“Yaratılış”çılık İngilteredeki Okullarda Kaldırıldı!

İngiltere hükümeti “yaratılış”çılığın bilimsel teori olarak  öğretilmesini özel okullarda ve Amerika’daki devlet okullarıyla denk olan akademilerde-yüksek okullarda kaldırdı. United Press International (UPI) ’a göre bu hareket, “kapsamlı ve dengeli bir müfredat”olması adına yapılmış.
Ekran Alıntısı

Bu dikkat çekici karar, kilise akademileri için hazırlanmış ibarelerden oluşan  6 Haziranda yayınlanan bir belgenin bir bölümü ve burada şu bildirilmekte:  “Yaratılışçılık bilimsel bir teori olarak geniş ölçüde kabul edilmemektedir.”

Bu ibare “Yaratılışçılık” için şunu demektedir:
Yaratılış’çılık, kiliselerde ve devleti destekleyen “Anglikan” ve “Katolik” kilisesi gibi, ana mali sağlayıcıların da dahil olduğu dini geleneklerin yanında bilimsel camia  tarafından da reddedilmektedir. “Yaratılış”çılık, bilimsel görüşbirliğine ya da yerleşik bilimsel kanıtların büyük bir bölümü ile bağdaşmamakla birlikte tam ve kesin olarak ve tutarlı bir şekilde bilimsel metodları da uygulamamaktadır ve bundan dolayı da Akademide- Yüksek Okullarda insanlara bilimsel teori olarak sunulmamalıdır.

Bu dokümanın amaçları adına, doğal biyolojik işleyişleri anlatan herhangi bir doktirin ya da teori diye  tanımlanan “Yaratılış”çılık, tarihi, dünya üzerindeki yaşamın çeşitliliğini ve karmaşıklığını izah edememektedir ve dolayısıyla da bilimsel evrim teorisini reddetmektedir.

İngiltere İnsan Dernekleri Başkanı Pavan Dhaliwal, İngitere’deki politikacılara şunları söylemiştir: “Yerel devlet okullarının ulusal müfredat (eylülden itibaren başlangıç seviyesinde evrim modelinin de dahil olduğu) takip etmesi gerekliliği gerçeği ile, bunun şu demek olduğunu düşünüyorum: kampanyanın hedefleri geniş ölçüde gerçekleşmiştir.”

Devlettten mali destekli Amerika’da binlerce okul evrime “ alternatif” olarak halâ yaratılışçılık’ı okutmakta. Böyle uygulamalardan görülen o ki;  bu da ülke üzerinde net bir etkiye sahip. Yakın bir zamanda yapılan Gallup anketi de göstermektedir ki; Amerikalıların %40’ından fazlası, Tanrının 10.000 yıl önce yarattığı  ve halâ da yeryüzünde mevcut olan insanlığa inanan “yaratılış inancı”na sahip.

Çeviren : AylinER
http://www.huffingtonpost.com/2014/06/25/creationism-banned-uk-schools_n_5529693.html?&ncid=tweetlnkushpmg00000055

Check Also

Geri Dönüşü Olmayan İnsan Ruhunun Ölümsüz Yolculuğu