Şeytan heykeli sembollerinin çözümü

seytan1

Detroit’de gizli bir seramonide Şeytan Tapınağı (Satanic Temple) tarafından ortaya çıkarılan tartışmalı bir heykel protestoları üzerine çekti. Keçi-kafalı figür kimdir?  Ve heykelin elemanları neyi simgeliyor?

Bronz heykel yaklaşık 3metre yüksekliğindedir ve yanındaki gülen iki çocukla birlikte Bafomet olarak bilinen kanatlı bir hermafroditi (erdişi, hünsâ) betimler. Yapımı $100,000’a (£64,000) malolmuştur ve açılışını görmek için yüzlerce satanist toplanmıştır.

Uzun vadede, Şeytan Tapınağı parçayı 900 mil (1,450km) güney-batıya taşımak istiyor ve Oklahama Şehri Merhez Binası’nın dışında yer alan On Buyruk (Ten Commandments) anıtının karşısına dikmek istiyor.

Kuruluşa göre Bafomet, “serbest konuşma özgürlüğüne ve dinin özgürce uygulanmasına karşı olan anayasaya aykırı yasakları” içeren Hristiyan buyruklarını “tamamlayacak ve karşılaştıracak” .

Heykelimiz tüm yaşayan canlılar arasında şefkat ve empati için çağrıda bulunan bir yol gösterici gibi hizmet edecektir” Lucien Greaves, grubun kurucu ortağı.

Greaves her yaştan insanın ilham ve tefekkür için Şeytan’ın kucağına oturacağını umuyor… “Bu güzel küçük bir turist atraksiyonu.  İnsanlar büyük mesafeleri onu görmek için katedecekler” diyor.

seytan2

Heykelin açılışı, tapınak üyeleri için gizli bir organizasyon olarak uygulandı. VIP bilet sahipleri Bafomet ile poz vermesi için davet edildi.

Bafomet İsmi

İsim, Fransız  Haçlı Seferleri tarihçilerine göre, 1100’lü yıllar civarındaki Engizisyon ve Tapınak Şövalyeleri’nin işkencesine kadar geçmişe dayanıyor.

Bazı akademisyenler “Bafomet’in” basitçe “Mahomet’in” (Muhammed Resul ) kötüleştirilmiş hali olduğuna inanıyorlar.

Fakat yıllar geçtikçe Tapınakçılar etrafındaki gizem ve spekülasyon büyüdü, bu yüzden kelimenin tabiri ve manası da büyüdü.

Detaylı bir izah, Dan Brown’un tarihi gerilimi Da Vinci Code’da hikaye konusu oldu. Burada Bafomet kelimesinin şifreleri çözülerek “Sofya” ya da bilgelik anlamına geldiği ifade edildi.

Levi’nin Bafomet’i
seytan3

Bafomet’in en iyi bilinen modern resmi 1856’da Fransız okültist Eliphas Levi tarafından Transcendental Magic: Its Doctrine and Ritual adlı kitabında çizildi.

Levi zihninde, boynuzlarının arasında meşale ve alnında pentagram (beş köşeli yıldız) olan kanatlı bir hermafrodit canlandırdı.

Kollarında, tanrıdan zorla alınmış “bağlama ve çözme” güçleri anlamına gelen Latin kelimeler SOLVE (ayırmak) ve COAGULA (biraraya getirmek) oyuludur.

Levi’nin çizimi Şeytan Tapınağı’nın yeni anıtı için ilham kaynağı oldu.

Greaves “Heykel tüm bu ikili karşıtlıkları içeriyor: yukarı – aşağı, yarı hayvan – yarı insan, erkek – dişi” diyor.

Karşıtlıkları bünyesinde barındırıyor ve zıtlıkları kutluyor.”

İki-parmak Selamı

Sağ eldeki iki parmak yukarı bakıyor ve soldaki ikisi aşağı bakıyor. Anlamı “Aşağıdaki yukarıdakine, yukarıdaki de aşağıdakine benzer. Bütün parçaya, parça bütüne benzer.”

Bu kelimeler ve eşlik eden el hareketi okültislere tanıdıktır. Rönesans ve Reform sırasında yazıları popüler olan Hermes Trismegistus’un eski çalışmalarında çizilmişlerdir.

İfade aynı zamanda Evren ve tanrı konusunda bilim ile de ilişkili olarak kullanılır, fakat Levi bunu el hareketini yaparak yazdı, onun Bafomet’i “merhametin adalet ile mükemmel harmonisini” ifade ediyor.

İki çocuk
 seytan4

“Umarız ki çocuklar bunu güzel bir sanat eseri olarak görürler – burada korkulacak birşey yoktur. Bu çocukların sembolize ettiği şeydir” Greaves.

“Keçi suratı doğal bir ifadeye sahiptir. Kültürel şartlanmasız bakarsanız, insanların onun olduğunu düşündüğü gibi; şeytani, şiddetli ya da canavar vari değildir.”

Ancak çocuklar gerçekten Şeytan’dan korkacak birşeye sahip değiller mi?

“Heykele ulaşan propaganda ile boyanmamış çocukların onun hakkında hiçbirşeyi korkunç bulacaklarını sanmıyorum” Greaves.

“Fakat bizler çocukların beyinlerini yıkamıyoruz.  Çoğu kesimde çocuklar dine zorlanıyorlar. Bu bizim yapmak konusunda umursamadığımız birşeydir.”

Kadüse (Yılanlı Asa)

Bafomet’in, karnındaki bir asa etrafında birbirine dolanık iki yılanın olduğu eski bir Yunan sembolü vardır. Bu sembol genel olarak Hermes ve habercileri tarafından taşınırdı.

Kadüse, ticareti, pazarlığı ve mütekabiliyeti simgeler ve Bafomet üzerine Levi tarafından uygun görülmüştür.

Bizim için bu, karşıtların uzlaşısını simgelerHristiyan bir anıtın karşısında Satanik bir anıta sahip olmak gibi” Greaves.

“On Buyruk Heykelinin karşısında durmasının güçlü bir mesaj olduğuna inanıyoruz – bu ikilemlere, farklılıklara anlaşmazlık olmadan sahip olabilirsiniz.”

Göğüsler

Levi’nin Bafomet’i göğüsleri olan bir hermafroditti, “fakat biz göğüsleri çıkarttık” diyor Greaves. Tapınak cinsiyet ile ilgili bir tartışmaya bulaşmak istemedi. Bu, daha önemli olduğuna inandığı mesajlara olan dikkatini dağıtabilirdi.

“Bunun yerine, Levi’nin Bafomet’indeki erkek ve kız çocuklar “erkek-dişi dualizmini” yansıtmaktalar”, diyor.

Pentagram
seytan5
 Heykel ve tahtın erken bir sunumu – tahta ters çevrilmiş pentagram eşlik ediyor

Hem Bafomet’in alnında hem de arkasındaki tahtta görünen Pentagram yaygın olarak bilinen bir Satanik semboldür. Ve sıklıkla ters çevrili görünür.

Saint Peter haçı da sıklıkla ters çevrilidir –Şeytan Tapınağı’nın örtü kaldırma seramonisinde olduğu gibi.

Bu ters çevirme Şeytan’ın algısıdır. İnsanlardan kültürel temelini yeniden gözden geçirmesini, delillere bakmasını ve değerlerini yeniden gözden geçirmesini talep eder” diyor Greaves.

“Kurumsallaşmış din ile birlikte belirleyici manevi doğruluk olarak, bu tek-taraflı görüşe sahipsiniz.

“Bu onların, günümüzdeki gay evliliği ve üreme hakları konularında olduğu gibi, hatalı olabileceklerini değerlendirmelerini engelliyor.”

“Bu doğru, bu çıkarımlar için Şeytan ile ilişkilendirilmek zorunda değilsiniz. Fakat Şeytan görüntüsü bizim için yankılanıyor.”

seytan6

Boynuzlar arasındaki meşale

“İlmin meşalesi orta boynuzdur – İlmin aranmasını yüceltir. Buna çok değer veririz – Bu gerçekten genel olarak inançlarımızın merkezidir.”, diyor Greaves.

Levi’nin yazdığı gibi: “Boynuzlarının arasında parıldayan zekânın alevi, evrensel dengenin sihirli ışığıdır, maddenin üzerinde yükselen ruhun görüntüsüdür, alev maddeye bağlı iken onun üzerinden parlar.”

Yazıtlar

Bunlar henüz eklenmediler fakat Şeytan Tapınağı planlarının detaylarını geçen yıl bir açıklamada verdi.

Heykelin önünde, ters pentagramın üzerinde, Şeytan Tapınağı’nın yedi ana doktrininden bir tanesi olacak: “şefkatin, bilgeliğin, ve adaletin ruhu her zaman yazılı ya da sözlü kelimelere üstün kabul edilmelidir.”

Taş levhanın arkası Lord Byron’un dramatik çalışması Cain’den bir pasaj gösterecek: “ O halde İblis kimdi? Yaşamana izin vermeyen kimse mi, ya da zevk ve ilmin gücüyle sonsuza dek yaşamanı sağlayan kimse mi?”

Satanic Temple Nedir?

seytan7

Grup kendini “Satanistler, laiklik taraftarları ve bireysel özgürlük için avukatlar” olarak tanımlıyor.

“Biz Şeytani figürü doğaüstü bir tanrı ve varlık yerine, insanın doğasında olan, sonsuz başkaldırmanın temsilcisi, aydınlatılmış soruşturma ve kişisel özgürlüğe bir sembol olarak anlıyoruz.”

“Bizler aktif olarak, rasyonel Şeytani anlayıştan faydalanabilecek konularda, sosyal yardım ve kamu işlerine katılım sağlıyoruz.”

Çeviren : Gültekin METİN
http://www.bbc.com/news/magazine-33682878

Check Also

Geri Dönüşü Olmayan İnsan Ruhunun Ölümsüz Yolculuğu