTİ…”

yani sizi maddeye sokarak bir bedene sokulmadan ,madde kaydı altına alınmazdan önce;

“SONRA SİZİ YİNE O ÖLDÜRECEK…”

yani tekrar bürünmüş olduğunuz bedenle irtibatınızı keserek madde kaydından kurtaracak ve bedeninizi gelmiş olduğu asıla yani toprağa döndürecek;

“TEKRAR O SİZİ DİRİLTECEK…”

yani kıyamet akabinde hesab gününde tekrar maddeye bürüyerek dünya üzerinde madde kaydıyla var olmanızı yani dirilmenizi sağlayacak;

“VE NİHÂYET O’NA DÖNDÜRÜLECEKSİNİZ”

yani artık bir daha geriye gelmemek yani tekrar madde kaydına bürünmemek üzere maddeden ayrılacak ve

“ALLAH’A KAVUŞACAKSINIZ.”

Görüldüğü gibi âyet incelendiği zaman asla yukarıda da belirttiğimiz gibi ,defalarca dünyaya gelip gidip tekâmül etmek ve tekâmül edene kadar da sayısız defa dünyaya gelip gitmek diye bir şeyden asla bahsedilmemektedir..

Eğer onların iddia ettiği gibi ,defalarca gelip gitmek olsaydı mutlaka bu durum bu veya başka bir âyette belirtilmiş olacaktı…

 

2.olarak verilen âyetin mânâsına gelince;

“GECEYİ GÜNDÜZÜN İÇİNE SOKAR..”

yani geceyi gündüze dönüştürür ;

GÜNDÜZÜ GECEYE SOKARSIN…”

yani gündüzü geceye çevirirsin… yani hiçbir şeyi bir minval üzere bırakmaz,her şeyi bir aksine tebdil edersin…

ÖLÜDEN DİRİ ÇIKARTIR…”

madde kaydına girmemiş olanları madde kaydına sokarak ete-kemiğe bürüyerek dünyada var eder, diriyi ortaya çıkartır ; sonra da

DİRİDEN ÖLÜYÜ ÇIKARTIR…”,

ete-kemiğe bürünüp madde dünyasında bedenle görünen diri diye adlandırılanları

ÖLDÜRÜP…”

yani madde kaydından çıkartırsın…

Dilediğine hesapsız rızık verirsin..

Görüldüğü gibi bu âyette de asla ve asla tekrar tekrar dünyadan gidip de sonra tekrar tekâmül (!) etmek için dünyaya geri gelmekten değil bahis, îmâ bile edilmemektedir…Ancak ne çare ki , iddiasını ispat çabası içine düşmüş bulunan bazı cinlerin kandırdığı bu gibi kişiler maalesef bu âyetlerden yardım almak için , bu şekle sokmuşlardır âyetlerin mânâsını kendi mantıklarınca…

Nitekim bu kişiler tetkik edildiği zaman görülecektir ki , gerek İslâmiyet ve gerekse Kur’ân hakkında zerre kadar bilgiye sahip değillerdir…

 

3.olarak verilen âyetin mânâsına gelince…

“ALLAH SİZİ YERDEN OT GİBİ BİTİRDİ”

yani ceddiniz ve yeryüzünde görülen ilk insan olan ÂDEM’i topraktan halketti ; bedeninin cüzlerini aslı toprak olan bir takım elementlerin birleşmesinden meydana getirdi…

“SONRA SİZİ TEKRAR ONUN İÇİNE DÖNDÜRECEK”

yani sizin bedenle ilişkinizi keserek madde kaydından ayıracak ve bedeninizi aslı olan toprağa dönüştürecek..

“SONRA SİZİ YENİ BİR ÇIKIŞLA ÇIKARTACAK”

yani hesab günü gelip çattığında sizi bu defa yeni bir çıkışla yani eskisi gibi küçükten maddeye bürünüp de tâ büyüyene kadar bir devre geçirmeden , mezara konulmuş olduğunuz andaki yapınızla bir anda bedeninizi halkedip ana yapınızı ona sokarak YENİ bir şekilde topraktan çıkartacaktır…

“ALLAH , YERİ SİZİN İÇİN BİR DÖŞEK YAPMIŞTIR

yani maddi yapınızla üzerinde yaşayabileceğiniz bir şekilde var etmiştir.

“ONUN GENİŞ YOLLARINDA GEZİP DOLAŞASINIZ”

diye, yani tâ ki dünyanın istenen yerinde dilediğiniz gibi gezip istediğiniz yerde yaşayasınız diye…

Burada bir de daha öte bir mânâ üzerinde duralım iki kelimenin … Tasavvufik mânâda YER’den kasıt , kişinin “AKIL” ı kastedilmektedir ki, eğer bu mânâda yukarıdaki iki âyet incelenirse, o takdirde mânâ ” Allah, aklı sizin için bir döşek yani geniş bir saha olarak vermiştir ki, onun geniş yollarında çeşitli kullanılış şekillerine göre ortaya çıkan düşünce yollarında gezip dolaşasınız “diye izah edilir…

Yani insana çeşitli yollar üzerinde dolaşabilecek bir yapı, buna karşılık da Allah’ın yürünmesini istediği yolu “sırat-ı mustakim”i gösteren Kur’ân -ı vermiştir..

Bilmem bir parça olsun izah edebildik mi, cinlere tâbi olarak reenkarnasyonu güyâ dini yoldan ispatlayabileceklerini sananların ne kadar çürük temellere fikirlerini inşâ ettiklerini…

Ölümü tadıp biyolojik bedenle ilişkisi kesilen kişinin bir daha dünyaya geri gelmeyeceğini vurgulayan KUR`ÂN’daki şu âyeti iyi anlamak gerekir:

Nihayet onlardan birine ölüm geldiğinde dedi ki: “Rabbim beni (dünya yaşamına) geri döndür.”

“Tâ ki (önemsemeyip) uygulamadığım şeylerde (iman üzere yaşamda, kuvveden fiile çıkarmadıklarımda)sonsuz geleceğime yararlı çalışmalar yapayım!”… Hayır (geri dönüş asla mümkün değil)! Öyle bir şey söyler ki geçerliliği yoktur (sistemde yeri yoktur)! Arkalarında yeniden bâ’s olunacakları sürece kadar, bir berzah (boyutsal fark) vardır (geri dönemezler; reenkarnasyon da {ikinci defa dünya yaşamı} mümkün değildir)!

Sur’a üflendiğinde (yeni bir bâ’s için süreç başladığında), o gün aralarında nispetler (beşerî mensubiyetler, akrabalıklar, etiketler; dünyada birbirlerini tanımalarını sağlayan görünümleri) olmayacak!Sualleşmezler de (dünyadaki nispetlere/iletişime göre birbirlerini sormazlar da). [Mu’minun/ 99/101]

Check Also

Geri Dönüşü Olmayan İnsan Ruhunun Ölümsüz Yolculuğu