Allâh İçin Yola Çıkıyorsanız, Korkusuz Olun!

Check Also

Bilincin Evrimi

Dünya nüfusuna baktığımızda, bilinç düzeylerinin dağılımınından türümüzün büyük bölümü  evrimsel ölçeğin en alt kısmındadır ve ...