Uyumadığınızda Beyninizde Neler Oluyor?

 

KAYIP ANILAR

Temporal lobtaki ay şeklindeki yapı olan “hipokampus”, uyanık zihin yeni bilgi öğrendiğinde, belirgin, farklı  bir nöral aktivite sergiler. Bilim insanları, bilginin kalıcı olmasına yardımcı olmak için beynin daha sonra uykudayken aynı aktivite kalıbını yeniden, tekrar çalıştırdığına inanmaktalar. Dolayısıyla, uykusuz kalmak, uzun süreli hazıfa kaybına neden olmakta.

 KIZGINLIK

Uykusuzluk, olumsuz deneyimlere odaklanmayı, yüz ifadelerini yanlış yorumlamaya ve kavga çıkarmaya neden olmakta. Duygusal değişkenlik, belki de beyin bölgeleri arasındaki iletişim kopukluğunun bir ürünü olabilmekte. Çok iyi dinlenmiş bir beynin fMRI’da incelenmesi sonucunda, iyi dinlenmiş bir beynin amigdalası (duygusal proses için önemli olan bir limbik sistem yapısı) ile orta prefrontal korteksi (duyguları düzenlemeye yardım eden bölge)arasında bağlantı oluştuğu görülmüştür. Uykusuzluk bu iki bölge arasındaki bağlantıyı kesmekte ve amigdalanızın ve ruh halinizin daha aktif olmasına, taşkınca davranmanıza sebep olmakta.

ZEKA BOZULMASI

Az uyuduğunuzda, zeka gerektiren yorum ve açıklamalar o kadar kolay açığa çıkmaz. Uykusuzluk, örneğin; sohbet sırasında konu değiştirme gibi bilişsel işleyişleri etkiler. Bilim insanları, uykusuz insanların farklı nesnelerin kullanımlarını listemeleye çalıştıklarında “alt frontal girus”ta aktivitenin arttığını tespit ederler. Beyin gerilmiş, gerginleşmiş bilişsel işlevleri telafi etmek için uyumsuz, farklı düşünmeye yönelir.

HALÜSİNASYONLAR

Uykusunu almış, iyi dinlemiş beyin, neyin önemli neyin önemsiz olduğunu ayırt etmek için ses, ışık, koku gibi uyarıcıları filtreler ve duyusal aşırı yüklemeleri önler. Beyin gelen bilgileri filtreleme yapamazsa, kaos olur. Uykusuz kalan insanlar, nesnelerin de dahil olduğu pek çok şey hakkında varsayımlarda bulunurlar.

DALGINLIK-AKLIN BİR KARIŞ HAVADA OLMASI

Zaman zaman hepimiz odaklanamayız. Ancak, insanlar uykusuz kaldığında, dikkat aralıklarıyla bağlantılı beyin aktivitesi değişir. Uykusunu alan bir kişideki bu aralıklar uyumlu olur, bu da şu anlama geliyor; temel olarak sıkıldığımızda dikkatimizi veremeyiz. Uykusuz insanlar, ilgilerini kaybedip, dalgınlaştıklarında, bozulmuş görsel algısal işleyiş sergilerler. Kısacası; uykusuzluk sizi arkadaşlarınızdan sıkılmanıza, onlara ilgisiz kalmanıza neden olabilir.

YANLIŞ ANILAR

Uykusuz beyinler, anıları başarılı bir şekilde kodlamada başarısız olurlar. Bir araştırmada, insanların, uykusuz bir geceden sonra, gözlemledikleri olaylara farklı bilgiler ekleme eğiliminde oldukları tespit edilir.

SEREBRAL DARALMA

Bir araştırma göstermektedir ki; uykusuz kalan sağlıklı yetişkinlerin, frontal, temporal ve parietal loblarının hacminde azalma olur.

GEVELEYEREK KONUŞMA

Temporal lob, lisan, dili proses etme ile ilişkilidir ve uykusunu alıp, iyi dinlenen beyinlerde bu bölge oldukça aktif olurken, uykusuz beyinlerde aktif olmayıp, kişi ifade etmede zorlanır.

 CRONUT (Kurosan ile Donat karışımı bir yiyecek) CÜMBÜŞÜ

Uykusuzluk, karar vermeyi kontrol eden frontal lobdaki aktiviteleri azaltır ve korkuyu algılama konusunda etkin olan amigdaladaki faaliyetleri de artırır. Frontal lobtaki düşüş ve amigdaladaki artış, yargılarda körelmeye neden olurken arzularda da çoğalma olur.

RİSKLİ KARARLAR

Uykusuz kişiler, ekonomik açıdan karar vermeye hazırlandıklarında, frontal kortesteki beynin ödül merkezi, kazanmayı ümid ederek (para yapma) coşar. Ancak, riskli seçenekler başarıya ulaşmazsa, kişilerin ceza ve hoşnusuzluğa dair olan beyin bölgesinde (anterior insula) aktivite düşer. Bu da onların, uykusunu almış kişilere göre para kaybetmelerinin umurlarında olmadığını gösterir.

BEYİN HASARI

Uykusuzluk, beyin sapındaki beyin hücrelerini öldürür. Hafta sonları öğlene kadar uyarak, uykusuz kaldığınız geceleri yakalamayı düşünmeyin. Çünkü bu hasar, onarılmayabilir.

Çeviren : AylinER
Kaynak : MIC https// mic.com

Check Also

Geri Dönüşü Olmayan İnsan Ruhunun Ölümsüz Yolculuğu