Gerçeği Fark Edemeyişin Sebebi Nedir ?

GERÇEĞİ FARK EDEMEYİŞİN SEBEBİ NEDİR ?

“Çok”tan “TEK”e bakanlar, gerçeği asla farkedemeyecekler!..

Körlüğün sebebi de bu bakıştır!..

“HAKİKAT”İ YAŞAYABİLMEK için ana gayemiz ve hedefimiz :
ALLAH’ı tanıyarak, âlemleriNi seyretmek olmalıdır.
Alemleri tanıyarak ALLAH’a ermek , DEĞİL:
Aksi halde tüm ömrümüz âlemler içerisinde tükenir
ve netice de ,
“perdeli” olarak bu dünya yaşantısından geçer gideriz!
Allah’ın ne olduğunu anlamak için birimi ve sistemi çok iyi gözlemek lâzım.
GELELİM HAKK’IN TEKLİĞİNİ MÜŞAHEDESİNE …
HAKK’IN TEKLİĞİNİ MÜŞAHEDESİ BİLİNÇ DÜZEYİNDE OLUR

Ne diyor, Hadis-i Kudsî’de?
“Bir kulum yararlı çalışmalarla bana yakin elde ederse, ben onun görür gözü ,işitir kulağı ,söyler dili olurum!”
Yani şu anda değil de sonra mı olacak?
Hayır!
Bu bir anlatım, bu bir benzetme….
Seni gerçeğe yaklaştırabilmek için anlatılmış bir toplu ifade…
Şu anda değilse, o anda da olamaz!
Yani bu demektir ki;
“Gerçekte senin görür gözün, işitir kulağın, söyleyen dilin BENİM!
Bu çalışmaları yapar Bana yakîn elde edersen sana gerçeği idrâk ettiririm;

Bilirsin, anlarsın, hissedersin, yaşarsın ki….
Dilinde konuşan hep Hak’tır!
Kulağında işiten hep Hak’tır.
Dilinde söyleyen hep Hak tır!
Bu gerçeği yaşayabilirsen……..

Bu açılımı sende sağlamışsa, murad etmişse, dilemişse…
Artık sen 72 milleti BİR GÖZLE görmeye başlarsın…
Bu gerçeği bilen yaşayan Yunus işte bu yüzden diyor ki,
“72 millleti bir gözle görmeyen, bizden değildir!”
Ne demek “72 milleti bir gözle görmek”?
72 millet yok… Bir millet var!
“O bir millette varolan, TEK ALLAH’tır!” demek…
Sanma ki GÖZÜNDEKİ BU ÇOKLUK ORTADAN KALKACAK…
Bu gerçeği iyi anla!
Göz, bu çokluk âlemini görmeye, varolduğu sürece devam eder…
Ve gözdeki bu çokluk görüntüleri aynen ruhuna kaydolduğu, ruhuna yansıdığı, ruhuna yüklendiği için ölümötesindeki ölümün akabinde başlayan sonsuz ve ebedi hayat boyunca da
bu çokluk görüntüleri devam eder gider
Çokluk görüntüsü ortadan kalkmaz hiçbir zaman!
Basarınla değil ,
Basiretinle Tekliği müşahede edebilirsin!

( KAVRAMLAR-AHMED HULUSİ )

Check Also

Elhamdülillah