Üçüncü Göz

ÜÇÜNCÜ GÖZ VE BEYNİMİZDEKİ BİN TAÇ YAPRAĞI

ÜÇÜNCÜ GÖZ

Kaş arası çevresinde olan altıncı bölge Ajna Çakra yaşam gücümüzle bağlantılıdır. Hipofiz beziyle bağlantı kurar. Ajna kelimesi kontrol etme, yönetme manasına gelir. Bu merkez bedensel aktiviteleri kontrol eder. Bedensel algılamalar ve beceriler yanı sıra bu, ‘’üçüncü göz’’ olarak3._goz adlandırılır. Burada sadece altıncı his tüm potansiyelimizi daha da fazla gözler önüne sermek için artar. Dolayısıyla, duyuları kontrol eden ‘zihinsel nokta’ olarak adlandırılır. Eğer beyni üç kısma bölecek olursanız, ön kısım duyu organlarını kontrol eden zihinsel kısımdır.

Orta kısım ise insanı madde bilincinden Tanrı bilincine yükselten ve dönüştüren fonksiyon olan ‘bilgelik lobu ’dur. Arka kısım ‘evrensel sırlar lobu‘dur. Pineal bez’le de bağlantılıdır ve bundan dolayı da evrensel sırlar tecelli ettirilir. Pineal bez ruhani fonksiyonların ana bezidir.

BEYNİMİZDEKİ BİN TAÇ YAPRAĞI 

Turiya merkezi‘ (Brahmarandhra) taç merkez olarak adlandırılır. ‘Turiya’, ‘en yüksek tepe’ demektir. Brahma-Randhra veya Turiya merkezi Pineal bez’le bağlantılıdır. Pineal, zihine direct bağlantıyı sağlar ve zihine veya herhangi bir frekansa bir şeyi odaklamayı ayarlayan bezdir.

indir (2)Pineal bez’de derin düşünme (tefekkür) yaptığınızda, Hipofiz bezi de bundan yarar görür. Bu merkez ‘Sahasrahara’ veya bin taçyaprağı olarak adlandırılır. Doğuda atalarımız beynimizin bin bölgesel valf’a sahip olduğunu keşfettiler. Her yaprak veya valf belirli fonksiyona sahiptir.

Bölgesel bin valf’ın hepsi birden faaliyete geçirildiğinde insan zekâsı keskin şekilde artacak ve bu bilginin genişlemesiyle de, evrensel fonksiyonun veya evrensel gücün herhangi bir seviyesiyle zihnini sabitleştirebilecektir. Turiya derin düşünmeyi (tefekkürünü) uygulamak da zihni hiçbir frekansın olmadığına çok yakın frekanslara taşıyacaktır.

Brahma, hiçbir frekansın olmadığı Tanrı hali demektir. Başın en üstü ‘Brahma-Randhra‘ olarak adlandırılır. Brahma-Randhra sözcüğünü türeten bu inanıştır. Brahma, Tanrı demektir ve Randhra yol veya giriş kapısı manasına gelir.

Çeviren: Esin Tezer
Kaynak : http://www.skysociety.org.sg/articles/article3.htm

Check Also

Sinir Sistemi Nesiller Boyunca Bilgiyi Aktarabiliyor

Hemen hemen tüm ekolojik ortamlarda bulunan nematotlar(iplik kurdu), üzerinde en çok çalışma yapılan organizma modellerindendir. ...