Şeker, 60 Yaş ve Üzerindekilerde Hafızayı Güçlendiriyor!

Özet: Yeni bir araştırmaya göre; 60 yaş ve üzerindekilerin kan  şekeri düzeylerinin artması, hafıza ve performanslarının gelişmesine yardımcı oluyor.

Kaynak: Warwick Üniversitesi

Warwick Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden doktora öğrencisi Konstantinos Mantantzis, profesör Elizabeth Maylor ve Dr Friederike Schlaghecken’in önderliğinde yürütülen bir çalışmada, şekerin, yaşlı yetişkinlerin hafızasını geliştirdiği ve zorlu iş ve görevlerde onları tam kapasite performans göstermeye motive ettiği ortaya kondu. Bu araştırma, yaşlı yetişkinlerdeki yüksek kan şekeri seviyelerinin  sadece hafıza ve performanslarını geliştirmediğini ayrıca bir iş yaparken onların daha da mutlu olmasını sağladığını ortaya koyuyor.

Araştımacılar, yaşları 18 ile 27 arasındaki gençlere ve 65 ile 82 arasındaki yaşlı yetişkinlere glikoz içeren bir içecek verirler ve bunu içip çeşitli işlerde performans sergilemelerini isterler. Diğer katılımcılara da plasebo içecek verilir (yapay tatlandırıcı içeren bir içecek). Araştırmacılar, katılımcıların verilen işlere karşı meşguliyet seviyelerini, hafıza skorlarını, ruh hallerini ve çaba algılarını ölçerler.

Yapay tatlandırıcılı içecek içenlere kıyasla  glikozlu içecek sayesinde artan enerjiye sahip olan  hem genç hem de yaşlı yetişkinlerin kendilerine verilen işleri daha sıkı bir şekilde yapmaya çaba sarf ettikleri gözlemlenir. Genç yetişkinler için ulaşılan son nokta bununla kalmış, glikoz onların ruh halini ya da hafızaya dair performanslarını geliştirmemiştir. Ancak, yapay tatlandırıcılı içecek içen yaşlı yetişkinlere göre glikozlu içecek içen yaşlı yetişkinler daha iyi hafıza ve daha olumlu ruh hali sergilerler.

Dahası, görev bağlılığının objektif ölçütleri, glikoz içecek içen yaşlı yetişkinlerin, yapay içecek içen yaşlı yetişkinlere göre verilen görevlere karşı daha çok çaba sarf ettiklerini gösterir.Yapay tatlandırıcılı içecek içenler ayrıca, daha çok çaba sarf etmeyi denemenin içlerinden gelmediğini de bildirirler.
Araştırmayı kaleme alan araştırmacılar, artmış kan şekeri seviyeleri formundaki kısa dönem enerji mevcudiyetinin yaşlı yetişkinlerin en yüksek kapasitede görevlerini icra etmeye motive etmede önemli bir rol oynayabileceği sonucuna varırlar.

Yükselen motivasyonun, artmış kan şekeri seviyelerinin yaşlı yetişkinlerde özgüveni artırdığı, çaba konusunda öz algıyı düşürdüğü ve ruh halini iyileştirdiği söylenebilir.

Ancak, yine de enerji mevcudiyetinin bilişsel katılımı ve yaşlı yetişkinler için açık ve net beslenme kılavuzlarının nasıl  geliştirdiğini tam olarak anlamak için bu ortaya konan faktörleri çözmeye ihtiyaç vardır.

Warwick Üniversitesi’nden doktora öğrencisi Konstantinos Mantantzis: “Yıllar boyunca çalışmalar, zor bilişsel görevlerle aktif olarak ilgilenmenin yaşlılıkta bilişsel sağlığın korunması için bir ön koşul olduğunu göstermiştir. Bundan dolayı, yaşlı yetişkinlerin katılım seviyelerini belirleyen mekanizmaların açığa çıkmasına dair çıkarımlar anlaşılmayabilir.”

Dr Friederike Schlaghecken da şunları söylüyor:”Araştırmamızın sonuçları bizleri, yaşlı yetişkinlerin efor sarf etmeye ve yapacakları işlerin imkansız gözükmesine rağmen onları  deneme istekleri ve bu istekleri artırmanın yollarını bulmayı neyin motive ettiğini anlamaya bir adım daha yaklaştırmıştır.

Çeviren: AylinEr
https://neurosciencenews.com/memory-sugar-aging-9578/

Check Also

Geri Dönüşü Olmayan İnsan Ruhunun Ölümsüz Yolculuğu