Beden

Beden

Kubbedir kafatası, enlem boylam dahi var
İçinde rukû secde, kılan milyon nöron var
Korunmuş levha gibi, iki de hemisfer var
Tas değdikçe toprağa, vaftiz olur her damar


Yatay bakış başkadır, eğik görür bambaşka
Yana dökünce tası, zikrin başlar bir hâs’ı
Beden cihazı benzer, hakîkî bir mabede
Her hücre bir tuğladır, mabed dahi secdede


Işık ve hava gezer, her damar-nehir içre
İçe yönelmiş bakış, görür hayat kendinde
Sonsuzluk haritası, bulan için var ten’de
Pusulası gösterir, kendini tas içinde


Bağlanmış bir râyihâ, her noktaya bedende
İnşâ edilir içte, ‘koza’ de sen bedene
Dinamik geometri, işler herbir zerrede
Spiral merdivenler, birleşir tek koni’de


Nokta kaymaz bir yere, İlim var her birinde
İtaat var evrende, dışarıda yok kimse
Âdem öğretilendir, herbir ismi ezelde
Rûh bir nefh edilince, kılar melekler secde

ayaz’dan

Check Also

Talya’dan

https://okyanusum.com/wp-content/uploads/2017/10/talya.mp4