“Sol Beyin-Sağ Beyin Sadece Bir Mit, Bir Masal!”

 

Popüler kültürde inanılan şey; mantıklı, metodolojik ve analitik insanların sol beyin ağırlıklı olduğu ve yaratıcı, artistik tiplerin ise sağ beyin ağırlıklı olduğudur. İşin ilginç yanı, bilimin bu nosyonu gerçekten de desteklemediği!

Utah Üniversitesi’ndeki bilimadamları, sol beyin-sağ beyin ile ilgili miti 1000!den fazla beyni inceleyerek çürüttüler.Bilimadamları insanların sol beyinlerini ya da sağ beyinlerini tercihen kullandıklarına dair bir kanıta rastlamadılar. Bu çalışmaya katılan tüm katılımcılar ve şühesiz bilimadamları da dahil, tüm deneyler boyunca tüm katılımcılar beyinlerini bütünüyle eşit şekilde kullanmaktaydılar.

Utah Üniversitesi’nde fMRI Nöroşirürjik Haritalama Servisinin başında bulunan ve  öncü yazarlardan  Dr. Jeff Anderson şöyle diyor: “Beynin bir bölgesini belirli fonksiyonlar için diğerlerinden daha çok kullanmayı tercih etme olarak adlandırılan “Laterizasyon-yanallaşma” aslında doğru. Örneğin; konuşma, sağlak insanlarda beynin sol tarafından açığa çıkar.Ancak bu durum, büyük yazarların ya da konuşmacıların sağ beyinden çok sol beyinlerini kullandığı ya da bir tarafın nöronlar açısından diğer tarafa göre daha zengin olduğu anlamına gelmez.”

Anderson açıklamalarına devam ediyor: “Analitik olmanın sadece beyinin bir bölgesine ait olması  ve yaratıcı olmanın da diğer karşı tarafa ait olması konusunda yanlış kanıya sahibiz. Aslında, insanlar için tüm beyin bölgeleri arasında hem yaratıcı, hem de analitik olmayı “bağlantılar” sağlar!. ”

Anderson Livescience’a verdiği demeçte şunları ifade etmeye devam ediyor: “olay, “sağ beyinden daha çok  sol beyinin mantık ve akıl ile bağdaştırılması ya da yaratıcılığın sol beyinden daha çok sağ beyinde process edildiği”değil.”

Anderson ve ekibi yaşları 7 -29 arasındaki katılımcıların beyinlerini onlar dinlenirken incelerler. Ekip, 7000 beyin bölgesini tarayıp, bu bölgeleri kendi içinde ve ararlarında inceler.Belirli anahtar bölgelerde yoğun nöral akış gözlemleseler de, beynin her iki bölgesi de esasen nöral ağlar ve bağlantılar açısından eşittir.

Bu noktada bu yeni çalışmanın ilk yazarlarından olan, master öğrencisi Jared Nielsen şunları ifade ediyor: “ Bazı insanlarda tüm sol beyin ağı daha çok bağlatıda, ya da sağ beyin ağları daha çok bağlantıda şeklinde kalıplar görmedik.”

İnsanların sol beyin ya da sağ beyin ağırlıklı olması konusundaki mit, 1960’larda yaptığı araştırması ile Nobel ödül alan araştırmcı Roger Sperry’den kaynaklı olabilir. Sperry, korpus kallosumu cerrahi ameliyatla kesilen epilepsi hastaları üzerinde çalışmalar yapmıştır.Çünkü,beyinde sağ ve sol yarım küreyi birbirine bağlayan köprü korpus kallosumdur ve bunu kesilen hastalarda beyinin sol ve sağ tarafı iletişime giremez.

Dolayısıyla, Sperry ve meslektaşları, bir seri çalışma sonucunda, beynin hangi kısımlarının dil, matematik, çizim ve diğer fonksiyonları içerdiğini tespit ederler ve daha sonra da popüler seviyede psikologların bu durum ilgisini çeker ve bu durumu kullanarak, kişilik nosyonunun ve diğer insan davranışlarının beynin bir bölgesinin diğer bölgesine göre baskın olmasından kaynaklandığı şeklinde bir fikir ortaya atarlar.

Anderson bu konuda şunu ifade etmekte; “Nörobilim çevreleri bu nosyonu hiç bir zaman sahiplenmemişlerdir ve şimdi de bizim elimizde 1000’den fazla beyin tarama sonucu var ve bu taramalar kesinlikle sol ya da sağ beyin hakimiyeti ya da üstünlüğünü göstermemekte.  Bizim amacımız bir miti çürütmek değil tabii ki.. Amacımız, down sendromu, otizm, şizofreni gibi durumları tedavi etmede sol beyinin  ve sağ beynin atipik-değişik rollerine sahip beyin laterizasyonunu-yanallaşmasını daha iyi anlamak.”

Öyleyse,bundan yola çıkarak, sol beyin mi yoksa sağ beyin mi olduğunuzu gösteren uygulamaları çöpe atmanız gerekiyor mu dersiniz? Buna, nörobilimciler de dahil, beyninizin her iki bölgesi de “evet” diyor! :)

http://m.livescience.com/39373-left-brain-right-brain-myth.html?cmpid=514645_20140202_17666214 ‘den AylinER tarafından çevrilmiştir.

Check Also

Geri Dönüşü Olmayan İnsan Ruhunun Ölümsüz Yolculuğu