İzleyen İnsanların Sinirbilimi

İzleyen İnsanların Sinirbilimi: Diğer İnsanların Karşılaşmasından Bunu İzleyen İnsan Beyni Ne Anlam Çıkarmakta?

ÖZET: Kişinin algılama soruları ve izlenim oluşumu ile ilgilenen nörobilimsel araştırmalar, geleneksel olarak katılımcılarından izole olmuş bireyleri gözlemlemeleri ve değerlendirmelerini talep etmektedir.Bununla birlikte, son yıllarda, iki (veya daha fazla) birey arasında uyarı olarak üçüncü kişi karşılaşmalarını ortaya koyan çalışmalar artmıştır. Bu hassas metodolojik değişim nedeniyle, beynin başkalarının etkileşimlerini ve ilişkilerini sınırlı görsel bilgiden (insanları izlemek olarak da bilinir) anlama kapasitesi ayrı bir araştırma konusu haline gelmiştir.

İlk kanıt, bu kapasitenin, sosyal beynin (kişiyi algılama ağı, eylem gözlem ağı ve zihinsel ağ dahil olmak üzere) çok iyi bilinen birkaç ağa dayandığını gösteriyor olsa da, izleyen insanların kapsamlı yapısı, üç majör zorluğun,meydan okumanın üstesinden de gelmek zorundadır.

Birincisi, başkalarının karşılaşmalarına, beraber oluşlarına tanıklık ederken, insanların alışkanlıkla yaptığı yargılardan oluşan bir taksonomi (çeşitli prensipler ve de faktörler ışığında sınıflara ayırma) geliştirmeli.İkincisi, hangi görsel ipuçlarının bu karşılaşmaya bağlı yargıları doğurduğu açıklığa kavuşturmalı. Üçüncüsü, bu yargıları sonuçlandırmak ve bitirmek için birkaç beyin ağının nasıl ve neden birlikte çalıştığı açıklığa kavuşturmalı.Bu her üç araştırmayı ilerletmek ve geliştirmek için, şu anda biz bilinenleri ve “izleyen insanların sinirbilimi” hakkında ne yapılması gerektiğini özetliyoruz.

Çeviren:AylinEr
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/nyas.13331/full?hootPostID=4498c0ea5fd37e6f3dedda7611fdc45b

Check Also

Geri Dönüşü Olmayan İnsan Ruhunun Ölümsüz Yolculuğu